Besnijden en dopen Messiasbelijdende Joden

Ds. A. Jonker / 2 reacties

24-02-2015, 16:30

Vraag

Als een messiasbelijdend joods echtpaar een kindje krijgt, laten ze dit dan besnijden en dopen tegelijkertijd, want de apostelen hebben alleen de besnijdenis voor de heidenen afgeschaft. Hoe gaat dit precies? En hebben de Messiasbelijdende joden ook een ander doopformulier? Want ons formulier geeft aan dat de doop i.p.v. de besnijdenis is gekomen, maar voor de joden ligt dan dan toch anders? En in welke volgorde doen ze dit? Eerst besnijden en dan dopen? In dezelfde kerkdienst?

Antwoord

Het is goed dat een christen uit de volken in de gaten heeft dat bij Joden die Jezus als de Messias belijden, de besnijdenis toch een rol blijft spelen. Waarom besnijden ook Messiasbelijdende Joden (MBJ) hun jongetjes? Omdat zij er van overtuigd zijn dat zij als Joden gehoorzaam moeten zijn aan de instelling die God aan Abraham gegeven heeft. Zij zijn Jood en blijven Jood, ook als zij Jezus als hun enige Zaligmaker mogen belijden.

Wanneer het Doopformulier zegt dat “de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is” dan moet dat mijns inziens als volgt worden uitgelegd: “voor ons, als leden van de gemeente van Christus, is de doop als teken van het Verbond in plaats van de besnijdenis gekomen.” Helaas is de zin in het doopformulier ten onrechte ook gebruikt om te beweren dat “de kerk in plaats van Israël gekomen is.” Deze vervangingstheologie doet onrecht aan wat we lezen in Rom.11:1,2:  “Ik zeg dan heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet (dat zij verre) (…) God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten!”

De meeste MBJ hebben niet de kinderdoop die wij kennen. Dit komt door de ‘boodschappers van goede tijding’ die zij hoorden. Dat waren meestal mensen die niet de kinderdoop maar de geloofsdoop praktiseren. Bovendien is er in de gemeenten in Israël vaak een doop van een volwassene die tot geloof in de Heere Jezus komt. Dit maakt doop na geloofsbelijdenis heel voor de hand liggend. Anders dan bij ons, gebeurt het dat kinderen van ongeveer 14 jaar al belijdenis van het geloof afleggen en daarna gedoopt worden.

Doopformulieren worden door MBJ niet gebruikt. De behoefte daaraan is er niet, omdat men bij de doop na geloofsbelijdenis zich vooral richt op het belijden van de Heere Jezus. Door Gods genade is het aantal MBJ de afgelopen jaren gestegen van ongeveer 5000 in 1999 tot meer dan 15.000 in 2015!

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
2 reacties
rhwarnaar
24-02-2015 / 16:37
Goeie vraag, helder antwoord!
Mathieu_van_de_Bijl
24-02-2015 / 23:44
*Verwijderd door moderator. Hier geen discussie over kinderdoop en volwassendoop*

Terug in de tijd

Sinds een week of vier heb ik (man, middelbare leeftijd) last van pijn in mijn onderrug, met uitstraling naar mijn linke...
geen reacties
25-02-2016
Ik ben bezig mijzelf te verdiepen in verschillende christelijke en reformatorische sites. Ik vroeg mij daarom af hoe Ref...
geen reacties
25-02-2020
Al een tijd lang loop ik rond met vloeken in mijn hoofd. Het is nadat ik tot geloof kwam eerst wel minder geweest, maar ...
5 reacties
24-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering