Bijbelse radicaliteit

Ds. W. Pieters / 2 reacties

24-10-2017, 11:32

Vraag

Ik las in Om Sions Wil een artikel over Bijbelse radicaliteit. In het artikel stond “De ware vreze des Heeren uit zich in radicaliteit” en “radicaliteit is noodzakelijk in de geestelijke strijd.” Ik zou hier graag meer over willen lezen. Kan iemand mij vertellen welk boek een en ander over dit onderwerp belicht? Ik weet namelijk dat ik radicaal moet leven, wil het ook, maar weet ook dat ik daarmee problemen krijg met mijn vrouw, kinderen en familie, die het allemaal niet zo nauw nemen. Hoe daarmee om te gaan? Waar kan ik daar meer over lezen?

Antwoord

De vraag luidt, welk boek het onderwerp, namelijk ‘radicaal zijn’, belicht. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet ik eerst weten wat radicaliteit inhoudt en hoe deze zich uit, en als tweede welk boek dit onderwerp belicht, of welke boeken dit onderwerp belichten.

Hoe radicaal is de Schrift? Jezus zegt in Mattheüs 5 vers 29: “Als uw rechteroog u ergert = tot zonde verleidt, trek het uit en werp het van u.” Hij geeft als reden: “Want het is voor u nuttig, dat een van uw leden vergaat, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt.” Maar hoe radicaal is dit eigenlijk? Wat bedoelt Jezus hiermee?

Hij heeft het ook in dit verband over de rechterhand en over de rechtervoet die tot zonde verleiden en die we beter kunnen afkappen om niet verloren te gaan... Bedoelt Hij zelfmutilatie, zelfverminking? Bedoelt Hij het letterlijk/lichamelijk, of is het beeldspraak? Een heel sterke beeldspraak, die duidelijk maakt dat het verloren gaan iets vreselijks is en dat de zonde waarom mensen verloren gaan, dus ook iets vreselijks is.

Hoe moet je dit in praktijk brengen? Wat moet je concreet doen? Als iemand zijn rechteroog uittrekt, kan zijn linkeroog hem nog net zoveel tot zonde verleiden (ergeren) – en zijn linkerhand en linkervoet idem. Dus is hij nog net zo ver en helpen deze gruwelijke operaties hem niets.

Jezus bedoelt het dan ook niet letterlijk/lichamelijk, maar figuurlijk: vermijd zoveel als in uw vermogen is, alle zonde en alle mogelijkheden en verleidingen tot zonde. In de loop van de eeuwen van de christelijke kerk dachten/denken sommigen dat het dus maar het beste was/is om heel radicaal wereldmijding toe te passen en achter dikke muren en dichte deuren zich in een klooster op te sluiten. Maar dat is Jezus’ bedoeling niet.

We blijken nog niet zo gemakkelijk te kunnen zeggen hoe we radicaal moeten zijn én hoe niet. In Canada woonden in onze omgeving de Amish of Mennonieten, die om enigszins invulling te geven aan de radicaliteit van de Bijbel, zich in cultureel opzicht afzonderen van de maatschappij: geen elektriciteit en geen moderne vervoermiddelen (auto’s of fietsen), enz. Maar ook dat is de eigenlijke bedoeling niet.

Jezus zegt nog iets heel radicaals in Lukas 14 vers 26: “Als iemand tot Mij komt en niet zijn vader en moeder haat, en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.” Hoe ‘letterlijk’ moeten we deze radicaliteit in praktijk brengen? Wat bedoelt Jezus te zeggen?

Het is na dit korte stukje wel duidelijk geworden, dat het niet altijd de bedoeling is om radicale uitspraken van de Bijbel letterlijk te nemen en dat concreet invulling geven van die radicaliteit nog niet zo eenvoudig te bepalen is. We hebben de vreze des HEEREN nodig  om in deze dingen wijze beslissingen te nemen.

Daar komt nog wat bij: áls we al precies weten wat we moeten doen en laten, en hoe we gestalte dienen te geven aan de radicale eisen van Gods Woord, is het nog maar de vraag, hoe we dit in praktijk kunnen brengen wanneer we getrouwd zijn, een gezin hebben, of in een andere bestaande situatie niet kunnen wat we willen, ambtelijk en maatschappelijk. Stel dat iemand als moeder van een gezin met opgroeiende puberkinderen tot een radicale ommekeer komt, door God tot God bekeerd wordt, hoe moet zij dit handen en voeten geven, wat betreft het televisiebezit (gesteld dat dit apparaat al jaren in huis is) en wat betreft de zondagsviering (gesteld dat deze al jaren heel niet Bijbels is), enz., enz.?

Of als directeur van een bedrijf dat al jaren lang op zondag productie levert? Of als D66-burgermeester reformatorisch christen wordt... Dan weet die moeder/directeur/burgermeester wel hoe het zou moeten, maar ze kunnen dat niet (zo een, twee, drie) voor elkaar krijgen, zonder man en kinderen, personeel, wethouders en gemeenteraad, enz. Welke compromissen moeten deze christenen sluiten, mogen ze sluiten? Hoe radicaal kunnen en moeten ze zijn?

Wie kan op deze vragen een voor alle situaties geldend antwoord geven? Ik niet. En geen enkel boek.

Wat we mogen doen en wat ik de vraagsteller van harte adviseer, is: gedurig de Heere Die de harten van koningen zelfs neigt/buigt, smeken dat Hij én u zelf wijsheid, dapperheid, voorzichtigheid, geduld, liefde en wat verder maar nodig is, geeft om te doen wat u moet en kunt doen, én dat Hij de harten van uw geliefden/personeelsleden/gemeenteraadsleden neigt om in het spoor van de meest nauwgezette vreze des HEEREN te wandelen.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
2 reacties
Niagara
24-10-2017 / 12:07
Wat kan helpen met je geloof praktisch maken in je dagelijks leven is dicipelschapstraining. Google het maar eens. Dit gaat over dicipel van Jezus zijn, en niet alleen theoretisch maar ook juist in praktijk.
Radicaal zijn is niet alleen je leven ontdoen van verleidingen door bijvoorbeeld tv/radio/alcohol oid uit je leven te bannen, maar ook juist hoe je je verhoudt tot andere mensen en bovenal God. Zoek dus allereerst God, laat Hem je leiden in je heiliging en probeer het niet zelf op te lossen zonder Hem.
Ik raad je aan om je zuiveringsproces puur op jezelf toe te passen wat onthouding betreft ipv anderen ermee te verbitteren, maar de zuivering van je omgang met anderen juist beeld te laten zijn van Jezus' liefde, de vruchten van de Geest worden juist zichtbaar in je omgang met je naaste. Het eerste wat God vraagt is gehoorzaamheid, (navolging van het gebod Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf), de heiliging van je leven mag een welgevallig offer zijn. God heeft liever dat je Hem gehoorzaam bent dan dat je het 'goedmaakt' met een offer. Stel dus ook zo je prioriteiten. Contact met God boven alles, Hem laten leiden in hoe je je verhoudt tot je naaste en welke verleiders je uit je leven bant. Niet zelf proberen te heiligen als goedmakertje voor weinig contact met God. Volg niet de letter, maar de geest van de wet. Want God oordeelt naar je motieven.
Zebk
24-10-2017 / 19:30
Of lees “Volg jij Mij” van Hans van der Lee

Terug in de tijd

Ik heb al vier maanden verkering met een jongen die onkerkelijk is: hij is Koerd en komt dus uit Irak. Ik praat heel vee...
geen reacties
23-10-2004
Heeft het nut om aan de Jehovagetuigen uit te leggen wat verkiezing en verwerping inhoudt?
geen reacties
23-10-2004
Ik ben een (alleenstaande) man. Ik mag geloven dat de Heere Jezus voor mij tussengetreden is bij de Vader. Ik mag belijd...
2 reacties
23-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering