Intieme vragen bij huwelijksgesprek

Ds. W. Pieters / 7 reacties

19-05-2017, 09:29

Vraag

Mijn vriend en ik hebben al zo’n vijf jaar een relatie en willen ons de komende tijd gaan richten op de voorbereiding van het huwelijk. In onze relatie zijn wij te ver met elkaar gegaan en daar hebben we ook erg veel spijt van. De afgelopen jaren hebben we ervoor gekozen om te wachten met geslachtsgemeenschap, maar in de eerste twee jaar van onze relatie is het dus helaas wel een aantal keer gebeurd. Wij zijn allebei dooplid bij dezelfde Hersteld Hervormde gemeente en daarom zouden wij ook graag antwoord willen krijgen van een predikant die ook aan dit kerkgenootschap is verbonden.

Wij vragen ons af hoe het huwelijksgesprek eruit zal komen te zien. Wordt er binnen onze kerkgenootschap gevraagd of er gemeenschap is geweest voor het huwelijk? Zo ja, dan zullen wij hier eerlijk op antwoorden omdat wij niet met een leugen ons huwelijk in willen gaan. Maar aan de andere kant is dit toch een verborgen zonde? Is het dan noodzakelijk om deze zonde te belijden voor de dominee/ouderlingen? Is het niet genoeg dat wij deze zonde met ons tweetjes aan God hebben beleden? En wanneer er niet naar wordt gevraagd, moeten wij dan uit onszelf aangeven dat we te ver zijn gegaan, of mogen we erop vertrouwen dat het bij God bekend is en dat dat goed is?

Antwoord

Zonden die in het openbaar zijn bedreven, moeten in het openbaar worden beleden. Zonden die tegen een persoon zijn bedreven, moeten (alleen) aan die persoon worden beleden. Zonden die tegen enige personen zijn bedreven, moeten (alleen) aan die personen worden beleden. Zonden die in het verborgen zijn bedreven, hoeven niet in het openbaar worden beleden, ook niet aan een predikant. Mág wel, maar hóeft niet. Een dominee hoort hier in een trouwgesprek NIET naar te vragen; en hij moet het niet WILLEN ook! Anders overschrijdt hij, mijns inziens, de grens naar de roomse biechtpraktijk.

Desondanks weet ik dat predikanten er anders over denken en het op een trouwgesprek wel aan de orde stellen/vragen. Een kwalijke ontwikkeling.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

biechtschuldbelijdenistrouwdienst
7 reacties
Justinus
20-05-2017 / 12:46
Wat een geweldige reactie van ds. Pieters!
Ik weet dat er predikanten (en ouderlingen) zijn die er anders over denken, het zij zo!
ErikJan64
20-05-2017 / 12:53
Dit hoort totaal niet en behoort de dominee niet toe, hij is de paus niet of wel soms. Nee blijf a.u.b. Neutraal in deze gesprekken die heel vertrouwelijk en gevoelig kunnen zijn. Laat God er over oordelen
AHHK76
23-05-2017 / 00:04
De dominee die ons huwelijk bevestigde, vroeg er wel indirect naar. Zeer geschikt dus om er zelf ook om heen te draaien, als je dat beter uitkomt...Maar ik dacht dat veel dominees dit dus wel vragen. Maar dat is dus niet zo? Eerlijk gezegd ben ik verbaasd...! Het is inderdaad ook wel heel intiem en voor velen denk ik heel moeilijk om daar eerlijk antwoord op te geven.
Bijzonder om dit antwoord zo te lezen...! Dank u wel Ds. Pieters!
cees0102
23-05-2017 / 11:04
Stel dat een ds. hier direct of indirect naar vraagt, lijkt het me gepast om eerlijk aan te geven of je dit wilt beantwoorden of niet. Er omheen draaien of een leugen vertellen hoort volgens mij niet tot de mogelijkheden. Je vraagt tenslotte om een zegen over het huwelijk.
Mooi antw. van de ds.
ErikJan64
23-05-2017 / 11:31
Ben het eens met Cees0102 je moet er niet om heen draaien en gewoon een eerlijk antw geven. Maar toch vind ik het niet juist om zulke intieme vragen te stellen. Ja snappen doe ik het ook wel, een dominee heeft ook zo zijn ambt en verantwoording tegenover God als herder van de gemeente.
Hij geeft namens God wel de zegen over het huwelijk en dat kan voor een dominee ook zwaar wegen als het huwelijk mis gaat, dan voelt hij de dominee zich ook verantwoordelijk..... maar jij die trouwt bent daar ook verantwoordelijk voor als je liegt terwijl je ook eerlijk kunt geven dat je de vraag te intiem vind, jij bent als stel ook verantwoordelijk naar elkaar en naar God toe. Ik zou zulke vragen niet eens durven stellen en toch ben je ook hun herder, die hen leidt in het geloof.
Sammie2016
26-05-2017 / 11:23
De Almachtige God is een heilige, reine God, zijn maatstaven zijn dat en iedereen die Hem aanbidt moet ook rein zijn.
Jezus Christus is er zeer op gebrand om de christelijke gemeente rein te houden.
Als er immoraliteit is gepleegd dient dat aan de oudere mannen te worden bekendgemaakt en zij moeten de dwalenden helpen weer geestelijk sterk te worden voor het aangezicht van God en Christus.
Zonden kunnen de christelijke gemeente ondermijnen waardoor satan zijn invloed kan uitoefenen op de gemeente zodat die niet meer rein is in Gods ogen.

Jezus die alle gemeenten op aarde onderzoekt en inspecteert zal zonde/onreinheid niet tolereren, er dient tegen opgetreden te worden anders zal hij de gemeente tuchtigen of zelfs het voorrecht afnemen om getuigen van zijn God Jahweh te mogen zijn.

"Wie een oor heeft, hoor wat de geest tot de gemeenten zegt." (Openb 3:22)
cees0102
26-05-2017 / 23:46
@ Sammie,

Interessante gedachte. Ik geloof dat immoraliteit bespreken in pastorale gesprekken een functie heeft. Net zo goed als ouderen/ oudsten gelovigen een bijdrage kunnen en mogen leveren om dwalende christenen te onderwijzen, te corrigeren en te troosten.

Daarnaast meen ik dat de zonde een mens eenzaam maakt. Een zonde wat iemand voor zichzelf houdt, kan groter worden en meer macht krijgen over die hele mens. Daarom: ‘’Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid’’.

Je schrijft dat immoraliteit bekend gemaakt moet worden. Dit betekent dan impliciet dat het initiatief bij de ‘zondaar’ ligt en niet bij de ander. Dan is vragen naar immoreel handelen tijdens een huwelijksgesprek ongepast. Ook is het de vraag of zonden per definitie beleden moet worden aan de oudere mannen, of dat het volstaat om ze te belijden voor God, in Jezus Christus.

Terug in de tijd

Mijn vriend geeft mij heel weinig complimenten. Hij uit heel weinig concrete, inhoudelijke waardering voor mij. In mijn ...
7 reacties
18-05-2010
Ik las de onderstaande vertaling van George Zeller. Dit stukje geeft is helder van uitleg en is onderbouwd met letterlij...
geen reacties
18-05-2006
Wie kan mij vertellen uit welk gedicht/lied de volgende woorden komen: "Ik zal mijn hand op Jezus leggen, Amen op Zijn O...
geen reacties
18-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering