Zonden der trotsheden

Ds. A.J. Schalkoort / 2 reacties

04-01-2019, 16:58

Vraag

Spurgeon heeft het in de uitleg van Psalm 19:14 over “zonden der trotsheden” en zegt dat zij zeer gevaarlijk zijn die de Allerhoogste tart en wederstaat. Hij zegt ook dat deze zonde het voorportaal is van “de zonde die tot den dood is” (de zonden tegen de Heilige Geest). Kunt u me wat meer vertellen van die zonden der trotsheden? Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Antwoord

“Zonden der trotsheden”, kun je ook vanuit het Hebreeuws vertalen als zonden van overmoed, zelfoverschatting, hoogmoed. Dan gaat het om zonden in een ver gevorderde stadium. Bewust zondigen, tegen beter weten in. Zonden doen, gaat van kwaad tot erger. De grenzen worden verlegd. Je gaat steeds verder en dat tegen beter weten in. Dat doen vooral mensen die niet onbekend zijn met de Bijbel.

David is een kind van God van jongs af aan. Hij kent zichzelf door het werk van de Heilige Geest en weet uit eigen ervaring dat als de Heere hem niet bewaart hij de zonde waarvoor er geen vergeving mogelijk is, ook kan doen. Er zijn zonden niet tot de dood, waar vergeving voor gegeven wordt, maar juist die zonde te doen waar geen vergeving voor mogelijk is (zie  Hebreen 6:4-8 en 1 Johannes 5:16-20). David weet dat hij in staat is om de onvergeeflijke zonden te doen als de Heere hem niet terug houdt van de zonden der trotsheden. Maar juist degenen die hiermee worstelen, net als David in deze psalm, mogen weten dat ze de zonde tegen de Heilige Geest niet hebben gedaan.

Wie dan wel? Denk maar aan de Farizeeën en schriftgeleerden die doelbewust de Heere Jezus lasteren, tegenspreken en tegenstaan. Hier is geen sprake van onwetend te zondigen zoals Paulus, die later moest getuigen dat hij meende Gode een dienst te bewijzen door de volgelingen van Jezus te vervolgen. Een mens die tegen de Heilige Geest heeft gezondigd is zó verhard geworden dat de vergeving van zijn zonden voor hem niet belangrijk is. Hij zou het niet eens willen. Zo’n persoon zou het geen minuut kunnen uithouden in de hemel. Je mag zelfs voor zulke mensen niet meer bidden, volgens Johannes in zijn brief. Daarom, David die weet wie zijn God voor hem is en zichzelf kent, bidt zoals hij doet in deze psalm. Wij mogen hem daarin navolgen. Dan zullen wij oprecht zijn en rein van grote overtreding. 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
2 reacties
drB
05-01-2019 / 01:54
Zo'n persoon als ik.....die willens en wetens zondigt maar weet dat het verkeerd is.
Maar die het helaas ook niet anders kan!
Zorg dat je nooit zo ver komt!
Bid, en bid, en bid dat je dat bespaart blijft!!
Lees je Bijbel en leer!!!
huibertus
05-01-2019 / 23:44
drB
De blinden in Jericho vragen aan Jezus om ontferming,Jezus bewogen zijnde
vraagt hen wat kan ik voor jullie doen? Dat wij ziende mogen worden en Hij
opende hun ogen,Als u in zo'n diepe put zit roep dan ook maar help,help,
Zijn ontferming is nog steeds het zelfde,en ook aan drB vraagt Hij dan
wat kan ik voor u doen,misschien komt u hem morgen wel tegen,goede zondag

Terug in de tijd

Wat is Bijbels v.w.b. het geloven in de kracht van God. Wat is wel of niet bijbels: 1. Geloven (door genade) dat God ...
2 reacties
05-01-2017
Ik woon in België, ben een vrouw van 45 jaar en een borderliner. Ik heb een groot deel van mijn leven in psychiatrische ...
geen reacties
04-01-2008
Onlangs ben ik er achter gekomen dat mijn man chat met een vrouwelijke collega. Op zich heb ik hier geen moeite mee, zol...
5 reacties
05-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering