Kindeke kwam op aarde voor ons allemaal

Ds. W. Pieters / geen reacties

10-12-2015, 08:04

Vraag

Een kerstlied zingt:
"Er is een Kindeke geboren op aard’
Er is een Kindeke geboren op aard’
‘t Kwam op aarde voor ons allemaal.
‘t Kwam op aarde voor ons allemaal."

Sommige mensen zeggen dat dit niet klopt. Maar waarom niet? Je kunt toch niet zeggen: "Jezus kwam niet voor u allen. Alleen voor Zijn uitverkorenen"?

Antwoord

Sommige mensen zeggen dat dit niet klopt. Maar waarom niet? Je kunt toch niet zeggen: "Jezus kwam niet voor u allen. Alleen voor Zijn uitverkorenen"?

Antwoord: Als Jezus niet voor alle mensen is gekomen, maar alleen voor Gods uitverkorenen, moeten we dat eerlijk zeggen. Al zou er door jou, als onverschillige of bekommerde misbruik van gemaakt worden, tot verharding of vertwijfeling, dat doet er niet toe. Wel is het de vraag, hóe we dit dan zeggen. We kunnen de waarheid lomp en liefdeloos zeggen, maar ook voorzichtig en liefdevol. Als we het erover eens zijn dat we de waarheid moeten vertellen, is de volgende vraag: wat is op dit punt waarheid? Is Jezus gekomen voor ons allemaal, of alleen voor sommigen: uitverkorenen, gelovigen, verbrokenen van hart, of zo?

Bijbels gesproken kwam Jezus voor ons allemaal in de betekenis: Jezus kwam met genoeg ‘kapitaal’ om alle mensen los te kopen; met genoeg kracht om alle mensen los te maken. Jezus wil dat het Evangelie aan alle mensen gepredikt wordt. In die zin is Hij gekomen voor ons allemaal.

Bedoel je: Jezus maakt alle mensen zalig, dan is het onwaar. Misschien zeg je: “Jezus kwam voor ons allemaal, omdat Hij ons allen zalig wil maken.” Hoe zit dit? Wil Jezus ons allen wel zalig maken, maar doet Hij het niet, omdat Hij het niet kan?

De Bijbel spreekt over de wil van Jezus, die door ongeloof en ongehoorzaamheid wordt gedwarsboomd. Ik denk aan wat Jezus zegt in Lukas 13 vers 34: “Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen willen bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder de vleugels, maar u hebt niet gewild.”

Is Christus voor ons allemaal op aarde gekomen? Ja, in die zin dat Hij bereid is/klaar staat jou te ontvangen, als je tot Hem komt met belijdenis van schuld en berouw, zoals de tollenaar in Lukas 18. Gewillig is Hij in die zin, dat Hij nog nooit tegen iemand heeft gezegd en ook nooit tegen jou zal zeggen: “Ik wil jou niet behouden.” Zie Lukas 9 vers 56. En dus hoef jij er nooit over in te zitten, of Hij wel gewillig is om jou te ontvangen en zalig te maken.

We mogen zeggen: Christus zaligt een ieder die maar zalig wil worden. Niemand hoeft naar de hel! Daar gaan alleen mensen heen, die er zelf voor kiezen...!

Jij en ik, wij mogen nu tot de Zaligmaker van de wereld, Jezus Christus komen, aan Hem onze zonden belijden, ons aan Hem overgeven en helemaal op Hem vertrouwen. Dan zullen we zeker zalig worden. Jij mag Zijn beloften in geloof aangrijpen. Jij mag Jezus vrijmoedig aanroepen, net als de Kananese vrouw. Je hoeft niet een uitverkorene te zijn om toch bij Hem te mogen komen en bij Hem te mogen schuilen! Als je komt en in Hem gelooft, zal Hij aan je ziel zeker rust geven.

Nog iets over dat kerstversje. Het wordt vaak onbedachtzaam en zonder ernst gezongen. Mensen maken van de uitdrukking voor ons allemaal een goedkoop, een oppervlakkig en dus een onbijbels evangelie. Daarom vind ik deze manier van zeggen (en de rest van het lied helemaal) niet gelukkig. Er moet namelijk wel wat worden uitgelegd, om geen misverstand te kweken. Maar tegen de uitdrukking op zich kunnen we geen bezwaar aantekenen.

Wat jou persoonlijk betreft blijft over: dat jij je eerlijk onderzoekt. Als Jezus ook voor jou kwam, als Hij gewillig en machtig is om ook jou zalig te maken..., wat is dan de reden, als jij nog niet zalig bent? Als jij nog niet verzoend, nog niet bekeerd bent?

We zullen straks tegen de hemelse Rechter niet kunnen zeggen: “Ik wilde wel, maar Jezus wilde niet!” Dan zal God terecht tegen allen die Hij naar het eeuwige vuur verwijst, zeggen: “Mijn Zoon was wel gewillig, maar u hebt niet gewild.” Dan zullen we diep in ons geweten ervan overtuigd zijn: het is mijn eigen schuld! Ik heb de uitnodigingen van Jezus tot de zaligheid niet geloofd. Ik heb Zijn ernstige waarschuwingen in de wind geslagen. Ik heb de genademiddelen verkwanseld en de genadetijd voorbij laten glippen... Daarom, geloof het toch: jij mag nu aan Zijn voeten buigen. En Hij zal je zeker zalig maken.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd zijn mijn gedachten erg verward met name als het gaat over bekering, vergeving en schuld belijden (aan j...
4 reacties
09-12-2011
Ik ben een huichelaar. Ik doe niets anders dan mezelf proberen te bekeren. Maar het is niet echt. Ik ben zo bang dat ik ...
4 reacties
09-12-2009
Wat is de plaats van een christen in deze maatschappij? Afzijdige houding of bevriend worden met andersdenkenden?
geen reacties
09-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering