Vragen van panellid

Ds. J. Prins

Ik vind het erg moeilijk om een beslissing te nemen als ik weet dat mijn ouders die beslissing zelf niet zouden nemen. I...
geen reacties
27-02-2007
Ik ken iemand van wie de tante zelfmoord heeft gepleegd. Ze heeft het er erg moeilijk mee. Dat is natuurlijk heel begrij...
geen reacties
19-01-2007
Is het kerkrechtelijk mogelijk dat een predikant in verschillende kerken (kerkverbanden) preekbevoegdheid heeft? Om pree...
geen reacties
17-11-2006
Waarom schrijven wij de naam HEERE met vijf hoofdletters? Is het af te wijzen als dit niet gebeurt, zoals b.v. in bepaal...
geen reacties
12-10-2006
Ik weet niet wat nu waar is: 1. Wie in mij geloofd zal eeuwig leven hebben en alle zonden zijn al vergeven en je daden t...
geen reacties
29-08-2006
Ik zit met een vraag waar ik zelf niet uitkom. Mijn vriend is hervormd opgevoed en ik ook. Ik ben nu Hersteld Hervormd e...
geen reacties
19-06-2006
Wat zegt de bijbel over wel/niet (en hoe) verjaardag vieren?
geen reacties
16-05-2006
Een vraag over condoleren. Is het beter/netter als je gaat kijken naar het lichaam van de overledene? Ik heb er zelf nog...
geen reacties
25-04-2006
Zondag hadden wij een leespreek over Romeinen 8:30: “En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepe...
geen reacties
25-03-2006
Ik vind het zo lastig dat God in Zijn Woord zegt dat iemand die eens een kind van God is, altijd een kind van God is. Va...
geen reacties
09-01-2006
Dominee Prins, n.a.v. uw bijdrage wil ik reageren op de vragen die u in het antwoord stelde. Allereerst wil ik u harteli...
geen reacties
05-12-2005
Dominee Prins, ik wilde even een reactie geven op uw antwoord. Daar geeft u aan dat het na de zondeval allemaal anders i...
geen reacties
14-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering