Artikelen met tag

Herziene Statenvertaling (HSV)

Een vraag aan dominee Vreugdenhil. Ik wil u niet persoonlijk aan vallen maar klopt het dat u de enige predikant van de G...
geen reacties
07-12-2016
Ik heb een vraag over verwijsteksten (in dit geval de HSV). Er zijn veel teksten in het tweede testament die verwijzen n...
2 reacties
14-11-2016
Psalm 84:7 spreekt over “het [dorre] dal van de moerbeibomen.” In de grondtekst wordt gesproken over “het dal van Baka.”...
1 reactie
07-11-2016
Wij zijn erg blij met de HSV, die de SV op een heldere hedendaagse wijze weergeeft. De vertalers hebben een goed werk af...
geen reacties
29-09-2016
In Jer. 3:1 lezen we in de SV: “Gij nu hebt (met) veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de H...
1 reactie
23-05-2016
Het valt mij op dat woorden als μακάριος (makarios) en σώζω (sōzō) stelselmatig in de HSV vertaald worden met “zalig” of...
geen reacties
12-05-2016
Aan iemand van de Herziene Statenvertaling. Bij het bestuderen van de Bijbel maak ik gebruik van meerdere vertalingen. D...
geen reacties
07-05-2016
Tijdens het lezen in de HSV viel het me op dat de zinsnede "het geschiedde" uit de SV vrijwel altijd is vertaald met "he...
2 reacties
15-04-2016
Ik heb een vraag aan een HSV-specialist. Ik ben dankbaar voor de HSV omdat deze de Bijbel op een betrouwbare wijze aanzi...
geen reacties
27-01-2016
Over de vertaling van Psalm 23. De Heere is mijn herder mij ZAL niets ontbreken(SV). De Heere is mijn herder mij ontbree...
geen reacties
26-01-2016
Ik word het de laatste tijd steeds minder eens met mijn ouders over de kerk en de Bijbel die ik gebruik (de Herziene Sta...
geen reacties
23-01-2016
Mag ik een vraag stellen over Rom 12:16? In de HSV staat “streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige.”...
20 reacties
07-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering