Artikelen met tag

besnijdenis

Ik heb contact met een jood. We waren over het geloof aan het praten. Moeten zij hun kinderen nu ook laten dopen, nu dat...
geen reacties
03-12-2019
Wat was de reden dat de besnijdenis op de plek van de voorhuid moest gebeuren? Waarom niet in de hand of in je voet? Heb...
24 reacties
28-06-2019
Is Fil. 3:3 niet evenzo een bewijs dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen? Paulus spreekt de gedoopte chris...
geen reacties
20-10-2016
Vragen aan ds. C. den Boer. Ik heb uw document gelezen over de doop in plaats van de besnijdenis. U schrijft daar o.a. i...
geen reacties
14-10-2016
In Hand. 15 staat de wonderlijke geschiedenis van de gelovige Farizeeërs die eisen dat de christen-heidenen ook besneden...
geen reacties
21-05-2016
In Joods-messiaanse gemeenten wil men gewoonlijk vasthouden aan de besnijdenis; men gaat dus niet mee in de theologie va...
geen reacties
03-05-2016
Als een messiasbelijdend joods echtpaar een kindje krijgt, laten ze dit dan besnijden en dopen tegelijkertijd, want de a...
2 reacties
24-02-2015
Ik vraag me af waarom de Heere Jezus niet als baby is gedoopt, maar als volwassene.
geen reacties
18-03-2014
Is het zinvol en bijbels om me laten besnijden? Ik maak deze overweging persoonlijk omdat ik me wil weren tegen pornover...
6 reacties
05-12-2013
In het boekje “Moderne wetenschap in de Bijbel” las ik over de besnijdenis. In dit boekje wordt met name ingegaan op de...
5 reacties
10-10-2013
Ik heb een vraag over een bijbeltekst. In Exodus 4:24 lees ik: “En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEER...
geen reacties
05-10-2013
Wij hebben eigenlijk een vraag voor dominee Jonker van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Wij vroegen ons af of...
geen reacties
19-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering