De waarheid achter de waarheid

Ds. W. Pieters / geen reacties

06-02-2017, 07:55

Vraag

Wat wordt bedoeld met de uitdrukking “de waarheid achter de waarheid”? Die term wordt bij ons weleens gebruikt, maar ik heb geen idee wat ermee wordt bedoeld. Is dit niet onnodig zwaarwichtig doen? Er wordt ook weleens gezegd dat Gods volk met een open schuld over de aarde kan gaan. Is dit Bijbels? Als God een Adamskind in een verzoende betrekking met Zichzelf brengt, worden toch alle zonden vergeven, ook toekomstige zonden? Dan vindt Hij geen zonde in Zijn Jakob en geen overtreding in Zijn Israël, nietwaar?

Antwoord

Wat men met de uitdrukking “de waarheid achter de waarheid” bedoelt, weet ik niet. Als in uw gemeente die uitdrukking wordt gebruikt, is de kortste weg: vraag het de persoon die de uitdrukking gebruikt.

Kan Gods volk met een open schuld over de aarde gaan. Ja, want het volk Gods, Israël, maakte elke dag schuld en zocht in grote meerderheid geen verzoening. Ook wedergeboren christenen, die door het geloof in Christus vergeving ontvingen, maken de schuld dagelijks groter en dienen er dus dagelijks vergeving voor te zoeken.

Worden ook zonden vergeven voordat ze gedaan zijn? Nee, maar Jezus leert hen met God als Vader verzoend zijn, dagelijks te bidden: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Bileam zegt (Numeri 23 vers 21): “Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël.” De kanttekening luidt: “Dat is, God de HEERE is zo goedertieren over de Israëlieten, dat Hij hun zonden als niet ziet, noch toerekent.”

Betekent dit dat er geen grote verzoendag nodig was? Dat er geen schuldbelijdenis nodig bleef? Dat er geen vergeving gevraagd moest worden? Nee, dat betekent het niet, maar wel dat de Heere in de weg van de offerdienst = Christus’ offer op Golgotha en in de weg van de schuldbelijdenis en in de weg van het smeekgebed om vergeving Zich een gaarne vergevend God toonde.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

tale Kanaäns
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn verloofde heeft, door overspel van haar ex-man, een soa opgelopen (genitale herpes). Nu hopen wij over een tijdje t...
12 reacties
04-02-2011
Waarom zoekt de CGK zijn eigen identiteit niet, in plaats van met de GKV/NGK of HHK samen te werken? Zou terug gaan naar...
geen reacties
04-02-2008
Is er een verschil tussen oudvaders en oude schrijvers? Zo ja, wat is het verschil precies?
1 reactie
04-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering