Doop van Heere Jezus

Ds. J.A. van den Berg / geen reacties

18-03-2014, 14:49

Vraag

Ik vraag me af waarom de Heere Jezus niet als baby is gedoopt, maar als volwassene.

Antwoord

Beste vriend of vriendin, je vraag is te begrijpen. Bij ons worden immers de kinderen gedoopt. In de tijd van het Oude Testament werden de jongens als baby besneden als teken van het verbond. De meisjes waren bij de jongens inbegrepen. Zij kregen niet zelf het teken van de besnijdenis, maar het teken dat de jongens ontvingen gold ook voor hen.

De Heere Jezus is besneden als baby. Toen Hij volwassen was, werd Hij gedoopt. Hij is één geworden met alle gelovigen uit de tijd van het Oude Testament en met alle gelovigen uit de tijd van het Nieuwe Testament. De Heere Jezus is de Borg en Middelaar voor allen die zalig worden. Door Zijn komst op aarde ging het Oude Testament over in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was de besnijdenis het teken van het genadeverbond en in het Nieuwe Testament is dit de heilige doop.

De heilige doop is gekomen in de plaats van de besnijdenis. In Kolossenzen 2:11 en 12 legt Paulus uit aan de gelovigen in Kolosse dat zij niet besneden hoeven te worden. Zij zijn tot geloof in Christus gekomen en daarmee is hun hart geestelijk besneden. In de doop hebben ze daarvan het teken ontvangen. Het teken van de doop wijst dus naar dezelfde zaak als het teken van de besnijdenis.

We lezen dit ook in Romeinen 4:11. Abraham ontving de besnijdenis als een teken van de rechtvaardigheid van het geloof. Dat is het tegenovergestelde van de rechtvaardigheid van de werken. Ook wij kunnen alleen maar zalig worden door de rechtvaardigheid van het geloof. In de doop krijgen we daar een teken van. Dit teken moeten kinderen ook ontvangen. Het is een sterke aansporing om de Heere te zoeken en te vertrouwen. Izak kreeg als baby het teken van de rechtvaardigheid van het geloof.

In het Nieuwe Testament lezen we over andere mensen die volwassen gedoopt werden. Denk maar aan de Moorman in Handelingen 8. De reden daarvan is dat deze mensen niet als kind gedoopt konden worden omdat ze niet in een christelijke gemeente en in een christelijk gezin geboren zijn.  Lydia de purperverkoopster kwam volwassen in aanraking met het Evangelie. Ze geloofde in de Heere Jezus en werd gedoopt. We lezen in Handelingen 16:8 dat ook haar huis gedoopt werd. Dat betekent iedereen die bij haar huishouding of huisgezin hoorde.

Beste vragensteller je hebt een belangrijke vraag gesteld. Er zou nog veel meer te zeggen zijn over de doop. Ik hoop dat het antwoord duidelijk is voor je. Wat ik ook hoop en bid is dat je zelf de inhoud en betekenis van de doop kent door het geloof in je hart. Dan ben je schoon gewassen van al je zonden en mag je eenmaal de hemelse heerlijkheid ontvangen om God eeuwig groot te maken.

Ontvang mijn hartelijke groet,
Ds. J. A. van den Berg
Grand Rapids (USA)

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

besnijdeniskinderdoopvolwassendoop
geen reacties

Terug in de tijd

Al weken loop ik met hoofdpijn rond, maar ik ben bang om te gaan zeuren. Daarbij wil ik mijn vrouw niet ongerust maken. ...
geen reacties
19-03-2020
Ik ben een jongen van 21 jaar en ben aan het nadenken hoe ik met mijn twijfels moet omgaan. Het zijn heel uiteenlopende ...
geen reacties
20-03-2017
Ik ben nog jong, maar ik wil mijn leven in Gods dienst besteden. Moet ik alles opgeven? Moet ik gospelmuziek, video’s op...
4 reacties
18-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering