Wat is nu eigenlijk beleving?

Ds. N. den Ouden / 2 reacties

20-07-2016, 11:00

Vraag

Geachte dominee N. den Ouden. Bedankt voor uw antwoord 'Christus geopenbaard tijdens Avondmaalsbediening'. U schreef: “Zonder in doperse wateren terecht te komen, kunnen we toch zeker stellen dat het kennen van Jezus Christus toch niet buiten de beleving (bevinding) om gaat. De ervaring is niet de grond van het geloof, maar het gaat er ook niet buiten om. Dat kom ik in alle preken van Tukker tegen.

Zou ik daar nog een vraag over mogen stellen? Ik hoop niet dat u deze vraag opvat als vijandschap, maar meer als een noodkreet. Dit antwoord hoor ik erg vaak: het komt op de beleving aan. Als mensen praten over wat ze beleefd hebben (zoals het voorbeeld van ds. Tukker), en je vraagt er op door, dan blijkt het altijd neer te komen op een krachtig gevoel. Andere mensen horen en lezen van de beleving van deze mensen en praten over een onopgeloste zaak. Ze hebben nog nooit dat krachtige gevoel gehad. Ze gaan bekommerd over de wereld en wachten hun hele leven op dat gevoel.

Pas sprak ik nog iemand die sprak over een wegzinken. Een ander sprak over verloren gaan. Maar het gesprek stopt dan, want het gaat om een gevoel (en dat is een zaak van beleving, niet van woorden). Ik ga nog verder dan de term Dopers, het lijkt soms gnostiek. Voor alle duidelijkheid: deze mensen zijn me dierbaar, ik spreek ze regelmatig. Mijn vraag is: wat is nu eigenlijk beleving?

Antwoord

Vanuit allerlei bijbelse gegevens blijkt dat het gevoel een eigen plaats inneemt als God Zijn heil schenkt. Mensen “doen hun bed zwemmen vanwege hun tranen”; ze springen op van vreugde in de Heere. Ze bezwijken van verlangen, of ervaren zichzelf als een leren zak in de rook. Paulus spreekt van zijn zuchten onder het lichaam des doods en dat hij zich verblijdt in de Heere. Hizkia kirde als een zwaluw en piepte als een duif in zielenangst en David huppelt uit alle macht voor de ark. Je kunt bij deze dingen bedenken dat het zich afspeelt in een Oosterse context. Maar dat neemt niet weg dat het beleven en gevoelen, ervaring en bevinding kennelijk meedoet in het geestelijke leven.

Een leven met God is geen zaak van conclusies en verstand maar juist ook een zaak van het hart. En dat is een hart met gevoelens. Ik kan me dan ook geen geestelijk leven voorstellen, zonder dat het gevoel daarin een rol speelt, al is het woord van Luther ook waar dat hij soms geloofde met gevoel, maar ook soms zonder gevoel, en vaak ook tegen zijn gevoelens in... Wat is hier veel over te schrijven!

Maar het gaat dus echt verkeerd als gevoel en de mate van gevoel de norm gaan worden in het geestelijke leven. Ik moet niet op gevoelens vertrouwen, maar op Christus. Het gaat niet om mijn ervaringen van Zijn liefde, maar om de Geliefde. Het gaat niet om mijn beleving van de zonde, maar om verzoening van de zonde zoals dat in Gods Woord wordt aangewezen. Zaligmakende bevinding is Christus-bevinding, namelijk dat mijn hart gaat ervaren wie Hij is. Dan gaat het er niet om dat mijn bevindingen wonderlijk en groot zijn, maar dat Hij groot is.

Hartelijke groet en zegen in alles!

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

bevinding
2 reacties
Mona
20-07-2016 / 22:09
"Dit antwoord hoor ik erg vaak: het komt op de beleving aan".

Natuurlijk niet, gelukkig niet, wat zou dat hopeloos zijn!
Daarmee zouden we allemaal verloren gaan, als het daar op aan zou komen.
Iedere godsdienst heeft beleving, moslims en boeddhisten hebben ook beleving!

Het gaat om het vertrouwen op Christus te stellen.
Iedere godsdienst moet het hebben van werken doen. Maar het christelijke geloof moet het helemaal hebben van wat Christus gedaan heeft, en daarop volkomen op rusten.
Dat rusten gaat altijd zo makkelijk niet, maar dat ligt aan ons, en niet aan Hem. In Hem ligt het vast.
3parels
22-07-2016 / 13:41
Beleving is: je leven beleven met de Heere. Wanneer je Hem mag kennen, mag je je samen met Hem leiden. Dan werkt de Geest in je hart, dan zal Hij bij momenten door Zijn Woord tot je spreken. Dan zal Hij je in je binnenkamer brengen, waar je alles Hem mag voorleggen. Lief en leed. Dan zal Hij zich ook aan je tonen, tot je spreken, mag je Hem ervaren. Mijn ervaring is dat de Heere dat veelal door Zijn Woord doet, door geestelijke liederen, psalmen. Hij laat teksten in je leven steeds weer spreken, Hij gebruikt je dagboek om jouw juist op die dag te voeden, dan klopt dat wat je leest bij wat je nodig hebt. Dat brengt gevoelens mee. Rust vinden, blijdschap, troost, soms ervaar je dat Hij je op je plek zet... maar ook dat kan weer blijdschap geven, soms ook strijd.

Dat is wat ik onder beleving versta.

Terug in de tijd

Hoe kan het dat iemand in een groter gezelschap (op verjaardag, op het werk) heel anders is dan thuis? Thuis is het gewo...
4 reacties
20-07-2012
Hoe moet je omgaan met een nog thuiswonende volwassen zoon die -hoewel vroeger altijd gemotiveerd en ijverig- helemaal v...
3 reacties
21-07-2020
Ik ben zwanger en heb heel veel last van dwanggedachten. Hierdoor voel ik me depressief en erg eenzaam. Ik hoor toch eig...
10 reacties
20-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering