Plaats van de besnijdenis

Ds. H. Korving / 24 reacties

28-06-2019, 12:06

Vraag

Wat was de reden dat de besnijdenis op de plek van de voorhuid moest gebeuren? Waarom niet in de hand of in je voet? Hebben het hart en de voorhuid van een man bepaalde overeenkomsten? Is dat de reden dat ze zich daar moesten besnijden?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Dat de besnijdenis juist op die plaats diende verricht te worden is inderdaad niet willekeurig, alsof het ook in de hand of voet had kunnen gebeuren. De besnijdenis van de voorhuid raakt aan de voortplanting en daarmee aan de groei en het voortbestaan van het volk als aan de Heere toegewijd en voor de Heere bestemd volk, heilig dus. Het raakt dus ook, iets anders gezegd, aan de bron van het leven. God is de God van het leven, in de diepste zin van het woord. Alles wat wij van nature voorbrengen is voor de Heere onrein. Wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? Het ware leven kan God alleen geven en wordt beleefd in het genadig verbond met Hem.

De zonde moet worden weggedaan. Daarom spreekt Paulus ook in Kol. 2 over de besnijdenis als het uittrekken van het lichaam der zonde. De doop laat op een andere manier dezelfde geestelijke symboliek zien: de afwassing der zonden. Deut. 10:16 legt een verband tussen de besnijdenis en de vernieuwing van het hart. Het staat ook als een belofte in Deut. 30:10: God zal het doen. In Jer. 4,4 klinkt de oproep om het hart te besnijden. 

Het verbondsteken heeft dus zeker een geestelijke waarde en vraagt om een innerlijke  vernieuwing, want zo alleen zullen we in overeenstemming met dit verbond met God kunnen leven. 

Ik hoop je vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord, 
met vriendelijke  groet, 
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

besnijdenis
24 reacties
Jedidjas
28-06-2019 / 14:18
Heel mooi dat ds Korving naast de lichamelijke besnijdenis ook over de besnijdenis van het hart spreekt. (de bekering met zondenbelijdenis). Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de bijbel naast de lichamelijke besnijdenis ook over de geestelijke besnijdenis van het hart spreekt.
In kol. 2 wordt dit ook vaak verward. Hier wordt gesproken over "de besnijdenis die niet met handen plaats vindt, de besnijdenis van het hart dus.
Johan100
28-06-2019 / 16:35
De besnijdenis van de voorhuid raakt aan de voortplanting en ik wil toevoegen dat het beloofde Zaad Jezus Christus de rode draad is. Geboren via de buik van Maria, een nakomelinge van de gevallen Adam, maar ze werd bevrucht door de Heilige Geest en niet door een man.

Door Zijn komst en werk en gehoorzaamheid aan de Vader, lijden en sterven en Zijn opstanding, hemelvaart en uitstorting van de Geest is de besnijdenis van het hart mogelijk, wedergeboorte.
Johan100
28-06-2019 / 16:59
Zie naast de genoemde Kol. 2 ook Galaten 2:19-20. Zo bezien is besnijdenis van het hart sterven aan de wet/ alle eigengerechtigheid en als je in Christus bent en Christus in jouw hart komt ben je wedergeboren en een nieuw schepsel.
Johan100
28-06-2019 / 18:02
(Ik had het liever in één bericht gedaan, maar kan het niet meer wijzigen) ter aanvulling op 16.35u. tussen Zijn sterven en Zijn opstanding Zijn liggen in het graf (Mattheus 12:40)
Jesaja40
28-06-2019 / 18:37
De besnijdenis ברית מילה zien wij terugkomen in Genesis 17:11-14. Het is een teken van het verbond tussen de Eeuwige en Avraham.

Den besnijdenis vindt plaats op de 8e dag van iedere Joodse jongen. Dan treden er geen bloedingen op. In Jozua 5 worden alle mannen besneden die in de woestijn geboren waren. Dat gebeurde nadat men de Jordaan was overgetrokken. Op dat moment was het Huis van Israël zeer kwetsbaar en kom gemakkelijk overwonnen worden. Echter, wie zich houdt aan het gebod mag ook op de bescherming rekenen van de Eeuwige.

Door de Shoah kon het levensbedreigend zijn om die uit te laten voeren. Menige mohel מוהל zat in een concentratiekamp. Mijn besnijdenis is ook uitgesteld en toen het moment aanbrak voelde ik mij echt ingelijfd.

Waarom de voorhuid? Achteraf bezien komt baarmoederhalskanker door de besnijdenis haast niet voor bij Hebreeuwse vrouwen.
Omega
28-06-2019 / 20:26
@Jesaja40 Bij een besnijdenis op de achtste dag treden er wel degelijk (beperkte) bloedingen op. Het is echter het meest optimale moment omdat de stollingsfactor bij een baby dan 110 procent is. Dat komt maar eenmaal in een mensenleven voor. Dat is pas in de moderne tijd wetenschappelijk vastgelegd. Zo zie je dat God altijd voorop loopt en de wetenschap er achteraan hobbelt ;-)
mortlach
28-06-2019 / 23:29
Ik zie de bekende propaganda fabels voorbij komen. Dat verhaal van bloedstolling op dag acht is gebaseerd op slecht en ondertussen volledig ontkracht onderzoek. En als het waar was zouden ze alle operaties bij kinderen op dag acht doen en dat doen chirurgen echt niet.

Ook van die baarmoederhalskanker geloof ik niks. In Amerika is 95% van de jongetjes genitaal gemutilerrd en daar komt baarmoederhalskanker ook gewoon veel voor.
Elsss
29-06-2019 / 02:07
Als aanvulling op Mortlach:
Ook in Israël waar vrijwel alle mannen besneden zijn, komt baarmoederhalskanker relatief ongeveer net zo vaak voor als in NL . In Israël (8,8 miljoen inwoners) overleden in 2016 91 vrouwen aan baarmoederhalskanker, in NL (17 miljoen inwoners) 210.
Omega
29-06-2019 / 14:24
@Mortlach Boeiende uitspraak. Dat onderzoek wil ik ook wel lezen. Heb je een url?

Wat ik weet is dat Ben Hobrink wordt beschuldigd van plagiaat, als het gaat om zijn boek (w.o. zijn uitspraken inzake de stollingsfactor; overigens staat dit op meer websites vermeld). Niet dat het door wetenschappelijk onderzoek naar het rijk der fabelen wordt verwezen. Dus als je dat kunt aantonen, dan graag. Aan onzin heeft niemand wat.

Overigens lijkt 95 procent mutilatie bij Amerikaanse jongetjes me een wel erg hoog percentage. Maar dat zul je ook wel onderbouwen. Toch?
Omega
29-06-2019 / 14:34
@Elsss Citaat uit Trouw n.a.v. een onderzoek van Engelse artsen in New England Journal of Midicine (toch niet het eerste de beste wetenschappelijk magazine): "Het was bekend dat mannen zonder voorhuid 50 tot 60 procent minder kans lopen op hiv. Nu blijkt dat ze ook een derde minder kans hebben op herpes en het humaan papillomavirus (HPV), verantwoordelijk voor genitale wratten en kanker aan anus, penis en baarmoederhals."

Kortom, ook naar de bron van jouw uitspraak ben ik erg benieuwd. Zo als je het nu schrijft kunnen dat ook vrouwen van onbesneden mannen zijn. Dus graag meer info.
mortlach
29-06-2019 / 17:43
Ik ben op vakantie en zit op de iPad dus dat linkje houd je even van me te goed. Maar als je Hobrink als bron gebruikt, kun je er ook zo wel van uitgaan dat je het fout hebt, want die man zou ik nog niet geloven als hij "hallo, ik ben ben hobrink" tegen me zou zeggen. Dat boek van hem is enkel geschikt als pleepapier, maar ik weet dat ze er in orthodoxe kringen mee weglopen.
Omega
29-06-2019 / 18:59
@Mortlach Vandaar dat ik het ook heb over "meer websites". Overigens gebruikt Hobrink de Ameriikaanse auteur McMillen ("Non of these diseases") als bron, die zich op zijn beurt weer baseert op een Amerikaans onderzoek uit 1954. Dus als er een ander onderzoek is wat de beweringen van Hobrink cq McMillen onderuit haalt, dan ben ik daar vanzelfsprekend erg benieuwd naar.

In wetenschappelijke kringen wordt, zoals je weet, ook nogal eens gerotzooid met studies, publicaties en cijfers. Wie herinnert zich niet prof. Diederik Stapel met zijn (gefraudeerd) onderzoek naar vleeseters, om maar eens een subtiel voorbeeld te noemen. Zijn collega dr. Roos Vonk nam dat vervolgens klakkeloos over. Even Googlen en je komt tal van andere voorbeelden tegen. Christenen zijn blijkbaar niet de enigen die zonder enig onderzoek beweringen uit eigen kring overnemen ;-)

Maar goed, vooralsnog een fijne vakantie toegewenst.
mortlach
29-06-2019 / 22:17
Excuses, het besnijdenis percentage in de VS is 82%, ruim voldoende om een significante invloed te hebben op het aantal baarmoederhalskankers, als daar een relatie tussen was.


Ook moet je altijd uitkijken met frasen als "1/3 minder kans op x"; dat is vaak dat het om waarden van 1 en 0,66% gaat, bij wijzevan spreken. Technisch gzien 1/3 minder inderdaad maar een stuk minder indrukwekkend in absolute zin.

Er is een leerzame docu op Youtube genaamd American Circumcision, geloof ik. Zie je ook de andere kant.

Linkjes zoek ik op als er weer een pc beschikbaar is.Het probleem isdat die acht-dagenmythe veel, echt heel veel meer aanwezig is, allemaal van chrostelijke en pro-besnijdenis sites uiteraard die er baat bij hebben die leugen in stand te houden.
Jesaja40
30-06-2019 / 00:37
Tijdens de Griekse overheersing werden veel Joodse mannen om het leven gebracht aangaande de besnijdenis ברית מילה.

Bij de Grieken in de oudheid was het heel normaal om ongekleed te sporten. Gespierde Jonge Joodse mannen mochten ook met hen meedoen. En ziedaar: de Grieken zagen duidelijk het verschil en vonden dat de besnijdenis een verminking was van het menselijke lichaam. Vrij snel was er een pogrom en zeer veel Joodse mensen werden om het uitoefenen van de besnijdenis omgebracht door de Grieken.

De besnijdenis van het hart is toch even anders. Dat is het radicaal opruimen van alles wat jouw relatie met de Eeuwige in de weg staat. En die lijst kan zeer lang zijn. Het vergt van menig mens zeer veel energie om telkens weer met een schone lijst te beginnen. Er hoeft maar iets te gebeuren en het nestelt in het hart. Ik zie de besnijdenis van het hart als een doorlopend proces. Een mens komt nooit zonder zonden.

Door het geloof én het vertrouwen op de Messias Yeshua mogen wij weten dat Hij machtig is om onze zonden op zich te nemen en te vergeven. Dus er blijft werk aan de winkel totdat Hij ons Thuis roept.
mortlach
30-06-2019 / 14:02
In de docu die ik aanhaalde, American Circumcision, vertellen ze een ander verhaal. Daar zeggen ze dat oorspronkelijk echt alleen maar het topje van de voorhuid werd weggesneden, maar omdat de Joodse atleten hun voorhuid daarna weer oprekten om er niet anders uit te zien, hebben de Rabijnen destijds besloten een veel groter deel weg te snijden, met alle gevolgen van dien.
mortlach
03-07-2019 / 18:37
Ik heb het artikeltje waarin dat achtste dag-verhaal onderuit wordt gehaald lang geleden gelezen en ik kan het helaas niet 1-2-3 terugvinden. De vraag staat ondertussen trouwens al op pagina 2 en dan valt de discussie meestal toch dood.

Ik dacht dat ik de docu American Circumcision op Youtube had gezien, maar daar zie ik nu alleen trailers en reactie. Ik zal hem wel hebben gedownload dan.
Omega
04-07-2019 / 13:01
@Mortlach Jammer, want ik ben best benieuwd naar wat wetenschappers hier over zeggen. Ik kan online ook nergens iets vinden wat de achtstedag-theorie met bewijzen naar de medische Fabeltjeskrant verwijst, dus ik vermoed dat het verhaal best wel eens zou kunnen kloppen. Temeer ook omdat het niet alleen in christelijke kringen wordt beweerd, maar ook door het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de belangrijkste vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap in ons land: https://www.nik.nl/2010/04/tazria-metsora-5770/ Ervaringsdeskundigen, zeg maar ;-)

En als je beseft dat het gebod om op de achtste dag te besnijden zelfs het sabbatsgebod overstijgt, dan moet er iets meer aan de hand zijn dan alleen een religieuze component.

Overigens zijn er genoeg misstanden rond de besnijdenis, maar dat is stof voor een andere discussie.
mortlach
05-07-2019 / 09:55
@Omega, Er zijn uiteraard wel tal van wetenschappelijke artikelen te vinden over bloedstolling bij pasgeborenen en het feit dat geen enkel van die artikelen dag 8 noemt als bijzonder, spreekt wat mij betreft boekdelen. Nogmaals, als dag 8 echt zo uniek was als je op basis van aartsleugenaar Hobrink wilt geloven, dan zouden kinderartsen toch ALLE operaties op die dag willen uitvoeren, nietwaar? Waarom doen chirurgen dat dan niet?

Het feit is dat alle artikelen die de 8ste dag wél als bijzonder aanwijzen, een stevige, religieuze bias hebben. Beide zaken zijn voor mij sterke aanwijzingen dat het dus vooral om religieus 'wishful thinking' gaat en pseudo-argumenten om de eigen positie goed te praten. Daarbovenop zegt Hobrink het, en dan kun je er geld op inzetten dat het onwaar is. :-)


Hier ook een lijstje met onderzoeken die aangeven dat besnijdenis niet uitmaakt voor de overdracht van HIV en in sommige gevallen de overdracht zelfs vergemakkelijkt. disclaimer, ik heb ze niet allemaal gelezen :-)

http://www.circumstitions.com/HIV.html#contrary
Omega
05-07-2019 / 15:05
@Mortlach
-Dank voor de url die vooral duidelijk maakt dat het weghalen van de voorhuid je niet beschermt tegen onveilige seks ;-)

-Tja, ook een 'aartsleugenaar' kan wel eens de waarheid spreken, zeker als hij het niet zelf heeft bedacht.

-Dat artsen baby's niet specifiek opereren op de achtste dag (indien daar noodzaak voor is) lijkt me praktisch en medisch gezien nogal logisch. Het schijnt namelijk dat na een operatie (op welke dag dan ook) een wond altijd gedicht wordt ;-) Zelfs de moheel zuigt net zo lang op de penis van de baby tot het bloeden stopt. Een ritueel overigens dat al in een aantal landen verboden is vanwege de overdracht van virussen.

-Dat de NIK spreekt over het hoogste stollingspercentage op de achtste dag, lijkt me juist een extra argument voor de betrouwbaarheid er van. Immers, voor joden volstaat alleen de religieuze component. Deze vorm van verbondssluiting op de achtste dag geldt namelijk al millennialang alle joodse jongetjes, waarvan niet afgeweken mag worden. Ook niet op de sabbat en ook niet als op de negende dag (of welke dan ook) feitelijk het hoogste stollingspercentage zou zijn.

Maar goed, ik zoek nog even door. Het onderwerp is boeiend genoeg om hierover een wetenschapper met kennis van zaken op dit terrein aan het woord te laten.
Jesaja40
06-07-2019 / 16:00
De besnijdenis is primair gezien een inlijving in het verbond wat de Eeuwige met onze vader Avraham sluit. Onze vader Avraham krijgt de opdracht om dat op latere leeftijd te voltrekken bij zichzelf en bij al degenen die tot zijn wettig eigendom behoren.

Daar geeft de Eeuwige een duidelijke opdracht die voor iedere jongen op de 8e dag het minste probleem geeft. Ook dat is een verborgen onderdeel van de scheppingsorde net zoals de stadia van het ongeboren kind gelijk lopen met de feesten van de Eeuwige.

Niet de mens maar de Eeuwige bepaald de dag van de geboorte en als dat op de Sjabbat plaats vindt wordt ook de zoon op de Sjabbat besneden. De besnijdenis die op de Sjabbat plaats vind overstijgt het Sjabbatsgebod als het gaat om werken.

Terug in de tijd

Hoe kan het dat dieren elkaar soms bewust pijn doen (terwijl ze niet zondig zijn, want ze hebben geen ziel)? Is dat hun ...
7 reacties
27-06-2009
Ik ben een vrouw van 39. Ik verlang best naar een relatie, maar ben erg onzeker en durf daarom niet om contact te maken ...
1 reactie
27-06-2013
Ik heb geld geleend bij mijn ouders en betaal elke maand netjes rente en aflossing. Het kan echter nog wel tien jaar dur...
geen reacties
27-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering