Rechtvaardigmaking in de de vierschaar der consciëntie

Ds. J. Prins / geen reacties

25-03-2006, 00:00

Vraag

Zondag hadden wij een leespreek over Romeinen 8:30: “En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” Het was op zich een goed te volgen preek. Totdat we bij het punt kwamen: dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd. Dit punt ging over de wedergeboorte. Er werd toen gezegd (ik zeg het even in m'n eigen woorden) dat je bij de wedergeboorte, gerechtvaardigd wordt in “het hof des hemels”. Voor God ben je dan rechtvaardig, je bent een kind van Hem. Alleen na die tijd wordt het weer duister in je hart, omdat je Christus nog persoonlijk moet kennen. Dit is zeg maar de tweede stap. Nadat je Christus persoonlijk hebt leren kennen, wordt het weer duister in je hart en ga je leren zien dat er aan Gods recht voldaan moet worden. En pas dan weet je voor jezelf zeker dat je zonden vergeven zijn, dat Christus er voor in de plaats is gekomen. Dit is dan de rechtvaardigmaking in de de vierschaar der consciëntie. Dit heb ik ook wel eens ergens gelezen, maar ik vraag me af, is dit echt Bijbels gefundeerd? Waar kan ik in de Bijbel vinden dat dit de manier is waarop God een mens bekeert? Er werd wel gezegd dat de wedergeboorte noodzakelijk was, maar dat maar weinig kinderen van Gods die twee andere weldaden ontvangen, oftewel de zekerheid van het geloof. Ik hoop dat ik het goed gezegd heb allemaal. Ik vond het erg moeilijk. In bijvoorbeeld de Catechismus lees je dit toch ook niet? Daar gaat het toch over ellende-verlossing-dankbaarheid. In elk geval ging ik de kerk uit met het gevoel dat het voor mij steeds onmogelijker wordt, als je dit allemaal moet beleven. Hoe moet ik hier mee om gaan? Wat vindt u van de manier waarop de wedergeboorte zo uiteen gezet wordt? Is dit echt de manier waarop de Heere werkt?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je vraag is heel erg belangrijk. Daarom het antwoord ook. Want deze dingen moeten we echt bijbels verstaan! Want het gaat om ons behoud door het geloof in de Heere Jezus Christus EN om de troost en de zekerheid van dat geloof in ons leven! Om de redding van onze zonden en schuld door de genade van God in Jezus Christus! En hoe we daar deel aan krijgen!

Allereerst iets over de “verschillende rechtvaardigmakingen”. Verschillende theologen, predikanten hebben daar zeker over geschreven. En met name in de strijd tegen allerlei mensen die dwalingen verkondigden, zoals bijvoorbeeld Arminius. De voorman van de Remonstranten! Om nu Gods genade veilig te stellen, te benadrukken dat het geloof een gave van God is, dat wij zondaren niet kunnen en willen meewerken aan onze redding, God alle eer zou ontvangen, en als wij door Gods genade zullen geloven in Christus, zeker zullen zijn van ons behoud, heeft men o.a. deze verschillende rechtvaardigmakingen geleerd.

Er zijn in dit kader ook wel verschillende dingen over te zeggen. Maar dan zou je er echt een boekje over moeten lezen. Dus dogmatisch is het wel te verstaan dat men al deze onderscheidingen heeft gemaakt. En in dat opzicht is er ook wel wat voor te zeggen. Maar we moeten er wel heel voorzichtig mee zijn voor het persoonlijk geloofsleven. Want de Bijbel spreekt over deze “verschillende rechtvaardigmakingen” heel summier.

Als het er nu om gaat, en daar gaat het om, hoe jij en ik deel krijgen aan Gods genade in Christus. Hoe wij schuldige zondaren rechtvaardig voor de Heere kunnen zijn, dan hebben we een veilige en betrouwbare leidraad aan de Catechismus: Zondag 23. Die gebaseerd, gegrond op de Schrift ons de bijbelse weg wijst! Waarin het inderdaad gaat over ellende-verlossing-dankbaarheid. De gewone weg en toch zo wonderlijke weg waarlangs de Heere door Zijn Woord en Geest werkt. En Hij vrij is in de mate. En niet alleen één keer! Maar ook telkens weer en meer!

Lees en herlees het biddend en bestudeer de verwijsteksten die erbij worden genoemd.

Als bijlage stuur ik een lezing mee van ds. A. v.d. Zwan: “Rechtvaardiging door het geloof”. Waarin jouw vragen ook worden besproken.

Mocht je verder nog vragen hebben, stel ze gerust. Van harte Gods zegen en genade in de Heere Jezus toegebeden. Vlucht maar tot deze Christus, Die gewillig is om ons onwillige zondaren zalig te maken.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Prins

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

rechtvaardigmakingvierschaar
geen reacties

Terug in de tijd

Beste mevrouw Van Dijk. Hartelijk bedankt voor uw leerzaam antwoord op de vraag over het beoordelen op iemands uiterlijk...
geen reacties
25-03-2010
Ik ben een vrouw die de meeste dingen in het leven rationeel benadert. In mijn jeugd was er weinig aandacht voor ruimte ...
geen reacties
25-03-2009
Waarom moesten de priesters in het OT hun hoofd bedekken met een ‘tulband’ terwijl in het NT de hoofdbedekking voor de m...
1 reactie
26-03-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering