Jozef als vader van Jezus in geslachtsregister

Ds. M. Baan / geen reacties

07-09-2020, 12:48

Vraag

Misschien een bijzondere vraag, maar waarom wordt het geslachtsregister van Jozef (als eerste) beschreven, terwijl hij eigenlijk geen verwantschap heeft met de Heere Jezus?

Antwoord

De vragensteller/-ster stelt een “misschien bijzondere vraag.” Nu moet gezegd worden dat er geen bijzondere vragen bestaan. Bijzondere antwoorden zijn er wèl! Maar zo'n antwoord zal ik hier niet geven. Er moet wel een duidelijk antwoord komen! Daar heeft de vraag recht op, want de vraag is best van belang. Achter deze vraag zit namelijk de vraag: van wie stamde de Heere Jezus (naar de mens gesproken) af? Was dat van Jozef of was dat van Maria? Zou het zó zijn dat de Heere Jezus de zoon van Jozef was, dan staat levensgroot voor ons een probleem, want in dat geval was de Zaligmaker de zoon van Jozef en Maria. Het gevolg: Hij was in dat geval helemaal niet de Zoon van God!

Nu komen we in het Nieuwe Testament inderdaad een afstammingsregister tegen, waarin niet Jozef, maar Maria als voorouder vermeld staat. Dat geeft verder uiteraard geen probleem. 

Maar we komen óók een afstammingsregister tegen van de Heiland, waarin niet Maria, maar Jozef als de vader genoemd wordt! Dat kunnen we allemaal lezen in Mattheus 3. In het 23ste vers van dat hoofdstuk lezen we, dat de Heere de zoon was van Jozef.

Tòch lezen we dan niet goed! Want heel duidelijk staat er in de grondtaal bij: zoals men meende! Dus: de mensen dachten dat de Heere Jezus de Zoon was van de timmerman uit Nazareth. Die gedachte wordt ook wel onder woorden gebracht in de Bijbel. Ik denk dan aan Lukas 4:22. Daar kennen de inwoners van Nazareth de Heiland vanouds op die wijze.

Maar daar zien we tegelijk dan ook een waarheid, die we in onze dagen nòg regelmatig tegenkomen, namelijk: wat de mensen zeggen is niet altijd waar! Maar wat de Heere zegt zal tot in alle eeuwigheid waar zijn!
 
Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan,
Veenendaal 

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geslachtsregister
geen reacties

Terug in de tijd

Voordat Jericho veroverd kon worden moest er dagenlang om de stad heen gelopen worden, tot en met de zevende. Werd er da...
geen reacties
09-09-2019
Aan ds. A. van Olst. Deze vraag is voor u, omdat ik u persoonlijk ken. Ik leef mijn leven zoals mijn omgeving dat van mi...
5 reacties
07-09-2010
Mijn vriend en ik hebben nogal verschillende karakters. Daarom ontstaan er soms best irritaties. Ik ben best ijverig en ...
geen reacties
07-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering