Davids helden

Ds. A.J. Schalkoort / 1 reactie

21-05-2015, 11:23

Vraag

In 1 Kron. 11 staan verhalen over Davids helden. In vers 17 lezen we dat David water wil hebben uit de put van Bethlehem. Daarvoor moeten drie van zijn helden met gevaar voor eigen leven door de Filistijnse bezetting dringen om dat te bemachtigen. Als ze het water aan David geven wil deze het niet drinken omdat hij dan “het bloed dezer mannen zou drinken” en giet het uit voor de Heere. Wat betekent deze geschiedenis? Heeft het ons iets te zeggen of te leren? Het komt zo vreemd over op ons. Waarom zou David zijn mannen zo'n gevaarlijke opdracht geven en het water alsnog niet aannemen? Is hier geen sprake van God verzoeken of van  jezelf, in dit geval een ander, moedwillig in gevaar begeven? En hoe zou God dan tegen het geschenk aankijken?

Antwoord

Inderdaad een vreemde geschiedenis wanneer we dit voor het eerst lezen. We kunnen dan de dingen denken die in de vraag worden benoemd. En toch bij het nader bestuderen van het geheel ontdekken we dat David een andere bedoeling had met het uitgieten van het water.

Ten eerste is het zo dat, hoewel David die dorst heeft en verlangt naar het heerlijk water uit de bornput in Bethlehem, aan deze drie helden geen rechtstreekse opdracht heeft gegeven om te doen wat ze hebben gedaan. Toch deden ze het van harte, terwijl de anderen zich niet beschikbaar stelden. Uit liefde en eerbied voor David die hun toekomstige koning zal worden, wagen zij hun leven om water te halen. Ze hebben er alles voor over om David te eren. Vervolgens wil David dit kostbare water niet voor zichzelf behouden maar hij giet het uit voor het aangezicht van de Heere. Daarmee gaat hij in tegen zijn eigen begeerten en wil hij de Heere verheerlijken door dit water als een drankoffer Hem te geven. Het water dat zo duur betaald was, achtte hij te kostbaar om zelf te drinken en vond het alleen maar geschikt om aan de Heere te offeren.

Iemand heeft opgemerkt dat David door dit alles liet zien dat hij niet zozeer verlangde naar gewoon water maar naar de komende Messias en van Wie hij wist dat Hij in Bethlehem geboren zou worden. Jezus Die het Water van het leven is en het zal geven aan een ieder die naar Hem dorst. Dat wil de betekenis van deze geschiedenis zijn. Overigens heeft David deze drie mannen later beloond om hun heldendaad.

Wat kunnen wij hiervan leren? Hebben wij er alles voor over, zelfs ons leven, om te doen datgene waarmee we de Heere eren? Een God verheerlijkend leven is daar waar we beseffen dat niets van onszelf is maar alles wat we krijgen de Heere toebehoort. In dit verband denk ik ook aan de geschiedenis van de zalving van de Heere Jezus door een vrouw (Mattheus 26: 6-13). De discipelen vinden het zonde van de kostbare zalf, het geld daarvoor betaald had aan de armen gegeven kunnen worden. Maar deze vrouw heeft volgens het woord van Jezus een goed werk aan Hem gewrocht. 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

David
1 reactie
balksplinter
21-05-2015 / 13:03
Het is wel duidelijk dat er verschillende interpretaties worden gegeven aan deze geschiedenis, check bijv. Matthew Henry maar eens. De beste manier om deze geschiedenis uitleggen om alle mogleijke opties te noemen, ook simpelweg benoemen dat het best wel kan dat het aanvankelijk nogal een egoistische vraag was.

Terug in de tijd

Een vraag over de uittocht uit Egypte aan ds. M. J. Paul. Hoe kan een volk uit slavernij, waarschijnlijk helemaal uitgep...
2 reacties
23-05-2018
Ik heb het boek "Waarlijk Vrij" gelezen over zogenoemde bevrijdingspastoraten van Els Nannen, n.a.v. een stuk in het ND....
1 reactie
21-05-2011
Als een man via internet en boeken seksueel prikkelende beelden bekijkt en leest, is dat dan ook overspel?
22 reacties
21-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering