Laten besnijden

C. den Hamer / 6 reacties

05-12-2013, 12:56

Vraag

Is het zinvol en bijbels om me laten besnijden? Ik maak deze overweging persoonlijk omdat ik me wil weren tegen pornoverslaving en drang naar masturberen. Pornografie maakte vroeger deel uit van mijn leven. Gelukkig door Gods kracht en de steun van mijn vrouw is het gelukt dat los te laten. Het neemt niet weg dat ik er zeer gevoelig voor ben. De stoffen in mijn lichaam reageren heel sterk op afbeeldingen die je door media of onderweg tegenkomt. Ik zie als gevolg van mijn zonden dat ik hier mijn verdere leven strijd mee zal moeten voeren. Ik zie nu ook dat God in Zijn wet ons hiertegen wil beschermen. In Matt. 18:8-9 staat: “Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Eveneens als uw oog doet struikelen...” Dat is radicaal, maar m.i. wel de oplossing. Ik vraag me af of God met het instellen van de besnijdenis, in het Oude Testament, seksuele verslaving ook heeft willen voorkomen. Ook vraag ik me af of het goed is om mijn kinderen te laten besnijden om te voorkomen dat ze gevoelig zijn voor verslaving? Ik weet dat er grote kans is dat ze er vatbaar voor zijn. Ik weet het zelf, ik zie het in mijn familie en om me heen. Weinig jongens kunnen de verleiding weerstaan.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Abraham en zijn huis moesten zich laten besnijden als exclusief teken van Gods verbond met het Joodse volk. Door het lijden en sterven van Christus behoren nu al degenen die in Hem geloven en Hem erkennen als zaligmaker tot Gods volk. Dit is door de vervulling van Christus niet meer allen voorbehouden aan het Joodse volk. Wat een rijkdom, waardoor ook geen bloed meer hoeft te vloeien, maar de doop ervoor in de plaats is gekomen. Christus zelf gaf hierin het voorbeeld door zich te laten dopen door Johannes de Doper.

U haalt Matt 18:8-9 aan om daarmee via besnijdenis te mogen veronderstellen dat het mogelijk een ingreep is die preventie biedt tegen pornoverslaving. In de genoemde Mattheusverzen staat heel duidelijk dat het hier om amputatie gaat, waardoor er een lichaamsfunctie wordt weggenomen die de mens kan doen struikelen. Ik geloof niet dat God van u vraagt tot amputatie over te gaan.

De Bijbel is er heel duidelijk over dat seksualiteit en het mogen beleven ervan ook aan de mens geschonken is binnen een relatie van liefde en trouw. Biologisch gezien heeft ingrijpen via het besnijden geen effect op het verminderen van het ontstaan van lustgevoelens. Het wegnemen van de voorhuid heeft geen invloed op vermindering van seksuele prikkels (libido). De eikel die seksueel prikkelgevoelig is blijft zijn functie behouden. Mogelijk is er verwarring over een parallel die u trekt met vrouwenbesnijdenis. De gehele clitorus wordt bij een dergelijke ingreep weggenomen waardoor er geen stimulatie meer kan plaatsvinden van lustgevoelens die leiden tot een vaginaal orgasme. Helaas zie ik geen verband tussen het laten besnijden en het daardoor minder verslavingsgevoelig zijn.
 
U geeft terecht aan gevoeligheid voor verleidingen tot verkeerd handelen kunnen leiden. U bent zelf ervaringsdeskundige en weet als geen ander hoe wat het is om in de fuik van pornoverslaving terecht te komen. Praat met uw kinderen over hoe seksualiteit door God bedoeld is en hoe mooi, kostbaar en fijn het kan zijn binnen de context van liefde en trouw. Probeer binnen het contact met hen vertrouwelijkheid te bereiken als ze worstelen met problemen op seksueel gebied. Sta ervoor open dat ze u als ouder kunnen vertrouwen en laat merken dat ze problemen op seksueel gebied met u kunnen bespreken.

Bid vooral voor uw kinderen en vraag God of hij u de wijsheid en zachtmoedigheid wilt geven waardoor uw kinderen u veilig genoeg vinden om met u over dergelijke gevoelige onderwerpen te spreken.
 
Met vriendelijke groet,
Kees den Hamer,
psychotherapeut/seksuoloog NVVS

C. den Hamer

C. den Hamer

 • Geboortedatum:
  15-03-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Zwolle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Psychotherapeut/Seksuoloog NVVS, GGZ Cruciaal

Tags in dit artikel:

besnijdenispornozelfbevrediging
6 reacties
juni
05-12-2013 / 13:21
waarom geen castratie?
weet u zeker...dat...
een eunuch lijkt mij uitstekende optie
Lord_Mcgold
05-12-2013 / 13:51
Een castratie mag niet zomaar in Nederland. Naar mijn weten in ernstige gevallen zoals teelbalkanker. Dus dat is hoogstwaarschijnlijk geen optie.
lrns
05-12-2013 / 14:24
En hoe gaat een besnijdenis precies helpen? Denkt de vraagsteller met zijn voorhuid? Als hij zijn kinderen er maar niet bij betrekt.
John61
05-12-2013 / 16:25
Vraagsteller, je laten besnijden gaat je niet van je behoefte aan lichamelijke bevrediging bevrijden. Alleen een stukje van je voorhuid wordt verwijderd, de rest blijft intact, dus ook je hormoonhuishouding en daar komt je aandrang vandaan. Je hebt zelf niet om zulke aandrang gevraagd, maar je bent er als volwassen vent wel verantwoordelijk voor hoe je hier mee om gaat. Feitelijk is het niets meer en niets minder dan een biologische voortplantingsdrift, om het voortbestaan van de soort mee te borgen. Wees je daarvan steeds bewust, als je dat lukt gaat je verstand over je gevoel heersen en ook over je aandrang. Daar mag je best om bidden.
AHHK76
05-12-2013 / 21:21
@juni, dat vind ik wel grof hoor wat jij schrijft: castreren of eunuch worden.
Castreren helpt ook niet voor de lust (tenminste bij mensen niet, bij dieren wel).

Op wikipedia staat: Een eunuch is niet per definitie impotent. Zeer gezocht waren daarom de "lidloze" eunuchen. Van deze jongemannen waren testikels én penis verwijderd. De lidloze eunuch was kostbaar omdat slechts een klein deel van de slachtoffers de "operatie" overleefde.

Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het inderdaad Gods bedoeling is om op deze manier met je lichaam om te gaan! Dat je dit zo letterlijk neemt en jezelf zo verminkt!

Besnijdenis was een teken van Gods verbond en goed vanuit hygiënisch oogpunt.

Ik denk dat er een verandering van binnenuit nodig is. Als we ons hart, oog, leven op God richten en tot Zijn eer willen leven, dan is er geen ruimte meer voor deze zonde. De vruchten van de Geest. zijn liefde, geduld, ZELFBEHEERSING, vriendelijkheid, enz. Want als je iets aan deze zonde doet, heb je kans dat een volgende weer de kop opsteekt, zolang je hart leeg is. Maar als je hart gevuld is met Gods liefde dan kan je dat helpen om te wandelen in het licht en vreugde en vrede.
juni
06-12-2013 / 09:01
Lord-Mcold dat wist ik niet!bedankt voor de inf.


vragensteller,paulus had en doorn in zijn vlees.
eigenlijk heeft ieder zo zn doorntjes,die ons op de knieen moeten brengen,want bij Hem zijn immers uitkomsten tegen de dood!

u hebt een top vrouw!
zo'n vrouw gun ik iedereen die met uw doorntje worstelt...
en
ook byzonder dat uw vrouw u niet vernederd,dat hoor ik nl vaker....
een man die"" last"" heeft van zoo,n ,"",doorn"",,hoor je niet veel...

hoe moeilijk ook voor u zelf, u kan andere nu beter begrijpen en ondersteunen,zo nodig!
mooi antw. van den Hamer

Terug in de tijd

Mijn vriend doet aan zelfbevrediging. Ik vind dat niet zo'n fijn idee. Mijn mening is dat seksualiteit iets is voor in h...
geen reacties
05-12-2005
Mijn man en ik overwegen om een vakantiewoning te kopen en deze te verhuren. Als zelfstandige wordt dit dan onze pensioe...
geen reacties
06-12-2019
Ik ben een meisje van 19 jaar die tijdens haar puberjaren haar Schepper veel verdriet heeft aangedaan. Ik heb voor het e...
5 reacties
05-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering