Vragen van panellid

Ds. M. Baan

Graag wil ik reageren op ds. Baan over de vraag over hoofdbedekking. Mijn vraag blijft: Gaat het hier niet over vrouwen ...
geen reacties
29-11-2016
Waarom wordt er in de kerken zo weinig in de gebeden gedacht aan singles en homo's? Zelfs bij trouwdiensten worden zij v...
10 reacties
27-09-2016
Waarom worden de klokken geluid bij een begrafenis? Vroeger was dit om de demonen en kwade geesten te verjagen, maar is ...
3 reacties
08-08-2016
Deze vraag en dit antwoord met als titel 'vrouw van een predikant' vond ik op jullie website. Waarom roept de kerkenraad...
geen reacties
23-05-2016
Hielden de oudvaders van het OT zich ook aan de sabbatdag, of was dit pas vanaf Mozes' tijd een eis? De eis om de sabbat...
geen reacties
10-03-2016
Welke gedeelten/hoofdstukken in de Institutie van Calvijn gaan over de vrijheid van godsdienst?
geen reacties
08-03-2016
Laatst las ik 1 Korinthe 3. Daarin viel mij vers 15 op: “Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maa...
2 reacties
12-11-2015
Waarom wordt Abraham Kuyper wel eens aangehaald in bijvoorbeeld een preek. Of er wordt over geschreven, terwijl hij tota...
geen reacties
01-09-2015
Is het de bedoeling dat een vrouw van een predikant ook pastoraal werker is? Onze predikant heeft al heel veel fouten ge...
1 reactie
10-06-2015
Is Christus nu met een verheerlijkt lichaam in de hemel? Ik bedoel dit: afgelopen week op de Bijbelkring meende iemand d...
1 reactie
25-03-2015
Waarom werd in Genesis 9 en 10 Kanaän vervloekt, terwijl Cham degene was die lachte?
geen reacties
23-12-2014
Hoe kan een onwedergeboren mens toch een geloof opbrengen van een tijdgelovige, welke staat opgetekend in Mattheus 13:20...
geen reacties
03-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering