Verantwoordelijkheid van Judas

Redactie Refoweb / 6 reacties

13-12-2013, 12:13

Vraag

Waarom moest Judas de Heere Jezus verraden, was dat voorbestemd? Er staat wel dat hij zelf verantwoordelijk voor zijn daden is in de Bijbel, maar er moest toch ook -al was Judas niet de verrader- dan een ander nodig zijn om Jezus te veraden? En dat is met allen die de Heere tegen werkten in de Bijbel dan toch ook zo? Dan is er toch altijd voor bepaalde mensen geen bekering mogelijk?


Antwoord

Lees meer artikelen over:

JudasPasen
Dit artikel is beantwoord door

Redactie Refoweb

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
2389 artikelen
Redactie Refoweb

Bijzonderheden:

Mailadres: vragen@refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
6 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
13-12-2013 / 16:05
Als Judas Jezus niet had verraden, dan zou dat toch beter zijn geweest. Als de Joden Jezus hadden geaccepteerd dan zou dat veel beter zijn geweest. Dan had Jezus zu kunnen leren hoe zu God kunnen vinden. Ik denk niet dat God de kwaadaardigheid van de mensen nodig heeft voor zijn plan of dat zijn plan daar zelfs afhankelijk van is. God wil liever dat de mensen hem liefhebben en gehoorzaam zijn.
Mat. 21: 37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. 38 Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden.
Hier zie je dat God wilde dat ze voor zijn Zoon ontzag hebben, maar het was de kwaardaardigheid van de mensen dat ze Hem toch wilden doden.
Het was de slechte beslissing van Judas, tegen de wil van God, want God wil het slechte niet, maar het goede!
Schrijf me gerust: emaildfj1@gmail.com
juni
13-12-2013 / 19:49
best moeilijk amailjfiapuntcom

hoe krijg je die mensen dan anders dan ze zijn? God wil het goede,niet het slechte zegt u.
toch gebeuren die dingen,hoe moet je dat zien?
er staat ook Ik wil en zij zullen.
zowat niet te begrijpen over het hoe en waarom zoals het gaat./
is gegaan
echt moeilijk
vlokje
13-12-2013 / 22:01
Iedereen kende Jezus toch gewoon, waarom moest Jezus uberhaupt nog verraden worden eigenlijk?
Omega
14-12-2013 / 11:37
Alle antwoorden staan gewoon in de bijgevoegde urls.
inChristus
14-12-2013 / 22:48
Alle antwoorden? en zijn ze ook juist? (daarmee wil ik niet perse zeggen dat onderstaande juist is, toets alles en behoud het goede)
God ontfermt zich over wie Hij wil en Hij verhard wie Hij wil, maar we hebben allemaal stuk voor stuk een soevereine wil. Wij kunnen kiezen. NB. ontferming en verharding heeft niets te maken met je behoud!
Judas kon nee zeggen, maar had (denk ik) lang geleden al gekozen om het verkeerde te doen, maar ook daar kon hij zich van bekeren, maar dat deed ie niet; hij ging door met zijn plan.
Daarbij, Jezus had (heeft?) ook Judas lief! Gods plan is niet afhankelijk van ons.
Kortom, ieder mens kan zich bekeren. God heeft alle mensen lief en Hij heeft zijn eigen Zoon naar deze aarde gestuurd voor alle mensen; opdat een ieder die "in Hem" gelooft, niet verlore gaat, maar eeuwig leven heeft.
juni
16-12-2013 / 06:43
@vragensteller,het is om bang van mezelf te worden als ik naar Judas kijk.
Judas een van de twaalf. Christus gevolgd hij heeft gepreekt.zelfs duivelen uitgeworpen. het voor Christus opgenomen met de zonen van zebedeus. Hoe ver kan het gaan met en mens denk ik dan.....
Jezus wist alles wat Hem overkwam....Ik begrijp niet wat de raad Gods is.t,is geen begrips leer.
Maar...als God gaat kiezen dan word je zalig!
Dat is het eeuwig Welbehagen.
Hij is een volkomen Zaligmaker of Hij is helemaal niks.
ik hoorde in een preek,,er zijn zondaren en er zijn begenadigde zondaren,zoals b.v. David,Manasse
Die Liefde van Die Borg Ik kom o God om Uw Welbehagen te doen....
het Recht dat moet verklaard,geopenbaard en toegepast aan mn hart, het zal me gebeuren net als de vrouw van lot,wel uit Sodom gebracht maar nooit in Zoar gekomen,zo zie ik ook Judas....maar ook voor mezelf!
Een hele les voor mezelf,
ooit Genade nodig gehad......Judas...Nee!
maar al wat Hij wrocht zal juichen tot Zijn eer
wat en eeuwig wonder,als je in de kracht Gods bewaard wordt.
als dat Wonder mag gebeuren,wat een gelukkig volk is dat.
k,ben geen haar beter dan Judas,vragensteller,maar k,denk dat Judas, Judas niet kende...
we blijven zelf verantwoordelijk voor onze daden,dan woont hier alleen maar zonde en schuld

Terug in de tijd

Ik loop te tobben met de toe-eigening van het geloof. Vragen als: ben ik een kind van God en mag ik in de hemel komen als ik moet sterven?, kunnen me ‘s nachts uit mijn slaap houden. Van verschillende...
Geen reacties
13-12-2018
Laatst heb ik zonder dat ik het merkte mijn urine laten lopen. Wat kan daar de oorzaak van zijn? Ik voel me erg ongemakkelijk daarbij en vraag me af of ik incontinent aan het worden ben. Ik heb wel va...
Geen reacties
13-12-2011
Ik ben nog jong en zit op school. Toch heb ik Jezus als mijn Verlosser mogen aannemen door het geloof. Maar vaak voel ik me zo alleen op school. Het is een gewone christelijke school, maar als je ande...
Geen reacties
13-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering