Christus geopenbaard tijdens avondmaalsbediening

Ds. N. den Ouden / geen reacties

22-04-2016, 09:02

Vraag

Geachte dominee N. den Ouden. In een artikel in Terdege d.d. 21 oktober 2015 sprak u over ds. C. A. Tukker. Mijn vraag gaat over de volgende zin: “Maar ik hoop dat je kent wat ik mee mocht maken: dat Christus aan mijn ziel is geopenbaard, tijdens een avondmaalsbediening in Kinderdijk.” Heel graag zou ik u willen vragen wat hiermee bedoeld wordt? Vind de ontmoeting met Christus niet plaats in het Woord en door het geloof, maar toch op een andere wijze?

Antwoord

Ik heb deze vraag meer gekregen naar aanleiding van het interview. Ds. Tukker was een man die grondig de Schrift verklaarde. Er zat daarbij een diepe bevindelijke ondertoon in zijn preken. Vanaf het begin heeft mij die combinatie geraakt. 

Hij zou zeker niet ontkend hebben dat de ontmoeting met Christus plaats vindt in het (gepredikte) Woord en door het geloof. Tegelijk is ook waar dat het nooit zal zijn zonder het werk van de Heilige Geest. 

Ik heb niet durven vragen hoe dat precies is gegaan bij die avondmaalsbediening in Kinderdijk. Maar het de bediening van het Heilig Avondmaal staat nooit los van de bediening van het Woord. Ik kan het me niet anders indenken, dan dat Woord en Geest en Sacrament op dat moment samen kwamen, en dat de Christus hem toen (meer dan te voren) bekend geworden is.

Zonder in doperse wateren terecht te komen, kunnen we toch zeker stellen dat het kennen van Jezus Christus toch niet buiten de beleving (bevinding) om gaat. De ervaring is niet de grond van het geloof, maar het gaat er ook niet buiten om. Dat kom ik in alle preken van Tukker tegen. 

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Lees ook de vervolgvraag: 'Wat is nu eigenlijk beleving?'

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

bevinding
geen reacties

Terug in de tijd

Voor Marijke Rots. In november vorig jaar heb ik mijn opmerking geplaatst over het feit dat ik niet meer hou van mijn ma...
geen reacties
21-04-2008
Een aantal jaren geleden ben ik in zonden gevallen waar ik me nu verschrikkelijk voor schaam. Gelukkig voel ik nu nauwel...
geen reacties
21-04-2006
Met interesse las ik het antwoord dat ds. Van Rossem gaf ten aanzien van het orgelgebruik in de lijdenstijd. Hij propage...
geen reacties
21-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering