Waarom is de Heere Jezus naar deze wereld gekomen?

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

06-12-2006, 00:00

Vraag

Waarom is de Heere Jezus naar deze wereld gekomen? Is het voor de mensen die al van het begin gekozen (uitverkoren) zijn, of voor alle mensen?

Antwoord

Echt een vraag voor deze dagen waarin we weer naar het Kerstfeest toeleven. Het is eigenlijk heel bijzonder dat dit feest in heel de westerse wereld en ook wel daarbuiten wordt gevierd. Miljoenen mensen hebben een of meer vrije Kerstdagen en vieren Kerstfeest. Maar of iedereen ook weet wat de betekenis van Kerst is?

Inderdaad gaat het om de komst van de Heere Jezus als Zoon van God naar deze wereld. Hij kwam niet naar Mars of naar een andere planeet. Daar heeft nooit een zondeval plaatsgevonden. Daar wonen ook geen levende levens met bewustzijn zoals wij mensen. Hier op aarde heeft God een paradijs geschapen waarin de eerste mensen open met hun Schepper omgingen. Totdat de zondeval plaatsvond toen Adam en Eva hun vertrouwen in God en hun gehoorzaamheid aan God opzegden.

Wanneer een engelbode van God de geboorte van Christus bij de herders aankondigt zegt hij: ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke (het gehele volk) wezen zal (Luk.2:10). Daarmee wordt allereerst het volk Israël bedoeld. In onze Statenvertaling wordt daarbij aangetekend dat het Gods volk betreft en dan wordt naar Matt. 1: 21 en kanttekening verwezen waar een aantal teksten worden genoemd die duidelijk spreken van door God verkozen mensen.

In deze vragenrubriek is al meermalen het moeilijke vraagstuk van de uitverkiezing behandeld. Ik ga dat daarom nu niet uitgebreid behandelen. God heeft het in elk geval niet als een vraagstuk voorgehouden om daar eerst mee tot een oplossing te komen en alles “curieuselijk (nieuwsgierig) te onderzoeken”, zoals de Dordtse Leerregels terecht zeggen in hoofdstuk 1 par. 12. Maar graag noem ik het middel van Luther dat hij mensen aan de hand deed die voor zichzelf met dat probleem worstelden. Hoor ik er dan wel bij? Dan zei hij: lees Joh. 3:16 eens. Daar staat dat God alzo lief deze wereld heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Vul voor “wereld“ je eigen naam maar in, want jij behoort ook bij die van God afgedwaalde en zondige mensheid. Dan mag ook jij weten dat God jou bij de kribbe van Bethlehem, of beter: bij het kruis van Golgotha roept.

Of een ander voorbeeld: wanneer de verkiezing zich voor ons als een hoge en dichte muur voordoet is er maar één poort in - dat is Christus! Allen die door Hem binnengaan -en Hij nodigt zo ruim- worden behouden. Zij zijn, zoals achteraf blijkt, uitverkoren (zie Ef. 1:3vv.). We moeten dan ook nooit met de verkiezing beginnen. Maar tot onze vertroosting en bemoediging er mee eindigen.

Tenslotte nog een ruim nodigende Bijbeltekst uit Hebr. 7:25v. Christus kan volkomen zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een Hogepriester betaamde ons! Allen die zich tegenover God zondig weten kunnen en mogen dus komen. Om het in Kersttermen te zeggen: de kribbe is laag -ieder kan en mag erbij- en de staldeur is nog open.

Let er op dat de herders nog maar heel weinig kennis van het Kind hadden en ook van zichzelf voor God. Dat zou de Geest van Christus hen nog nader moeten leren. Maar met de kennis die ze op dat moment hadden, toen ze geroepen werden -zij op een bijzondere wijze, wij door het Evangelie- kwamen ze. Wanneer wij dat óók doen met een biddend en leergierig hart zal de Heere ons steeds verder onderwijzen in de drie hoofdzaken van het christenleven, namelijk in onze zondenkennis, in de zekerheid van onze verlossing/rechtvaardiging in Christus en in een dankbaar, heilig (aan God toegewijd) leven vanuit die verlossing/rechtvaardiging.
 
Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraagje. Ik heb twee jaar geleden m'n moeder verloren. Dat geeft veel verdriet. Nu worstel ik ook met homofie...
geen reacties
06-12-2003
Ik heb onlangs ontdekt dat ik een Hoog Sensitief Persoon (HSP'er) ben. Aangezien ik al twee keer in een depressie ben be...
10 reacties
06-12-2010
We zijn nu ongeveer een jaar gelukkig getrouwd. We houden veel van elkaar en kunnen alles met elkaar bespreken. We hebbe...
21 reacties
06-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering