Artikelen met tag

David

Beste dr. Paul. In de New Yorker stond recent een uitgebreid artikel over het koninkrijk van koning David. Verschillende...
geen reacties
24-07-2020
N.a.v. het antwoord van ds. H. Peet met als onderwerp “David vervloekt” zou ik wel eens willen weten wat hij in dit kade...
geen reacties
06-01-2020
In 2 Samuel 16:10 lezen we dat David denkt dat de Heere Simeï mogelijk heeft gezegd David te vloeken. Nu was het vloeken...
geen reacties
26-11-2019
Ik hoorde laatst dat David 70 jaar zou zijn toen hij de zonde met Batsheba deed. Klopt dat wel? Dan zou hij op hele hoge...
3 reacties
11-03-2019
In het voorstukje van de Bijbel met kanttekeningen lees ik dat David zou hebben gekozen voor drie dagen ziekte, na zijn ...
1 reactie
03-08-2018
Waarom geven veel dominees Batseba de schuld van Davids overspel? Zij hield zich toch aan de wet door zich na haar onges...
15 reacties
19-02-2016
In 1 Kron. 11 staan verhalen over Davids helden. In vers 17 lezen we dat David water wil hebben uit de put van Bethlehem...
1 reactie
21-05-2015
Melchizedek, priester en koning van Salem, niet uit de stam van Levi. Wat deden priesters? Zij zegenden het volk en offe...
geen reacties
12-03-2015
Hoe moeten we toch omgaan met dat verhaal van David en Abisag in 1 Koningen 1:1-4?
6 reacties
16-12-2013
Laatst lazen we over Saul, dat hij ging offeren toen Samuël maar niet op kwam dagen. Daarom zou zijn koninkrijk geen sta...
geen reacties
25-05-2011
Onze dominee liet pas tijdens de kerkdienst het: “Eigen gezang van David” zingen. In mijn Bijbel stond het niet, in veel...
7 reacties
11-10-2010
Had David in zijn periode in Ziklag slechts een legertje van 600 man (1 Sam. 30:9) of een groot leger (een leger Gods, 1...
geen reacties
23-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering