Nood van Saul en David

Ds. R. W. van Mourik / geen reacties

25-05-2011, 09:34

Vraag

Laatst lazen we over Saul, dat hij ging offeren toen Samuël maar niet op kwam dagen. Daarom zou zijn koninkrijk geen stand houden. Saul zat in nood, Samuël kwam niet op de vastgestelde tijd, manschappen uit zijn leger deserteerden en de Filistijnen kwamen op hem af. Hij wilde dat aan de Heere geofferd werd voordat de strijd begon, maar toch werd zijn daad helemaal afgekeurd en hij werd gestraft. Toen David in nood zat terwijl hij op de vlucht was met zijn mannen en geen eten had, toen nam hij de toonbroden die niemand anders dan de priesters mochten eten. Maar hij werd niet gestraft. Jezus lijkt dat helemaal niet erg te vinden: Markus 2:25. "En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde, en hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren?" Waarom dat verschil. Saul offerde terwijl alleen de priesters dat mochten en David at de toonbroden terwijl alleen de priesters dat mochten. Allebei waren ze in nood. Saul werd bestraft en David dient als positief voorbeeld. Het lijkt zo oneerlijk.

Antwoord

De vergelijking tussen de nood van Saul en David is niet helemaal terecht. Het lijkt op het eerste gezicht dat er bij beiden dezelfde nood is, maar dat is niet waar. Saul had te horen gekregen dat Samuël zou komen, maar kon niet wachten. Hij was ongeduldig en had geen vertrouwen in de Heere. David bevond zich, ongewild en echt, in nood en at de toonbroden op. Nood breekt immers wetten. Achteraf blijkt dat niet verkeerd te zijn geweest gezien de opmerking van Jezus daarover. Saul bleek wel verkeerd gehandeld te hebben. Ook dat is gebleken gezien de straf die hij ontving. We moeten maar niet te snel zeggen dat God oneerlijk is. Hij handelt altijd veel wijzer en rechtvaardiger dan wij.

Ds.R. W.van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

David
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds vier maanden heb ik contact met een jongen. We hebben elkaar ontmoet op een christelijke datingsite. De eerste wee...
geen reacties
25-05-2009
Zouden we voor de duivel moeten bidden?
4 reacties
26-05-2017
Aan ds. Tuinier. Een tijdje geleden vertelde ik dat ik bang ben dat Christus toornt tegen mij. Dat is verdiend. Kan het ...
2 reacties
26-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering