Verblijfplaats van God

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

02-03-2018, 08:04

Vraag

God schiep de hemel en de aarde. De derde hemel is zijn woonplaats. Mag je jezelf afvragen waar God verbleef toen er nog geen hemel was of is het oneerbiedig om daar over na te denken?

Antwoord

Dit is een vraag die de eeuwen door gesteld is. Oneerbiedig hoeft het niet te zijn wanneer wij over dit vraagstuk proberen na te denken. Als wij maar niet verstrikt raken in dit soort vragen en vergeten dat de belangrijkste vraag in ons leven moet zijn: hoe leer ik de Schepper van hemel en aarde kennen? Jezus horen wij bidden in het Hogepriesterlijk gebed: “En dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt” (Johannes 17:3). Dat staat voorop en moet het eerste zijn.

Nu de vraag zelf: In Genesis 1: 1 staat: “In de beginne schiep God de hemel en de aarde.” Bekend is de driedeling van de hemelen: de atmosfeer om de aarde is de eerste hemel, de ruimte daarboven de tweede hemel en de derde hemel is de woonplaats van God en Zijn heilige engelen en de kinderen Gods die al opgenomen zijn in heerlijkheid. Paulus is opgetrokken geweest in de derde hemel, zoals hij zelf verhaalt in 2 Korinthe 12:2. Alle drie de hemelen zijn in den beginne geschapen.

Betekent dat nu dat God vóór de schepping geen woonplaats had? De vraag veronderstelt dat God beperkt zou kunnen zijn tot tijd en ruimte. En dat is niet zo, want God de Heere is de Eeuwige. Niet aan tijd of plaats gebonden, zelfs niet aan de hemel der hemelen. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid de volzalige God in Zichzelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij had de schepping niet nodig, ook de hemel niet om de volzalige God te kunnen zijn. Maar het heeft Hem behaagd om mensen te scheppen en daarom schiep Hij in de beginne de hemel en de aarde, opdat de hele schepping Hem zou loven en prijzen.

Sinds de zondeval openbaart Hij Zich als de Herscheppende God. Want God zal ook nu aan Zijn eer komen. De Vader Die verkiest, de Zoon Die verlost, de Heilige Geest die vernieuwt. Daarom gaat het erom dat we deze God leren kennen door Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven, hier op aarde in beginsel en straks volmaakt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21:1).

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

hemel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb aan vraag aan ds. Vergunst (Ger. Gem). Al een tijd worstel ik met het volgende. Ik heb de Heere nodig gekregen in...
2 reacties
28-02-2011
Mag een (protestantse) christen carnaval vieren?
7 reacties
28-02-2014
Ik woon in een dorp in Zeeland. Ik ben van de Gereformeerde Gemeente. Onze dominee preekt heel goed. Maar ik vind het zo...
geen reacties
28-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering