Vragen van panellid

Ds. A.J. Schalkoort

Graag heb ik deze vraag beantwoord door een predikant uit de Hersteld Hervormde Kerk. Onlangs las ik een boek over de ei...
17 reacties
28-02-2014
Wat moet ik mij voorstellen bij de duivelen uit Leviticus 17:7 en Jesaja 13:21?
geen reacties
29-01-2014
Ik ben lid van een HHK-gemeente en sinds enige tijd hebben wij voor het eerst een predikant. Dit was mogelijk omdat de g...
35 reacties
12-12-2013
Ik heb een vraag over een bijbeltekst. In Exodus 4:24 lees ik: “En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEER...
geen reacties
05-10-2013
Beste dominee Schalkoort. In het gebed zondagmiddag zei u iets over dat wanneer het Woord weg is in Nederland, het dan w...
3 reacties
30-08-2013
In Genesis 3:14 staat: “Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven a...
19 reacties
28-08-2013
Vergeeft God ook de zonden van 'onbekeerden' als ze er om vragen? Het klinkt misschien vreemd, maar ik hoorde eens de op...
9 reacties
03-07-2013
Wat betekent de volgende tekst uit 2 Korinthe 5: "Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het...
geen reacties
31-05-2013
Christus, waarachtig God en waarachtig Mens. Waarom staat dan in vr. en antw 48 v/d Catechismus mens of mensheid niet me...
geen reacties
27-04-2013
In onze gemeente wordt er op zondag in het gebed vaak aandacht besteed aan de nieuw begonnen week, die voor velen een ni...
geen reacties
02-04-2013
Kan iemand toelichting geven op de volgende Bijbeltekst: Haggaï 1:8: "Klimt op het gebergte, en brengt hout aan, en bouw...
2 reacties
20-02-2013
Binnenkort hebben wij huisbezoek. Ik zie daar erg tegenop. Er zijn bij ons ambtsdragers die vrijwel het gehele huisbezoe...
9 reacties
11-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering