Zoveel om voor te bidden

Ds. M. M. van Campen / 1 reactie

16-07-2014, 12:51

Vraag

Beste ds. M. M. van Campen, ik heb eigenlijk een praktische vraag. Dat heeft met mijn gebedsleven te maken. Ik kom er de laatste tijd achter dat er zoveel om voor te bidden is. Nu heb ik voor mijzelf al een overzicht gemaakt, voor dingen waar ik op een bepaalde dag met 'nadruk' -als ik dat zo mag zeggen- bid. Maar er zijn ook algemene dingen die ik elke dag noem, niet kan laten om voor te bidden of te danken. Te denken is aan: vergeving van zonden (specifiek); vrienden en kennissen bij name en heel persoonlijk; familie (gezin ook naam en heel persoonlijk); rouwdragenden; vervolgde christen; wereld (in nood); ons land (politiek, regering, vorstenhuis); studie; werk; kerkelijke gemeente waartoe ik behoor; klas; levensgezel waar ik voor God mee mag leven; opening van Gods Woord; verlichting met de Heilige Geest. Dit is een heel aantal dingen. Het is ook goed en ik vind het ook fijn om tijd vrij te maken voor stille tijd. Deze punten bid ik elke dag in de voorbede (in mijn persoonlijk gebed) algemeen en elke dag neem ik bijv. twee van deze aspecten, waar ik in het bijzonder voor bid. Maar mijn vraag is eigenlijk: pak ik dat praktisch en geestelijk gezien goed aan? Niet dat het om mijn gebed gaat hoor, nee als God maar aan Zijn eer komt. Maar misschien een vraag waarin u zich wel herkent, ook voor deze punten die misschien onder andere in uw gebed wel eens naar voren komt als u de stilte opzoekt. Hoe gaat u hier dan mee over weg? Niet dat één manier de juiste is, dat weet ik wel, maar ik zou gewoon graag verder geholpen worden, hoe ik dit ook praktisch in het gebedsleven kan toepassen en daarnaast in geestelijk opzicht ook nog mijn hart kan uitstorten voor God. Een jongere.

Antwoord

Ik heb je vraag met veel instemming gelezen. Het is zo goed om een klein beetje structuur in je gebed aan te brengen. Niet dat het gebed aan schema’s gebonden is, het hart waarmee je bidt tot onze Vader die in de hemel is, is natuurlijk het belangrijkste. Maar daarmee is niet gezegd dat je  je verstand maar moet uitschakelen. En om chaotisch bidden te voorkomen is het goed om zoveel het mogelijk vaste gebedstijden te hebben (dat hadden David en Daniel ook) en om een weekindeling te hebben met gebedspunten. Naast de lof aan God, en gebed voor jezelf, heeft voorbede een belangrijke plaats in het persoonlijke gebedsleven. Dat was bij Paulus ook zo, getuige de aanhef van zijn veertien brieven, waar hij aangeeft voor de geadresseerden te bidden. Het helpt mij om  een weekindeling te maken waar ik mij in het algemeen aan houd. Dat hoeft niet voor elke christen zo te gelden, maar het kan nuttig zijn om verschillende gebieden in je gebeden voor de aandacht te hebben. Ik deel het zo ongeveer in:

-Zondag: kerkdiensten, gemeente van God plaatselijk en wereldwijd.
-Maandag: onderwijs en scholen, kinderen en leerkrachten.
-Dinsdag: zending en evangelisatiewerk in Gods koninkrijk nationaal en internationaal.
-Woensdag:  degenen die over ons gesteld zijn: ouders, overheid, ambtsdragers, leiders, B en W, regeringen.
-Donderdag: werk in eigen gemeente onder jongeren en ouderen, verenigingen.
-Vrijdag: zieken, eenzamen, nood in gezin, gemeente, kennissen en vriendenkring en wijder.
-Zaterdag: voorbereiding voor de zondag bij dominees, kandidaten en emeriti, voor de vrede van Jeruzalem, Israel en landen van Midden-Oosten op deze sabbatdag, de zaterdag.

En dan tenslotte nog een ‘ezelsbruggetje’: Geestelijk Stille Momenten elke dag weer opnieuw zijn van levensbelang, we kunnen er niet buiten in het geloofsleven. Hoe mag je dan bidden? Het is goed dat elk gebed globaal uit vier ingrediënten bestaat (nogmaals dit is een advies, geen bindende regel!) overeenkomend met de letters ABBA

-A = Aanbidden: Wie God de Vader, Jezus de Verlosser en de Geest als Trooster ZIJN.
-B = Belijden van ZONDEN, schuld en fouten.
-B = Bedanken voor alle ZEGENINGEN.
-A = Anderen (en jezelf) voor bidden: de ZIJNEN. 

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

bidden
1 reactie
bakkertjemaart
17-07-2014 / 19:50
Ik heb een predikant eens horen zeggen in zijn preek dat een gebed geordend kan zijn, maar dat een gebed ook heel spontaan kan zijn.
De HEERE vraagt van ons om Hem te danken en te bidden om algemene dingen (wat jij al opnoemt), maar Hij verlangt toch ook dat je heel je hart uitstort bij Hem. Dat je bij Hem alles neerlegt wat er in je hart speelt. Zo'n gebed is niet te ordenen, als je snapt wat ik bedoel.
Kijk maar bijvoorbeeld naar David als hij te horen krijgt wat voor grote zonde hij heeft begaan (overspel en moord). Dan krijgt hij waarlijk berouw en belijd zijn zonden. En zo'n gebed is toch waarlijk vluchten met je zonden naar Jezus Christus.

Of het gebed nu een bepaalde orde heeft, of dat het spontaan is, ieder gebed is met zonde bevlekt, en daarom mogen (moeten) wij ook vragen in ons gebed om de verlichting van de Heilige Geest dat ons gebed oprecht mag zijn. Het gaat er toch om dat je oprecht bidt, dat is het allerbelangrijkste denk ik.

Terug in de tijd

Aan iemand uit de Ger. Gem. Ik heb een vraagje over geheimhouding en zwijgplicht. Een tijdje terug had ik een open solli...
geen reacties
16-07-2015
De verzegeling met de HG is dat ik mag geloven dat Zijn beloftewoord voor mij waar is. Maar hoe doet de HG dat dan preci...
geen reacties
16-07-2008
Ik heb misschien een rare vraag. Ik ben al lang verliefd op een jongen, maar de gedachte dat hij me zal aanraken maakt m...
geen reacties
16-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering