Zonden overwinnen

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

29-05-2018, 08:10

Vraag

Ik zou graag dit aan ds. Schalkoort willen vragen naar aanleiding van 'Geen transformatie na geloofsbelijdenis'. U zegt o.a. dit: “Wordt je worsteling met de oude mens opgelost als we vervuld worden met de Heilige Geest en in tongen gaan spreken zoals in Pinksterbewegingen verkondigd wordt? Van deze raadgevingen moet je afstand nemen.” Daarbij verwijst u naar de uitspraken van Paulus in Romeinen 7. Als ik echter doorlees naar Romeinen 8 (zoals u weet heeft deze brief oorspronkelijk geen hoofdstuk- en versindeling), dan lees ik o.a. dit in vers 13: “Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.” De hele context geeft een antwoord op wat Paulus schrijft over de fictieve persoon in Rom. 7. Daarvan zegt hij ook zelf in 7:20: “Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.” De conclusie van een leven zoals in Rom. 7 is deze, vs. 26: “Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.”

Paulus maakt dus een duidelijk onderscheid tussen leven vanuit de Geest en leven vanuit het vlees. De Geest hebben wij óók ontvangen om de daden van het lichaam te doden. Wat betreft de oude mens schrijft Paulus zelfs dat die is gekruisigd, dood is, (6:6) “opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.” Als Paulus zo duidelijk spreekt over hoe wij door de Geest de zonden kunnen overwinnen, hoe kunt u dan zeggen dat de vervulling met de Geest de worsteling niet oplost (laten we het aub niet hebben over tongen spreken, daar doet de vragensteller ook afstand van)? Het lijkt er op dat Paulus daar anders over denkt.

Antwoord

De fictieve persoon in Romeinen 7 is Paulus zelf. Paulus maakt inderdaad onderscheid tussen leven vanuit de Geest en leven uit het vlees. En de Geest hebben wij ontvangen om de daden van het lichaam te doden. Maar daarmee bedoeld Paulus niet te zeggen dat een christen zolang hij hier op aarde is de zonde volkomen overwonnen heeft en dus door de Geest de worsteling om het doden van de oude mens ten boven is. Dat wordt duidelijk als we hem horen klagen: “Ik ellendig mens wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” Weet hij het niet? Jawel: “Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere.” Van die oude mens zijn wij  pas definitief af als wij dit aardse lichaam hebben afgelegd. En waarom zou David in Psalm 25 bidden of de Heere de zonde van zijn jeugd niet wil gedenken? Ik geloof dat iemand die meent de zonde in zijn leven hier op aarde al overwonnen te hebben, niet beseft wat zonde is en wat de rijkdom van Gods genade is.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee Kleinbloesem, via downloadpreken.nl beluisterde ik een preek van u over Gal. 5:1. U roept daarin op om n...
4 reacties
29-05-2015
Mag een werkgever ervoor kiezen om je vaste contract twee of drie maanden later te laten ingaan dan de einddatum van je ...
geen reacties
29-05-2015
Wij zijn inmiddels 14 maanden getrouwd. Kinderen zijn vanaf het begin welkom geweest, tot op heden is mijn vrouw nog nie...
geen reacties
28-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering