Twee oordeelsmomenten

Ds. H. Paul / geen reacties

16-07-2004, 00:00

Vraag

Als er iemand overleden is, dan is het voor die persoon eeuwigheid. Dan is er het oordeel en gaat zijn ziel naar de hemel of hel. Maar eens zal Jezus wederkomen en dan zal iedereen worden geoordeeld op diezelfde dag; de mensen die nu leven, de mensen die nu gestorven zijn, de mensen die eeuwen geleden al leefden en de mensen die nu nog geboren moeten worden. Zijn er dan voor de mensen die al overleden zijn voordat Jezus wederkomt twee oordeelsmomenten? Worden zijn én als zij sterven én als Jezus wederkomt geoordeeld? Begint voor iemand die sterft gelijk de eeuwigheid, of begint de eeuwigheid pas na de wederkomst? Waarom dan de uitdrukking: “voor hem/haar is het nù eeuwigheid”?

Antwoord

Geachte vraagstel(ler) ster)
 
In antwoord op je vraag wil ik je verwijzen naar de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daaruit kunnen we leren, dat de ziel terstond na de dood de eeuwige bestemming bereikt. Dat is dus de plaats waar de ziel reeds verblijft tot aan de jongste dag. Dat wordt bevestigd door het definitieve oordeel, dat bij de jongste dag zal worden uitgesproken. Het tweede oordeel zal het eerste bevestigen. Daarom mogen we zeggen, dat de ziel van de overledene de eeuwige bestemming heeft aangedaan. Die vangt terstond aan na het overlijden.

Dit onderwijs dat door de Heere Jezus Zelf gegeven is, laat geen andere opvatting toe. Het is bedoeld om tijdens ons leven op aarde voorbereid te worden voor die dag. Bij Hem is daarvoor alles te verkrijgen.

Hartelijke groeten, ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

hemeloordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een student die op kamers zit met ontzettend leuke mensen. Helaas wordt er wel heel veel gedronken en geblowd, ze...
geen reacties
17-07-2015
Aan iemand uit de Ger. Gem. Ik heb een vraagje over geheimhouding en zwijgplicht. Een tijdje terug had ik een open solli...
geen reacties
16-07-2015
Aan iemand van de Ger. Gem. Zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat hoor je zo vaak, maar ik zie z...
1 reactie
16-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering