Inhoud kinderdoop in Christelijk Gereformeerde Kerken

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

18-01-2004, 00:00

Vraag

Kunt u in het kort uitleggen wat de doop, en dan heb ik het voornamelijk over de kinderdoop, inhoudt in de Chr. Geref. kerk? Is er verschil met de bediening daarvan in andere kerken?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vrager,

Wat houdt de kinderdoop in en is er in de Chr. Ger. Kerk nog een verschil met de doop in andere kerken? Laten we voorop stellen dat de doop een instelling van God is en daarom mag er geen eigenmachtige uitleg aan gegeven worden. Christus heeft Zijn discipelen uitgezonden en hen meegegeven om de doop te bedienen.Eerst is er het Woord en als onderstreping van het Woord is er ook het sacrament van de doop. Wat de Chr. Ger. Kerk wil is niets anders dan de doop bedienen zoals die in de Heilige Schrift aan de orde komt als teken van het verbond en zoals die zo geweldig beleden wordt in de belijdenisgeschriften. Denk aan de H.C. de zondagen 26 en 27. en de N.G.B. art.34 en niet te vergeten ons Doopformulier.

Wij zien de kinderdoop als teken van het genadeverbond. Zoals de Heere in de prediking tot ons komt met de aanbieding van genade, zo komt de Heere niet alleen hoorbaar tot ons, maar wil Hij ook zichtbaar tot ons komen in de bediening van de H. Doop. De doop is een teken, dat heen wijst naar het bloed van Christus. Het is ook een zegel dat onderstreept dat God waarachtig is.

De fout is vaak dat men iets in het kind gaat zoeken. Waarom wordt dit kind gedoopt? Is er iets in het kind waarom het de doop ontvangt? Dan gaat men redeneren en schematiseren. De een zegt: omdat het kind wedergeboren is moet het gedoopt worden; veronderstelde wedergeboorte en een ander zegt: als het kind verkoren is moet het ook gedoopt worden. Maar als het niet in het genadeverbond begrepen is, zal die doop alleen maar tegen de dopeling getuigen. Bij de voorstanders van de volwassendoop is het niet anders. Die zoeken ook de toegang tot de doop in het geloof van de dopeling. Hij zegt dat hij nu bekeerd is dus mag hij gedoopt worden.

In de H.C. wordt het zo zuiver gezegd: het kind wordt gedoopt omdat het bij God en Zijn gemeente behoort. (zondag 27) Mag ik een voorbeeld gebruiken? Als ene kind geboren is moet het aangegeven worden bij de afd. van de burgerlijke stand. Waarom? Omdat het Nederlander moet worden? Nee, omdat het Nederlander is. Het wordt dus niet Nederlander door de aangifte, maar door geboorte. Zo is het nu ook met de doop. Een kind wordt geen bondeling door de doop maar is dat reeds door geboorte op de erf van het verbond.

Wat gebeurt er nu bij de bediening van de doop? Daar wordt niets in het kind verzegeld, maar  de beloften van God worden verzegeld. De Heere betuigt dat Zijn beloften waarachtig zijn. Zijn we er dan? Nee, wat staat er in het doopformulier? Er staat dat elk verbond twee delen heeft en daarom worden wij van God vermaand)opgeroepen') tot een nieuwe gehoorzaamheid enz. Het gaat dus om de inwilliging van het verbond. Wij dienen onze hand te leggen in de hand  van de Heere. Dat is het appèl op de dopeling. God roept en verwacht antwoord.  Nu niet gaan redeneren. Ja, maar dat kan ene mens toch niet? En: het is toch alleen voor de uitverkorene of voor de wedergeborenen?

Wij dienen in het Koninkrijk van God altijd met twee woorden te spreken: belofte en eis. Wel in die volgorde: wat de Heer eist belooft Hij ook. Ja maar, het kan toch alleen door de werking van de Heilige Geest? Dat is zeker waar, maar we moeten oppassen om het werk van de Heilige Geest niet te gebruiken om het pleiten op de beloften na te laten. Dan zijn we verschrikkelijk ongelovig bezig. Weet dat de bediening van de Heilige doop een instelling is van God om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen. Dan gaat het, net als bij Abraham om zijn natuurlijk zaad, ongeacht Ruben of Juda; dus niet om het geestelijk zaad.  Zeker is het zo dat alleen zij de inhoud van de beloften deelachtig worden die begrepen zijn in Gods verkiezende liefde. Maar dit mag nooit als voorwaarde gebruikt worden als het gaat om de waarachtigheid van Gods beloften. Anders zou iemand een excuus hebben voor zijn ongeloof.

De Heilige Geest wil van de doopbeloften gebruik maken om te werken in ons hart. De Heilige Geest belooft in ons te werken en ons tot leden van Christus te maken. De Heere wil ons toe/eigenen wat we in Christus -in de belofte- hebben. Maar de Heere vraagt van ons gevouwen handen en een vragen om de werking van de Heilige Geest, die God beloofd heeft.

Is dat verschillend met andere kerken? Als we de Bijbel eerlijk lezen en de belijdenisgeschriften aan het woord laten, dan kan er geen verschil zijn. In het bovenstaande heb ik al aangegeven dat er door af te wijken van de beloften  en door zich eenzijdig te richten op het kind, er gevaren dreigen. Elk kind moet bekeerd worden, maar de beloften zijn er. Maar laten we die niet ongebruikt laten liggen. (Hebr. 4:1vv).

Soms wordt er ook gezegd: Het kind is gedoopt en we hebben de beloften van God, dus is het in orde. Ook dat is een gevaarlijke redenering. Laten we nooit vergeten dat beloften vervuld moeten worden. We kunnen nooit te ruim van de beloften spreken, want er is geen belofte om in de zonde te blijven. Al Gods beloften zijn er tot doding van de zonde en tot verbinding aan Christus. Alles wat ons van de beloften afhoudt om werkzaamheden te geven, is de dood in de pot. Dat kan van twee kanten. Er zijn dus verschillen tussen de kerken als het gaat om de visie op de kinderdoop.Soms is dat ook vastgelegd in bepaalde artikelen. De visie op het genadeverbond is dan aan de orde. Door verruiming van kerkmuren lopen soms de opvattingen over de doop dwars door de kerken heen. Onderzoek het Woord en de belijdenis en het doopformulier.

Ik wens je van harte de beleving van je doop toe.

Met vriendelijke groeten, ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben op zoek naar vastheid rondom studie/beroep, maar ik loop tegen veel problemen aan. Al een zeer lange tijd strijd ...
3 reacties
18-01-2011
Ik hoorde onlangs in een lezing van de heer Voorwinden (Eleos) dat angst voor vrouwen te maken kan hebben met angst voor...
geen reacties
18-01-2007
Aan Marijke Rots. Zijn symptomen die u beschrijft tekenen dat je niet gelukkig bent in een relatie? Ik voel me met regel...
geen reacties
18-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering