Gebedsbrieven

Ds. J. van Rossem / 1 reactie

13-02-2012, 09:00

Vraag

Ik heb een vraag over vervolgde christenen. Er wordt vaak gevraagd (bijvoorbeeld bij Open Doors) om gebed voor hen via gebedsbrieven, wat natuurlijk heel nodig is. Maar wat ik moeilijk vind, is dat er om gebed gevraagd wordt met een lijst waaraan je nooit kunt voldoen. Kun je niet in het algemeen bidden voor hen? De Heere weet toch wat nodig is? Je kunt nooit alle moeiten en zorgen per geval noemen?

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag over het noemen van namen in je gebed voor mensen in nood. Het is zo dat het noemen van namen je gebed wat persoonlijker maakt. Dan is er een grotere betrokkenheid. Wel is het zo dat je de mensen dan wel moet kennen. Bovendien dreigt dan het gevaar dat je dan mensen overslaat. Dit gevaar voorkom je als je algemeen voor mensen die in nood zijn bidt. Een suggestie zou zijn om een en ander te combineren; eerst vragen voor hen die je bij name noemt, dan vragen in het algemeen.Toch noemt de grote Voorbidder, de Heere Jezus Christus, in Zijn voorbeden al degenen voor wie Hij bidt bij name. Hij bidt voor degenen die de Vader Hem gegeven heeft. Dat is een persoonlijke zaak.

Het belangrijkst zal zijn of het gebed uit je hart mag komen. Dan mag gelden dat het gebed van de rechtvaardige veel (niet alles!) vermag. Overigens hebben we nooit gebed genoeg. Dan geldt het ook: bidt zonder ophouden. De Heere Jezus leeft om te bidden.Luther zei dat bidden het handwerk van een christen is. Wie veel van de Heere heeft, is veel in gebed. Eigenlijk hebben we nooit gebed genoeg. Wat hebben we daarin de Heere Jezus nodig als de grote Voorbidder, Wiens gebed volmaakt is. Hem hoort en verhoort God de Vader altijd. Gelukkig dat de Heere verhoort niet om het gebed, maar op het gebed. Nodig is dat Hij in Zijn voorbeden onze gebeden meeneemt. De grond van de verhoring ligt bij de Heere. Maar waar geen gebed is, hangt er een doodse stilte.

We lazen eens dat de Eerste Wereldoorlog in ons land niet kwam, omdat er veel gebeden werd. Bovendien: bidden voor een ander zou je wel eens over je eigen moeilijkheden kunnen heen helpen. Heb maar veel gebed. We vragen aan de Heere nooit te veel! Heb maar gebed voor elkaar.

Gods zegen,
Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

biddenchristenvervolging
1 reactie
Petra777
13-02-2012 / 09:11
Via Open Doors ontvang ik een gebedskalender; voor elke dag staat er dan een beschrijving van de nood van een specifieke christen. Met de vraag om gebed. Wat een mooie manier om betrokken te zijn bij broeders en zusters over de hele wereld. Daar komt voor mij bij dat de noden dichterbij komen en het niet een vage, 'ver van mijn bed' gebeuren is. Het zijn mensen, met een baan, kinderen en grote moeiten.

Zelf bid ik dan of God Zijn kinderen wereldwijd nabij wil zijn, en hen geven wat ze nodig hebben. Of Hij in vervolging vasthoudendheid en bemoediging wil geven. En daarna bid ik nog in het bijzonder voor...Via

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 22 jaar. Ik ben opgegroeid met het geloof, maar heb daar rond mijn 19e mee gebroken. Natuurlijk is...
geen reacties
14-02-2020
We weten van de boeken in het Nieuwe Testament met enige nauwkeurig wanneer deze zijn geschreven. Hoe zijn de onderzoeke...
geen reacties
13-02-2017
Een reactie op de vraag over de mevrouw die zich afvraagt hoe ze zich moet gedragen ten opzichte van haar zoon. Iemand z...
geen reacties
13-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering