Uitstorting van de Heilige Geest

Ds. A. Goedvree / geen reacties

10-06-2004, 00:00

Vraag

Als de Heilige Geest niet was uitgestort op het Pinksterfeest zou het dan onmogelijk zijn voor mensen om bekeerd te worden?


Antwoord

Beste vragensteller,
 
Enerzijds lijkt je vraag heel eenvoudig: als de Heilige Geest niet was gekomen, dan zouden de mensen ook niet bekeerd kunnen worden. Want, bekering is nu echt het werk van de Heilige Geest. Lees Johannes 3 en Johannes 14 en 15 maar eens. Daar staat het heel duidelijk: we moeten geboren worden uit de Heilige Geest. Kort beantwoord; als de Heilige Geest niet was gekomen, dan zouden wij niet bekeerd kunnen worden.
 
Maar anderzijds, tegelijk kan je dan vragen: kan God de Vader dan geen mensen wederbaren, kan God de Zoon dan mensen niet bekeren? Ja, dat kunnen ze wel, want ze zijn de Drieënige God, almachtig in al Zijn werken! De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ze kunnen een mens bekeren. Maar, nu heeft de Heere een besluit genomen, al voor de Schepping: de Vader zou zondaren uitverkiezen, de Zoon zou voor hen lijden, sterven en genoegdoening doen, en de Heilige Geest zal wederbaren, bekeren en geloof schenken. Met andere woorden: de Drieënige God heeft tot een soort heilige 'taakverdeling' besloten. De uitverkiezing is het eigen werk van de Vader, de verlossing is het eigen werk van de Zoon, en de heiligmaking ( het werk tot bekering ) is het werk van de Heilige Geest. Dat is zo rijk: dan zien we in Pinksteren hét bewijs dat de Heere Zijn werk zal voleindigen: de komst van de Heilige Geest is het bewijs dat de Heere nu ook echt mensen gaat bekeren!
 
Je vraag is goed te begrijpen, en ik denk dat het antwoord wel helder is. Tegelijk zeg ik: Gode zij dank, deze vraag hoef je zo niet te stellen, want het is Pinksteren geworden, en de Heilige Geest van God is gekomen. Wij kunnen nu bekeerd worden!
 
Vragensteller, dat is heel belangrijk voor je gebedsleven. Je mag de Vader aanroepen, die zondaren verkiest. Je mag de Zoon aanroepen, die zondaren de schuld vergeeft. Je mag de Heilige Geest aanroepen, die zondaren bekeert. Denk nog eens aan dat wat het doopformulier ons leert: “en zo wij gedoopt worden in de Naam des Heiligen Geestes, zo betuigt en verzegeld ons de Heilige Geest dat Hij bij ons wonen wil, en ons wil toeëigenen hetgeen wij in Christus hebben”. Gode zij dank, het is Pinksteren geworden. Nu kan ook jij bekeerd worden. Vraag de Heilige Geest dan maar of Hij Zijn beloften ook in jou wil waarmaken, uit genade om Jezus' wil.
 
Vriendelijke groeten, ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Heilige GeestPinksteren
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte ds. Van der Sluis. Na het lezen uit Gods Woord bleef de volgende tekst hangen: “Als Nimrod, een geweldige jager ...
geen reacties
10-06-2020
Ik heb anderhalf jaar een relatie gehad met een meisje van 21. Die is door grote problemen kapot gegaan, doordat mijn ex...
4 reacties
10-06-2011
Worden wel alle vragen altijd beantwoord of houden jullie wel eens vragen tegen die qua inhoud niet geplaatst kunnen wor...
geen reacties
10-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering