Altijd aan het avondmaal

Ds. J. van Rossem / 2 reacties

20-06-2012, 10:35

Vraag

Als je één keer aan het avondmaal bent geweest, moet je dan altijd gaan? Ook al heb je de volgende keer geen zekerheid meer dat je mag.

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Wat een wonder als je aan mocht gaan aan het Heilig Avondmaal. In diepste wezen was dat omdat de Heere je te sterk werd en Hij je zo trok.Toen kon je geen kant meer uit dan alleen maar naar de plaats waar de Heere je hebben wilde. Heb je het met de Heere goed mogen hebben? Dan mag het over blijven... "hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest." Dan kun je het ook niet begrijpen dat je mocht aangaan, omdat het op jou gemunt was.

De boze heeft jou ook aan zien gaan. Hij was wrevelig omdat hij dat niet kon tegenhouden. Dan ben je voor hem een verliespost en dan zul je ervaren dat de boze niet tegen zo'n verlies kan. Hij zal alles proberen je aan te vechten en bij een volgende Avondmaalsviering je het aangaan onmogelijk, of in ieder geval moeilijk te maken. Misschien heb je dat ervaren toen bij een volgende Avondmaalsviering voor jou het aangaan (erg) moeilijk, zo niet onmogelijk was. Zij die aan de dis mogen aangaan, ervaren het ook dat er de ene keer meer zegen valt dan de andere keer. Dat heeft te maken met de stand van het geloof en zo met de gesteldheid van het hart.

Jouw vraag was of je altijd aan het Avondmaal moet gaan als je een keer geweest bent. Sommigen beantwoorden deze vraag bevestigend en spreken dan van een aangaan uit gehoorzaamheid, of van een aangaan omdat je niet kon blijven zitten, ondanks alle twijfel en aanvechtingen, omdat je de Heere Jezus niet kon verloochenen. Als dit meerdere keren voorkomt moeten we ons toch wel afvragen hoe dit komt. Nodig is het dan om jezelf te onderzoeken bij een geopende Bijbel en om je af te vragen of je geloof wel echt is. Als je geloof een gave van de Heere is, komt het later terug, langs en weg van moeite en aanvechting. De Heere komt op Zijn eigen werk terug en laat niet varen enig werk wat Zijn hand begon. En juist als we het in deze zaken moeilijk hebben, wil de Heere ons afhankelijkheid van Hem leren. Dan heben we Hem voor elke Avondmaalsgang nodig. Dat is een leven in afhankelijkheid waarvan we geen spijt van zullen krijgen.

Voor elke gang naar het Avondmaal hebben we de Heere nodig. Als we zien op onszelf, kan het nooit. Rijk als we op de Heere Jezus mogen zien. Ik ga niet naar het Avondmaal om automatisch Avondmaalsganger te zijn, maar om steeds  weer opnieuw Avondmaalsganger te mogen worden. Dat houdt me klein en doet me leven van het wonder van de genade van de Heere. Het is hetzelfde als met de bekering: Ik ben niet bekeerd om bekeerd te zijn, maar om altijd weer bekeerd te worden. Het is net als met het eten: de ene keer eet je met meer smaak dan de andere keer. Dat heeft te maken met de eetlust. Maar als er geen eetlust is, hebben we ons wel zorgen te maken. We hebben een dokter nodig als we geen geestelijke eetlust hebben naar de maaltijd des Heeren: een geestelijke Dokter, de Arts van mensenzielen, de Heere Jezus Christus.

In feite is heel ons leven een Avondmaalsvoorbereiding. En elke rechte Avondmaalsgang wordt als een heerlijk wonder beleefd. De een zal meer vrijmoedigheid hebben dan de ander. Maar het werk van de Heere in het hart, hoe klein ook, kan de Heere niet missen.Kun je in eigen onwaardigheid en aanvechting de Heere missen? Dat wens ik je toe.

Bedankt voor je belangrijke vraag en Gods zegen,
Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaalvoorbereidingsweek
2 reacties
rian2
20-06-2012 / 20:29
Het gaat niet om het gevoel dat we verzekerd aan het Avondmaal moeten komen.
We komen om Zijn dood te verkondigen, en komen omdat we honger en dorst hebben en niet zonder gemeenschap met Hem kunnen.
Als je gelooft in Hem, in het Zien op Hem mag je komen, al gaat je gevoel daar helemaal tegenin...al ben je nog zo zondig of verkeerd geweest...
Afblijven betekent....nee dank u Heere ik heb u nu niet nodig.
Het Heilig Avondmaal is ter versterking van het soms zwakke geloof.
Je kunt Hem toch niet missen?
Roozemond
20-06-2012 / 20:49
las het volgende in het boekje Verbroken voor u:

Is het uw vrije keus het Avondmaal te gebruiken of na te laten? Heeft de Heere niet gezegd: doet dat tot Mijn gedachtenis? Hebt u de vrijheid om het na te laten als u dat wilt? Bent u dan niet ongehoorzaam aan het gebod van uw Heiland? (Petrus Immens)

Heeft me persoonlijk, in al mijn strijd en twijfel, bemoedigd!

Terug in de tijd

Door veel teleurstellingen, pijnlijke ervaringen en onrecht overweeg ik steeds sterker en vaker om mijn lidmaatschap van...
3 reacties
21-06-2022
Ik loop al een tijdje met vragen rondom het geloof. Het is een jaar geleden begonnen, doordat ik best wat problemen had....
3 reacties
20-06-2014
Via mijn ouders ben ik te weten gekomen dat een vroegere schoolvriendin kanker heeft. Het gaat helemaal niet goed met ha...
geen reacties
20-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering