Getrouwde man houdt van mij

Ds. C. den Boer / geen reacties

13-06-2003, 00:00

Vraag

Ik heb een groot probleem. Ik heb een man leren kennen die erg veel van mij is gaan houden. Het probleem is dat hij getrouwd is. Maar hij is verliefd op mij geworden omdat hij nog nooit een gelukkig huwelijk heeft gehad. Toen hij nog erg jong was moest hij trouwen omdat zijn vriendin zwanger was geraakt. Vanaf die tijd is het ellende. Zijn vrouw heeft hem al eens voor een poosje verlaten er is totaal geen liefde tussen die twee. 

Vaak komt hij bij mij en begint dan erg te huilen. Hij weet het dan niet meer, alleen dat het nooit meer goed komt tussen zijn vrouw en hem. Hij is 18 jaar getrouwd. Toen hij mij ontmoette zei hij dat hij altijd al heeft gewacht op iemand die hem echte liefde kan geven en waar hij mee kan praten. Dat heeft hij nu gevonden. Hij houdt echt zielsveel van mij. Hij wil graag scheiden en met mij verder gaan. Zijn vrouw roept ook vaak dat ze ook wel wil scheiden, maar het is niet zo makkelijk.

Ik zit er erg mee. Mag zo'n man die geen liefde in z'n relatie kent, maar altijd ellende, dan echt niet scheiden? Zijn vrouw heeft wel eens overspel gedaan en hij doet dat nu met mij. Ik zou echt wel met hem verder willen, maar ik kom er niet uit. Ik zit er heel erg mee. Alstublieft help me. Het is zo naar en moeilijk.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Je openhartige vraag zal ik proberen met begrip en in liefde te beantwoorden. Het probleem waar je mee zit, is inderdaad een groot probleem. Het is goed dat je dat ook als zodanig beleeft. We leven immers in een tijd waarin het voor velen helemaal geen probleem is om te scheiden en te hertrouwen.

Jij vindt, als ik je goed begrijp, dat je je ook af moet vragen: wat wil de Heere van mij? Nu, dat is niet onduidelijk. De Heere vraagt van jou dat je deze relatie verbreekt. Heeft de Heere Jezus ons niet gezegd, dat wat God samengevoegd heeft, de mens niet zal scheiden? Lees daarover nog maar eens wat er staat in Matth. 19:3-12. Ook al zou je hieruit concluderen dat in geval van overspel (bedreven door de echtgenote van de man over wie je schrijft) echtscheiding geoorloofd is, er staat toch ook maar: en die de verlatene trouwt, doet ook overspel (vers 9).

Uit het feit dat jouw vriend, toen hij nog jong was, reeds een gedwongen huwelijk moest aangaan met zijn huidige vrouw, mag hij zich wel afvragen, of hij die vrouw ooit echt heeft liefgehad. Daarover heeft hij zich te verootmoedigen en God te vragen of Hij hem wil leren wat ware liefde is.

Als God Zijn liefde in ons hart uitstort worden we klein onder het wonder, dat de Heere van een mens zoals ik ben houden kan en gaan wij alles in het werk stellen om ook anderen (zeker onze echtgenote) met zo'n onbaatzuchtige liefde lief te hebben.

Echte liefde kan wachten. Als de man over wie je schrijft, zijn wettige vrouw, aan wie hij zich met een plechtig ja-woord heeft verbonden, die echte liefde geeft, krijgt hij waarschijnlijk ook meer liefde terug. En daardoor zouden ook de verhoudingen in het gezin (tussen ouders en kinderen) geheiligd worden. Vraag je dan ook maar voor Gods aangezicht af of deze man aan jou een andere liefde geeft dan die hij aan zijn wettige echtgenote heeft gegeven (gelet op het feit, dat hij nu reeds seksueel verkeer met jou heeft). Het zou dus wel eens kunnen zijn dat een eventueel huwelijk met hem op een fiasco uitloopt. Laat staan, dat jij in staat zult zijn om de moeder te zijn van het kind dat nu zeventien jaar geleden is geboren.
 
Ik denk, dat je dit je vriend onder ogen moet brengen en dat je samen aan de Heere moet vragen of Hij je de genade en de kracht wil geven om elkaar los te laten. Jij moet je in elk geval afvragen of jij de aangewezene bent om hem die liefde te geven die hij van jou vraagt.

Ik ontraad je derhalve om met hem verder te gaan. Als je je relatie met hem verbreekt, krijg je vrede in je hart. Als je dat niet doet, zal je de troost missen die de Heere geeft aan allen die, hoe moeilijk dat ook is, in Zijn wegen wandelen. God zegene je.
 
Met een hartelijke groet,
 
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

echtscheidingoverspel
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd kom ik steeds vaker mensen tegen die zich aangetrokken voelen tot de gnostiek. Kunt u mij hier iets meer...
geen reacties
13-06-2006
Wat is de meerwaarde van het christendom?
2 reacties
13-06-2013
Ik hoop volgend jaar met mijn vriendin te gaan trouwen. Nu kom ik uit de Ger. Gem en zij uit de PKN. Wij willen ons na o...
geen reacties
13-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering