Artikelen met tag

formulieren

Waarom blijven we gebruik maken van de ouderwetse formulieren? In bijvoorbeeld de PKN wordt al jaren gebruik gemaakt van een hertaalde versie van de klassieke formulieren. Waarom wordt daar bij ons ge...
Geen reacties
30-08-2023
Ik heb een vraag voor ds. A. T. Vergunst over drie aspecten uit ons Avondmaalsformulier. Ons Avondmaalsformulier zegt dat de waarachtige beproeving van onszelf begint met: “een iegelijk bedenke zij...
Geen reacties
10-05-2023
Waarom worden er in de dankzegging bij het klassieke avondmaalsformulier een aantal verzen overgeslagen bij het citeren van psalm 103?
Geen reacties
15-11-2022
Het avondmaalsformulier zegt dat zij die aan het avondmaal mogen “midden in de dood liggen.” Ik lees echter in Rom. 6:4-5, 8:2 en Ef. 2:1 en 5 dat als je gelooft de dood verleden tijd is. Het nieuwe l...
4 reacties
07-12-2017
In het hertaalde formulier bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt bij de aanstootgevende en besmettelijke zonden genoemd: “Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god mak...
34 reacties
18-08-2014
Ik heb een vraag over het gebed wat aan het einde van de maaltijd word gebeden: het “o Heer wij danken U”. Vanuit huis ben ik gewend dat de laatste regel luid: “En eindelijk eeuwig bij U leef. Amen.” ...
Geen reacties
01-08-2014
Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal. Er wordt vaak gezegd dat het is tot versterking van het geloof. Nu is dat wel waar, maar waar staat dat in de Bijbel? De Heere heeft het toch bevolen als ee...
1 reactie
29-05-2014
In het verlengde van deze vraag zou ik graag een vraag willen stellen. In het Avondmaalformulier worden allerlei zonden genoemd waarop een mens zich moet onderzoeken. Zolang zij in deze zonden blijven...
1 reactie
19-05-2014
Aan een hervormde predikant. Afgelopen zondag was het bevestiging van ambtsdragers, ouderlingen en diakenen. Dan wordt het formulier “bevestiging ambtsdragers” gebruikt. Toen ik mee las kwam het deel ...
1 reactie
10-02-2014
Waarom gaat men met het Avondmaal voorin de kerk aan een tafel zitten? Ik heb gehoord dat veel mensen dat een ontzettend grote stap vinden en daarom niet aan het Avondmaal gaan. Waar komt deze traditi...
Geen reacties
17-12-2013
Als lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken was ik onlangs getuige van een doopdienst in de Gereformeerde Gemeenten. Er werd in deze dienst (dooptoespraak) nadruk gelegd op de tweeverbondenleer. ...
Geen reacties
07-11-2013
Waarom staat er het volgende in het formulier “geloofsbelijdenis”? “Gelooft gij dat de waarheid Gods die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard en in de artikelen van het christelijk geloof beled...
Geen reacties
04-11-2013




website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering