Iedere preek komt terug voor Gods rechterstoel

Ds. A.J. Schalkoort / 7 reacties

10-08-2018, 10:04

Vraag

Je hoort predikanten wel eens zeggen dat iedere preek terug komt voor Gods rechterstoel. Hoe moeten we dat duiden? Je kunt niet iedere preek even goed volgen, laat staan onthouden...

Antwoord

Ik ken de uitdrukking dat als we ons niet bekeren Gods woord eenmaal tegen ons zal getuigen. Ook lees ik in Mattheus 12: 36 dat we in de dag van het oordeel rekenschap zullen hebben af te leggen van elk ijdel woord dat we gesproken zullen hebben. Ook woorden die we al lang vergeten zijn. Aan de andere kant moeten we woorden die wij gehoord hebben uit bijvoorbeeld een preek daar ook onder scharen. Woorden waarmee we niets hebben gedaan. Denk aan het slot van de Bergrede waar staat dat een dwaze bouwer iemand is die Jezus’ woord hoort maar niet doet, terwijl een wijze bouwer iemand is die Jezus’ woord  hoort en doet, namelijk zorgen dat zijn levenshuis gebouwd wordt op de rotssteen en daarom staande blijft in de stormen van het oordeel. Wie in Jezus Christus is door het geloof, zal niet veroordeeld worden ook al heeft hij in dit leven vele ijdele woorden gesproken en heel veel woorden uit preken aan hem voorbij zijn gegaan. Hij zal die zonde de Heere beleden hebben en vergeving ontvangen hebben door het bloed van Jezus Christus. 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
7 reacties
coby6
10-08-2018 / 12:56
Als je dwaalleer hebt gepreekt en je bekeert je en neemt er afstand van, komt het niet voor de rechterstoel lijkt me.
kip
11-08-2018 / 12:05
k zou openbaring 5 lezen

en openbaring 20

en de boeken werden geopend openb 5
en een ander boek werd geopend dat des levens is; openb 20

alles staat in mn ouderwetse statenvertaling Bijbel
dus allen komen voor de Rechterstoel,persoonlijk
kip
11-08-2018 / 12:14
ja ,die vergeving ontvangen hebben door het Bloed van de Heere Jezus,wat een wonder, toch,als je dat mag gebeuren.Dat God naar recht,hen niet wil schuldig keuren........
dan zal Christus zeggen,,Vader Ik heb verzoening gevonden,laat deze niet in t verderf.neerdalen
en mogen Zijn schapen die Hij gekocht heeft Hem eeuwig loven
Veendam
12-08-2018 / 08:37
Het verschil zit in de reden waarom je daar komt te staan: Om VEROORDEELD te worden omdat je Jezus niet aanvaard hebt en Zijn Offer hebt afgewezen, of om BEOORDEELD te worden op je daden. Immers, een ieder die IN CHISTUS is wordt NIET VEROORDEELD.
Wel wordt gekeken hoeveel vrucht er in je leven is gekomen door Hem te gehoorzamen uit Liefde en hoe je de Here gediend hebt MET VREUGDE.

Daarom is de rechterstoel van Christus niet een veroordeling voor hen die de Rechter kennen als hun grote broer, de oorzaak van hun behoud.
MUS
12-08-2018 / 14:00
De rechterstoel (1) van Christus (2 Kor. 5:10) is ter beoordeling. Daar zal 'loon naar werken' zijn. De grote witte troon (2) waarop Christus zal zitten (Op. 20:11) zal een troon van veroordeling zijn. De eerste is voor christenen, de tweede voor niet-christenen. Dit wordt helaas nogal eens verward.
Samanthi
12-08-2018 / 17:26
Allen voor de rechterstoel
of veroordeling of... vrijspraak door de Heere Jezus Christus!
Sammie2016
18-08-2018 / 09:09
Iedereen zal verantwoording moeten afleggen van zijn/haar leven, wat iemand gedaan heeft, gezegd heeft, etc. etc.
Dat geldt zeker voor mensen die Gods Woord onderwijzen.

Jezus zei hierover in Math. 12:36-37 ...
Ik zeg jullie dat de mensen op de Oordeelsdag verantwoording zullen afleggen voor elk zinloos (‘waardeloos’ of ‘schadelijke spraak’) woord dat ze zeggen.
37 Want op grond van je woorden zul je rechtvaardig worden verklaard en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.’

Terug in de tijd

In de afgelopen periode mocht ik steeds meer opmerken bij mezelf een verlangen naar God. In deze periode kwam ook het be...
4 reacties
09-08-2011
Ik ben christelijk opgevoed en sinds een paar jaar denk ik ook serieus na over mijn persoonlijke geloof en relatie met d...
2 reacties
09-08-2012
In Rom 5:19b staat de volgende tekst: “Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Een velen tot rechtvaardigen gesteld w...
geen reacties
09-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering