Vragen van panellid

Ds. M. Baan

Waarom wordt er in de kerken zo weinig in de gebeden gedacht aan singles en homo's? Zelfs bij trouwdiensten worden zij v...
10 reacties
27-09-2016
Waarom worden de klokken geluid bij een begrafenis? Vroeger was dit om de demonen en kwade geesten te verjagen, maar is ...
3 reacties
08-08-2016
Deze vraag en dit antwoord met als titel 'vrouw van een predikant' vond ik op jullie website. Waarom roept de kerkenraad...
geen reacties
23-05-2016
Hielden de oudvaders van het OT zich ook aan de sabbatdag, of was dit pas vanaf Mozes' tijd een eis? De eis om de sabbat...
geen reacties
10-03-2016
Welke gedeelten/hoofdstukken in de Institutie van Calvijn gaan over de vrijheid van godsdienst?
geen reacties
08-03-2016
Laatst las ik 1 Korinthe 3. Daarin viel mij vers 15 op: “Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maa...
2 reacties
12-11-2015
Waarom wordt Abraham Kuyper wel eens aangehaald in bijvoorbeeld een preek. Of er wordt over geschreven, terwijl hij tota...
geen reacties
01-09-2015
Is het de bedoeling dat een vrouw van een predikant ook pastoraal werker is? Onze predikant heeft al heel veel fouten ge...
1 reactie
10-06-2015
Is Christus nu met een verheerlijkt lichaam in de hemel? Ik bedoel dit: afgelopen week op de Bijbelkring meende iemand d...
1 reactie
25-03-2015
Waarom werd in Genesis 9 en 10 Kanaän vervloekt, terwijl Cham degene was die lachte?
geen reacties
23-12-2014
Hoe kan een onwedergeboren mens toch een geloof opbrengen van een tijdgelovige, welke staat opgetekend in Mattheus 13:20...
geen reacties
03-10-2014
Graag willen wij onze kinderen bijbelse namen geven. Het gaat ons dan nadrukkelijk om de betekenis van de naam! Bij jong...
8 reacties
09-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering