De zonde van Davids volkstelling

Ds. W. Pieters / 1 reactie

03-08-2018, 10:15

Vraag

In het voorstukje van de Bijbel met kanttekeningen lees ik dat David zou hebben gekozen voor drie dagen ziekte, na zijn zonde. Mij is echter altijd geleerd dat David niet koos, hij legde het in de handen van de Heere. Mag je lezen niet in de handen van mensen vallen maar in de hand van de Heere, dat is níet oorlog. En mensen handen is geen honger? Of wordt hier iets anders bedoeld?

Antwoord

Het gaat over de zonde van de volkstelling, 2 Samuël 24. God gaat David straffen en stuurt Zijn knecht Gad. David mag kiezen (vers 12): “Ga heen, en spreek tot David: zo zegt de HEERE: drie dingen draag Ik u voor; kies voor u één daaruit, dat Ik u doe.”

Welke keuzen zijn er (vers 13)?

1. Zal er voor u een honger van zeven jaren in uw land komen?
2. Of wilt u drie maanden vluchten voor uw vijanden, dat die u vervolgen?
3. Of dat er drie dagen pest in uw land is?

Gad sluit af met de woorden: “Merk nu, en zie toe, wat voor antwoord ik Hem zal wederbrengen, Die mij gezonden heeft.”

We lezen in vers 14: “Toen zei David tegen Gad: Ik ben heel bang. Laten we toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij niet in de hand van mensen vallen.”

Heeft David gekozen  of heeft hij het aan de Heere overgelaten? De eerste optie, zeven jaren honger, is net zo goed ‘in de hand des HEEREN vallen’ als de derde optie: drie dagen pest.

Het lijkt mij dat David alleen kiest voor NIET de tweede optie: drie maanden achtervolgd worden door zijn vijanden.

Ds. W. Pieters

Lees ook:

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

David
1 reactie
Jesaja40
03-08-2018 / 16:23
Exodus 20:12

Als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden [onder] hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel den HEERE geven, als gij hen tellen zult; opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult.

De Thora laat een duidelijke instructie zien voor het tellen van het Huis van Israël. Hoet moet een functie hebben, zoals in Exodus 20 staat.

Tijdens de woestijnreis zien wij verscheidende tellingen die een doel hebben. Een om vast te stellen wat de strijdbare mannen zijn, de daaropvolgende laat zien hoe groot het effect is van de overtredingen die er daarvoor heeft plaats gevonden.

Hier, zoals gevraagd is bij koning David, ging het meer om de eer van David en tegelijkertijd was dit ook indirect een straf van de Eeuwige die daarmee ingeluid wordt. Er is altijd een oorzaak en een gevolg, waarop een reactie van de Eeuwige volgt.

Koning David had als staatshoofd nee kunnen zeggen tegen dit voornemen. David is dus de eerste verantwoordelijke en hij zal ook moeten beslissen wat de verzoening (losgeld) moet zijn voor de getelden.

Terug in de tijd

Wat zijn ‘gemiddelde’ momenten waarop je dagelijks uit de Bijbel leest? Ik lees eigenlijk altijd ‘s avonds. Maar recent ...
geen reacties
03-08-2020
Ik heb een vraag over facings aan een tandarts. Mijn tandarts adviseert facings omdat zowel mijn boven- als ondergebit f...
geen reacties
01-08-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering