Heden zult gij met mij in het paradijs zijn

Ds. N.P.J. Kleiberg / geen reacties

18-01-2007, 00:00

Vraag

Ik las in Hand. 2 in de kanttekeningen dat de Heere niet is nedergedaald ter helle. Er werd verwezen naar Lukas, dat de Heere zegt: Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hoe kan het dan dat we belijden “nedergedaald ter helle”?

Antwoord

Om de zaken helder voor ogen te stellen, noem ik eerst de verzen waar jij op wijst: "Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in hope; Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien" (Handelingen 2:25-27).
 
Nu moeten we twee dingen goed onderscheiden. In de eerste plaats de Psalm van David hier genoemd in Handelingen, waar de Psalmist doelt op het graf, waarin ook het lichaam van Christus geweest is en niet tot ontbinding is overgegaan. En zo zegt de Psalm dan hier, dat Zijn ziel niet in de hel verlaten geweest is, namelijk dat Hij wel aan het kruis daarin geweest is, toen Hij riep "Mijn God, Mij God, waarom hebt Gij Mij verlaten". Maar nu Hij in het graf is, is Zijn ziel niet langer verlaten en in de hel, maar bij Zijn Vader, zoals Hij zelf zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest = mijn ziel. De plaats waar ook de moordenaar met Hem mocht verkeren (vandaar de verwijzing naar Lukas).
 
In de tweede plaats, de woorden waar jij op duidt "nedergedaald ter helle" staan in de 12 artikelen. Maar daarmee doelen zij niet enkel op het graf zoals de Psalmist, maar op heel Zijn leven (zie ook de Heidelberger Catechismus). Om het met een eenvoudig beeld duidelijk te maken: je komt bij iemand in het ziekenhuis en je vraagt: hoe is het gegaan? Dan krijg je bijv. als antwoord: ik heb van de week een maagonderzoek gehad, een longonderzoek, ben door de scan gegaan, in één woord "verschrikkelijk" en soms zeggen ze wel (en onterecht, hoor; dat woord moeten we maar zomaar gebruiken) "het was een hel".
 
Zo zegt de geloofsbelijdenis dat nu ook: Hij heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven, alles samengevat: nedergedaald ter helle, dat is: heel Zijn leven was een nederdaling ter helle, maar wel in het bijzonder aan het eind van Zijn leven. Op een andere plaats komen we in de Bijbel tegen, dat er staat: Hij is nedergedaald in de nederste delen der aarde, dat is in ons bestaan.
 
En als we dat gaan verstaan en beleven, wat is het dan een wonder: Hij voor Mij in die rampzaligheid. Hij voor mij in de hel, opdat ik nooit meer van God verlaten zal worden. Dan krijgen deze woorden een rijke betekenis, voor jou ook al?
 
Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb vaak de indruk dat predikanten uit traditionele kerken niet open staan voor de vele vragen die er ook onder hun g...
2 reacties
18-01-2011
Kunt u in het kort uitleggen wat de doop, en dan heb ik het voornamelijk over de kinderdoop, inhoudt in de Chr. Geref. k...
geen reacties
18-01-2004
Ik ben op zoek naar een preek of een verklaring van Spreuken 29:18 "Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, ma...
geen reacties
18-01-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering