Vragen van panellid

Ds. N. den Ouden

Geachte dominee N. den Ouden. Bedankt voor uw antwoord 'Christus geopenbaard tijdens Avondmaalsbediening'. U schreef: “Zonder in doperse wateren terecht te komen, kunnen we toch zeker stellen dat het ...
2 reacties
20-07-2016
Geachte dominee N. den Ouden. In een artikel in Terdege d.d. 21 oktober 2015 sprak u over ds. C. A. Tukker. Mijn vraag gaat over de volgende zin: “Maar ik hoop dat je kent wat ik mee mocht maken: dat ...
Geen reacties
22-04-2016
Een vraag over het maken van een kerkkeuze tussen de Hervormd (PKN) en Hersteld Hervormd. Samen met mijn vriendin, waarmee ik al ruim 5,5 jaar verkering heb, zit deze vraag ons al die jaren al dwars o...
3 reacties
07-03-2016
Is het wel bestaanbaar met de vreze Gods om het private karakter van de ambtelijke eredienst der gemeente, waarin zij voor Gods aangezicht treedt en Hij Zijn volk wil ontmoeten, te schenden door die d...
24 reacties
30-01-2016
Ik ben een jongen 22 jaar oud opgevoed bij de leer van de Ger. Gem. in Ned. Tot mijn 16e ongeveer braaf naar de kerk geweest, daarna alles aan de kant gegooid en zo ongeveer alles gedaan wat juist God...
12 reacties
15-12-2015
Aan ds. N. den Ouden. In een preek van uit 2 Koningen 4 heeft u iets gezegd over “Uw knecht, mijn man”, dat het ambt hoger staat dan het gezin. Kunt u dat eens nader uitleggen? Eerst kerk, dan gezin, ...
4 reacties
13-11-2015
Ik loop erg rond met de vraag of de Heere je tijdens het bidden kan wijzen op bepaalde teksten in de Bijbel. Toen ik lag te worstelen in het gebed om Zijn genade kwam er zomaar opeens een tekst in mij...
6 reacties
30-10-2015
Waarom sluiten sommige reformatorische kerken hun deuren al terwijl ze nog tientallen bezoekers hebben? Terwijl op andere plaatsen nieuwe gemeenten of evangelisaties ontstaan met maar een handvol bezo...
Geen reacties
03-09-2015
Ik las in de krant dat een reformatorische school (Wartburg College) docenten heeft ontslagen omdat ze refobaptist zijn geworden en zich hebben laten dopen. En dat riep bij mij veel vragen op. Zijn we...
1 reactie
15-07-2015
Waarom heeft de CGK wel zendingskerken en evangelisten als ambtsdragers en de HHK niet? Het lijkt me mooi als de HHK dit overneemt. Zodat ook de HHK evangelisten in het ambt kan stellen en pioniersple...
Geen reacties
21-05-2015
Naar aanleiding van onderstaande citaten van Augustinus vraag ik me af of deze kerkvader gelijk heeft. Deze citaten hebben mij ernstig aan het nadenken gezet. Is er inderdaad buiten de Katholieke Kerk...
1 reactie
15-04-2015
Ik zit verschrikkelijk in de knoop. Ik heb een heel leuke jongen (24) leren kennen en we zijn verschrikkelijk verliefd op elkaar. Alleen is hij gescheiden, er was geen sprake van overspel. Maar zou ik...
Geen reacties
12-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering