Midden in de dood liggen

Ds. C.G. Vreugdenhil / 4 reacties

07-12-2017, 14:30

Vraag

Het avondmaalsformulier zegt dat zij die aan het avondmaal mogen “midden in de dood liggen.” Ik lees echter in Rom. 6:4-5, 8:2 en Ef. 2:1 en 5 dat als je gelooft de dood verleden tijd is. Het nieuwe leven is aangebroken. Mijn vraag is dan: waar staat in de Bijbel dat gelovigen midden in de dood liggen? Waarom spreekt het Heilig Avondmaalformulier dat wij midden in de dood liggen terwijl de Bijbel zegt dat de dood verleden tijd is voor gelovigen? Als midden-in-de-dood-liggen voor ongelovigen geldt, waarom worden die dan genodigd aan het Heilig Avondmaal?

Antwoord

De Schriftgedeelten die je noemt zijn goede bewijzen dat de gelovigen uit de (geestelijke) dood zijn overgegaan tot het nieuwe leven in Christus. Voor hen is het Heilig Avondmaal ingesteld.

Wat bedoelt het formulier dan met het gezegde dat we door het zoeken van het leven buiten onszelf in Christus, we belijden dat we midden in de dood liggen? In ieder geval niet dat we nog geestelijk in de dood zijn. Er staat ook niet dat de gelovigen dood zijn, maar dat ze in de dood liggen, zo lang ze nog op aarde zijn. Het gaat om de geestelijke worsteling tegen de overblijfsels van de oude mens. Het gaat om de strijd tegen de voortdurende modderstroom van de zonde. Midden in het leven blijven de gelovigen toch aan alle kanten door de dood omgeven. We blijven daar niet bij stil staan alsof het een vaststaand feit is, waaraan niet te wrikken valt. Het dwingt en dringt ons steeds meer om tot Christus te gaan -het leven in Christus te zoeken- en te leven uit de overwinning op de zonde, die volkomen zal zijn als onze oude mens zijn laatste snik heeft gegeven.

Een bewijs uit de bijbel is Romeinen 7:24: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods.” Met daarbij de lofprijzing van God op de overwinning die Christus behaald heeft en die aan de gelovigen geschonken wordt. “Ik dank God, door Jezus  Christus onze Heere.”

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

formulierenHeilig Avondmaal
4 reacties
Johangroen
07-12-2017 / 17:48
Vraagsteller, mooi wat ds uitlegd en mee eens alleen raar dat men in de gergem ook leert dat men wedergeboren word en dan diep de dood in moeten en misschien ooot Christus leren kennen.

Levend is levend en dat is leven uit Christus en dat betekent nooit meer de dood.
Lecram
07-12-2017 / 18:56
Midden in de dood liggen klinkt dan ook best passief. "Door de dood aangevallen" of "door de dood achtervolgd" of "door de dood omringd" zou m.i. meer recht doen aan ook de uitleg die het formulier er zelf aan geeft.
HP89
07-12-2017 / 20:08
Tot dat je er achterkomt dat als het van jezelf moet komen echt midden in de dood ligt.
Maar Gode zij dank etc....
Lecram
07-12-2017 / 21:05
@HP89
Het gaat er niet om dat je er achter komt dat je midden in de dood ligt. Het gaat er om dat je erachter komt dat je met Jezus uit de dood bent opgestaan, dáár moet de focus op liggen. Dat zegt ds. Vreugdenhil ook. De dood ligt achter de rug, maar je hebt nog te strijden tegen "tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten." (Ef. 6).

En ja, dát kun je niet in eigen kracht, maar door de Geest van Christus. Dat is geen lijden, maar blijdschap. Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. (Rom. 14)

Terug in de tijd

Een vraag aan dominee Vreugdenhil. Ik wil u niet persoonlijk aan vallen maar klopt het dat u de enige predikant van de G...
geen reacties
07-12-2016
Kunt u iets schrijven over het onlangs verschenen boek 'Wie bij God blijft heeft niets te vrezen' van Thomas Jacobsen? D...
5 reacties
07-12-2012
In welke God gelooft een christen? Ik ken Jezus en meestal word ik wel heel blij wat ik over hem hoor en lees. Maar als ...
geen reacties
08-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering