Zijkamers in de tempel

Ds. A.J. Schalkoort / 1 reactie

29-06-2018, 11:11

Vraag

Bij ons in de kerk werd gisteren een zeer leerzame preek gelezen over de wenteltrappen en de zijkamers in de tempel (1 Koningen 6:8). Het ging er bijvoorbeeld over dat deze gebruikt werden als kleedkamer voor de priesters, plaats van verberging  (Josia voor Athalia), vergaderplaats, eet- en drinkzaal enz. De wenteltrap werd genomen als beeld van het geestelijk leven. De middelste kamer was dan de plaats van een weinig rust en de bovenste het beeld van de hemel, een mooi voorbeeld van ‘schaduwdienst’.

Maar afgezien van de geestelijke lessen die hieruit geleerd kunnen worden, vroeg ik me toch een paar dingen af: Hoe kon dat dan in de praktijk van de dagelijkse bezigheden in de tempel georganiseerd worden? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat Elkana met zijn gezin daar het offerdier heeft gegeten. Maar behalve hij waren er toch onnoemelijk veel meer Israëlieten die offers brachten. Waren er dan zóveel kamers? Of mochten alleen wie van ver kwamen daar eten? Maar dan nog kwamen er ten tijde van de grote feesten enorm veel mensen! Wie bepaalde dan of je van zo'n kamer gebruik mocht maken? En wie bepaalde dan of je naar boven mocht? Naar een hogere kamer? En waren er dan ook niet-toegankelijke kamers, anders was het toch niet mogelijk om daar jarenlang een kind te verbergen?

Antwoord

Fijn dat je een leerzame preek hebt gehoord over 1 Koningen 6:8. Ooit heb ik een preek gehouden n.a.v. vers 7 om aan te geven de wijze waarlangs de Heere bouwt aan Zijn Koninkrijk, namelijk in stilte zodat er geen hamerslag of ander lawaai gehoord wordt. Zo werkt de Heere bij de bouw van Zijn Kerk: zonder wereldse drukte en herrie. 

Maar vers 7 te gebruiken als tekst om een beeld te schetsen van het geestelijk leven, zou ik niet doen. Het gevaar is groot dat er meer inlegkunde gehoord wordt dan uitleg gegeven wordt. Om het geestelijk leven weer te geven zijn er genoeg teksten die helder aangeven hoe het toegaat.

Maar dan je vraag over het gebruik van de zalen bij de tempel. Kort samengevat moeten we die zalen zien als een soort consistorie kamer waar alleen de geestelijken mochten komen  om zich voor te bereiden op hun dienst.  Er waren ook opbergruimten voor tempelgereedschap. Deze ruimten moeten we niet zien als hotelkamers waar Jan en alleman gebruik van kon maken. Meer uitleg kan ik je niet geven n.a.v. deze vraag.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

tempel
1 reactie
Jesaja40
29-06-2018 / 19:46
De naam Elkana komt voor in de Kronieken. Verder zie ik Elkana de echtgenoot van Hanna en Peninna ten tijde dat Elie de hogepriester was in Israël. Er was toen alleen een Tabernakel, daarin was alles gelijkvloers. Enkele eeuwen later wordt de eerste tempel gebouwd. In die hoedanigheid kom ik de naam Elkana niet tegen.

Ik zou graag kennis willen nemen van de gehouden preek.

Tijdens de hoge feesten komen zeer veel "pelgrims" naar de tempel. Dan worden heel veel priesters opgeroepen om hun dienstwerk te verrichten. Na die feesten worden de klederen van de extra opgeroepen priesters opgeborgen tot het volgende feest. Bovendien lezen wij dat er zeer veel tempelschatten waren. Deze waren aan de Eeuwige geheiligd, die werden opgeslagen in een van de kamers in de tempel.

Ook werd in de tempel een voorraad aangelegd van zuivere olie die nodig was om de lampen brandende te houden. Dus ja, de kamers hadden een nuttige functie waar je geen personen in zou herbergen.

Terug in de tijd

Een tijd geleden heb ik een meningsverschil met een kerkenraadslid gehad. Het was maar van korte duur, maar toch houdt h...
geen reacties
29-06-2017
Ik heb steeds het gevoel dat God de Vader mij niet ziet en dat Hij zich niet met mijn leven wil bemoeien. Er is ook een ...
geen reacties
28-06-2008
Door mijn jeugd heb ik heel veel gemoeten en heel weinig affectie ontvangen. Daardoor heb ik zwakke kanten. Ik ben genei...
geen reacties
28-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering