Belijden van zonden naar anderen

Ds. W. Pieters / 5 reacties

22-06-2018, 14:12

Vraag

Ik heb een vraag over belijden van zonden naar anderen. Hoever moet je hier in gaan? Ik word soms gek van mijzelf. Ik ben gewoon te eerlijk. Ik voel mij om de allerkleinste dingen al schuldig en wil het dan belijden aan de ander en vragen om vergeving. Zo vraagt bijvoorbeeld iemand wel eens: wat denk je als je in gedachten zit? Ik denk op dat moment heel veel en wil niet alles vertellen. Sommige dingen zijn dan bijvoorbeeld zondig of gewoon iets tussen God en mij. Ik zeg dat snel het onbenulligste waar ik aan heb gedacht. Ik heb dan niet gelogen, maar toch voelt het voor mij zo.

Is dat zondig tegenover de ander? Moet ik die zonden belijden en alsnog alles zeggen wat ik op dat moment dacht? Ik denk echt dat ik doorsla in alles. Soms denk ik ook: ze zien mij al aankomen als ik daar mee kom! Ik weet dat als je gezondigd hebt tegen iemand, maar diegene weet het niet en je hebt diegene daardoor niet benadeeld of beschadigd, dat je het niet hoeft te belijden. Dat stond een keer in het antwoord van ds. Pieters.

Antwoord

Je schrijft: “Ik denk echt dat ik doorsla in alles.” Nu weet ik niet of het in alles is, maar wel vrees ik dat het in deze zaak is. Niemand heeft er wat mee te maken wat ik op dit moment denk; en als ik al een antwoord geef, heeft niemand er recht op te weten of dit alles is wat ik denk. Ik hoef dus geen antwoord te geven, maar áls ik een antwoord geef, mag ik natuurlijk niet liegen. Neem jezelf onder handen en besluit voor eens en voor altijd om je niet te laten knechten door deze dwaze gedachten.

Ook wat betreft iets zondigs dat je over iemand hebt gedacht, zonder het ooit tegen iemand te hebben gezegd, hoef je niet te belijden. Het is zelfs zeer onverstandig om het wel te vertellen. Je vraagt om moeilijkheden. God heeft niet voor niets onze gedachten ontoegankelijk voor anderen gemaakt. Hij wil eenvoudig niet dat anderen in mijn gedachten kunnen komen en dat ik in de gedachten van anderen kom. Daarom moet je niet zeggen wat je weet, maar weten wat je zegt.

Ook in deze zaak geldt de bede van Psalm 141 vers 3: “HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.”

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

belijdenopbiechten
5 reacties
coby6
22-06-2018 / 21:18
'Ook moet gij niet letten op alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw knecht u vervloekt, want hoe menigmaal zijt gij u bewust, dat ook gij anderen hebt vervloekt. '

Prediker 7:21-22

Dit gaat zelfs over spreken, niet gedachten.
Sammie2016
23-06-2018 / 08:19
Je hebt recht op je eigen gedachten, je hoeft mensen daar niet van op de hoogte te stellen. Wees niet al te rechtvaardig!
Lees eens wat Prediker 7:16 zegt ......
"Wees niet al te rechtvaardig en doe niet al te wijs. Waarom zou je jezelf te gronde richten?"

Het kan dus schadelijk voor je zijn om alles (wat je denkt) maar aan anderen bekend te maken, daar hebben ze geen recht op.
Je hoeft je dan ook niet schuldig te voelen of te denken dat je tegen iemand hebt gezondigd.

Mensen zijn nu eenmaal zondig, we zondigen elke dag bewust en onbewust, ook zijn onze gedachten soms zondig.
Als we zondigen dan zondigen we meestal niet tegen mensen maar tegen God!

Bouw een sterke band met je hemelse Vader, Jahweh, op door elke dag de Bijbel te lezen, erover te mediteren, naar Gods Woord te leven en te bidden.
Vraag ook om Zijn Heilige Geest en wijsheid om een verstandig en gelukkig leven te mogen leiden.

succes!
Catherine
23-06-2018 / 11:36
Wat een helder en nuchter antwoord weer van ds. Pieters!
Dank.
ElisabethdeValk
23-06-2018 / 23:14
Beste vriend(in),
Je zou er een dagtaak aan hebben, als je alles moest vertellen en belijden wat je denkt. Uiteindelijk help je daar niemand mee... Ik wil (de meeste dingen) niet weten van wat anderen over mij denken. Als mijn buren het zouden weten, wanneer ik me aan hen erger en andersom wanneer zij zich aan mij ergerden... Dan zou ik direct moeten verhuizen. Nu kunnen we meestal prima met elkaar overweg. Het is niet tot eer van God en tot heil van de naaste als wij alles van elkaar weten en met elkaar delen. Dan schiet je je doel voorbij. Misschien heb je hulp nodig om van je 'gek'-makende' gedachten af te komen?! Zoek een betrouwbaar persoon die jou hierin kan steunen hoe je jezelf op andere gedachten kunt brengen. Misschien kun je Filippenzen 4: 4-9 tot richtlijn nemen om je gedachten en woorden te sturen: Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Uw welwillendheid (dus niet uw zonde!!!!) zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, ZAL UW HARTEN EN UW GEDACHTEN BEWAKEN in Christus Jezus.
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets PRIJZENWAARDIGS is, bedenk dat.
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en DE GOD VAN DE VREDE ZAL MET U ZIJN.
Vraag God maar om goede gedachten, stuur de negatieve weg, als ze jou kwellen... en weet dat God goed is en graag vergeeft... Ik heb ook veel last gehad van schuldgevoelens en negatieve gedachten en nog wel... en ik heb mensen gevonden, die mij helpen om te leren anders/positiever te denken. Dat gun ik jou ook! Ik wens je toe dat je hier uit komt en dat je leven vervuld mag worden van dankbaarheid en vreugde omdat Jezus jouw Redder en Zaligmaker wil zijn en is! Je hoeft zelf niets te verdienen of toe te voegen...
coby6
24-06-2018 / 12:16
Het is iets dwangmatigs waar de duivel je mee bezig wil houden. Vroeger mummelde ik de hele dag door, want elke verkeerde gedachte moest ik dan verbreken en als zonde belijden aan God, dacht ik.

Terug in de tijd

Als iemand ongetrouwd met een kind blijft zitten, mag zij dan wel met een ander trouwen?
geen reacties
22-06-2004
Onlangs is er een groot wonder gebeurd en heeft de Heilige Geest in mijn hart het geloof gewerkt. Nu mag ik geloven dat ...
2 reacties
23-06-2017
Wij zijn komen wonen in een dorp en moeten gaan kiezen tussen twee kerken. In de ene kerk is de preek een rijk evangelie...
geen reacties
23-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering