Liturgie in Oud Gereformeerde Gemeente

Ds. N.P.J. Kleiberg / geen reacties

06-12-2003, 00:00

Vraag

Zelf ben ik hervormd. Bij m'n broer in de Oud. Geref. Gemeente komt de dominee op de kansel, gaat vervolgens zitten waarna de ouderling een psalm opgeeft, de wet en de schriftlezing doet. Daarna gaat de dominee staan, spreekt votum en groet uit en begint gelijk aan het gebed. Ik zelf denk dat votum en groet de opening van de dienst is en zeker de wet en schriftlezing binnen deze moeten vallen. Wat vindt u?

Antwoord

In de Hervormde kerk hebben we over het algemeen eenzelfde liturgische opbouw, hoewel er ook verschillen in zitten. Ik noem er drie achter elkaar, waarbij nog verschillende nuances te bedenken zijn:

1. Votum en groet, psalm, wet of geloofsbelijdenis, wel (of geen) psalm, Schriftlezing, gebed en voorbeden, psalm, prediking, psalm, gebed, psalm, zegen (sommigen houden in plaats van de psalm na de preek een tussenzang). 

2. Votum en groet, psalm, wet of geloofsbelijdenis, psalm, gebed, Schriftlezing, psalm, prediking, psalm, gebed en voorbeden, psalm, zegen.

3. Psalm, votum en groet, wet of geloofsbelijdenis, Schriftlezing, gebed en voorbeden, psalm, prediking, waarin tussenzang, gebed, psalm, zegen.

Ik meen dat in sommige Christelijk Gereformeerde Kerken de geloofsbelijdenis pas na de prediking gehouden wordt.

Ook in de Hervormde kerk zien wij dus verschillen. Waarom men het zo doet zowel in de Hervormde Kerk als in de Oud Gereformeerde Gemeente, heeft meestal te maken met een traditie of bepaalde voorkeur van een predikant. Bijv.: Hoe ziet men de votum en groet.

Zelf zie ik in votum en groet de bede en belofte begrepen liggen, waarom ik de Schriftlezing voor het gebed doe. Ik zeg dan ook altijd na votum en groet: we zetten de dienst voort door te zingen uit psalm....

Anderen zien dat anders en menen dat eerst om de verlichting met de Heilige Geest gevraagd moet worden voordat de Schrift geopend wordt. Weer anderen geven de collecten een heel eigen plaats na de prediking. Misschien heb je wel niet helemaal antwoord gehad op je vraag. Maar ik ben ook geen liturg, die zo zwaar aan de volgorde in de dienst hangt.

Als ik jou was zou ik daarom de volgorde in de dienst maar niet te zwaar laten wegen, maar wel de inhoud van de prediking. Komt in de prediking de HEERE aan Zijn eer. Wordt ons Christus voorgesteld, Die geschonken is tot
rechtvaardiging van de goddeloze. Ik vrees dat door de prediking veel meer "stuk" gemaakt wordt, dan door de volgorde in de dienst.

Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

liturgievotum-groet
geen reacties

Terug in de tijd

Afgelopen jaar ben ik burnout geraakt en ik ben momenteel opzoek naar een stuk coaching binnen mijn dagelijkse bezighede...
geen reacties
06-12-2006
Deze tekst kreeg ik per e-mail. Graag uw mening/oordeel daar dit misschien door velen al gelezen is: 1. God zal niet vra...
geen reacties
06-12-2006
Ik heb een druk leven en kom niet toe aan bijbellezen en zo. Ik ga wel regelmatig naar bijbelstudieavonden. Help, wat mo...
geen reacties
06-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering