Duivel zit me dwars

Ds. J. Prins / geen reacties

14-11-2005, 00:00

Vraag

Dominee Prins, ik wilde even een reactie geven op uw antwoord. Daar geeft u aan dat het na de zondeval allemaal anders is geworden en dat Adam daar de schuld van kreeg, zeg maar. Maar Eva was toch degene die door de slang werd geprikkeld en niet Adam? Die heeft er later van gegeten.

Ik heb nog een vraagje. Ik ben tot geloof gekomen. Wat zie ik daar onder? Dat ik ben gaan geloven alles wat in de bijbel staat en dat Hij voor mij is gestorven aan het kruis. Ik vind het allemaal zo moeilijk. De duivel zit mij dwars. Hij sart me als ik probeer tot God te bidden. Ik kom er, zo lijkt het, haast niet doorheen. Dan begin ik te trillen en krijg ik het warm. Dan kan ik wel huilen en  weet ik niet wat ik moet doen? Ik zit hier erg mee.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vragensteller/ster,

Zeker is Eva eerst ongehoorzaam tegen God geweest, door als eerste te eten van de vrucht van de de boom van kennis van goed en kwaad en daarna Adam. Maar omdat de HEERE Adam, en in Adam ook Eva, had geboden om niet van die boom te eten, op straffe van de dood, spreken we vaak in dit geval als eerste over Adam. Lees Genesis 2 en 3 nog eens goed wat dit betreft. Zie ook Romeinen 5: 12-21, over de vergelijking van Christus met Adam. Christus als de 2e Adam. Christus die voor Zijn Kerk, alle oprechte gelovigen, heeft verzoend en goed gemaakt voor Gods aangezicht, dat Adam had verdorven en verloren.

Wat betreft je 2e vraag. Je zegt: "Ik ben tot geloof gekomen". Dat is een heerlijk wonder van de Heere in je leven. Kun je voor jezelf ook een beetje onder woorden brengen wat tot geloof komen is? En wat het geloven in Christus is? Dat is nodig opdat je ook "profijt" mag hebben van het geloof in Christus: vergeving van je zonden, vrede met God, Zijn heerlijke leiding in je leven en Zijn regering over je leven.

Je schrijft dat de duivel je sart als je probeert te bidden, het warm krijgt, trilt en moet huilen en het lijkt alsof de Heere je niet hoort. Dat lijkt me heel aangrijpend voor je. Je hebt allereerst de bescherming met het bloed van Christus nodig! Daar is de boze bang voor. Daar is hij mee verslagen op Golgotha. Bidt vooral of de Heilige Geest je beschermt met dit bloed van Christus. Bidt of Christus met Zijn krachtige en zegenrijke voorbede voor je bidt bij de hemelse Vader. En dat Hij Zijn Geest zendt in jouw hart. Om in jou te bidden met “onuitsprekelijke zuchtingen” (Romeinen 8: 26-27).

Het lijkt me ook heel erg goed voor je, ik raad het je dringend aan om met je predikant of een andere wijze gelovige te spreken over je geestelijke problemen. Wat je precies ervaart, wanneer het ontstaan is e.d. En neem je leven biddend onder de loep. Zijn er verborgen zonden, zonden waaraan je vasthoudt? Waardoor de duivel gelegenheid krijgt jou tegen te staan. Belijdt dan die zonden, vraag kracht om ermee te breken, vraag om vergeving. En vraag om vervulling met de Heilige Geest. Want de Geest is het die Christus in ons verheerlijkt. Zodat Christus je een en al wordt. Je enige, unieke troost in leven en sterven. Leer en herlees in dit verband vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus.

Van harte Gods genade en liefde in Christus Jezus toegebeden.

Met vriendelijke groet,
ds. J. Prins, Randwijk

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag die mij best erg bezig houdt. Het liefst stel ik hem aan Marijke Rots.Ik ben 50 jaar, drie jaar getrouw...
geen reacties
14-11-2008
Wij verwachten ons eerste kindje en we willen een aantal zaken goed regelen, onder andere wat er gebeurt met ons kindje ...
geen reacties
14-11-2015
Aan ds. Elsman. Bij deze een tweede vraag op dit antwoord. Wij hebben intussen een relatie gekregen en het ligt moeilijk...
geen reacties
14-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering