De prediking van de beloften van het evangelie en het aanbod van genade zijn toc...

Ds. E. Gouda / geen reacties

16-07-2008, 00:00

Vraag

De prediking van de beloften van het evangelie en het aanbod van genade zijn toch de enige grond van hoop voor de mens in de kerk? Als die prediking er niet is, maar alleen het preken van dingen die je dan moet onderzoeken of je dat kent, is er geen grond om op te hopen. Dan is er alleen maar twijfel of je dat wel echt kent en zolang je dat niet weet geen grond voor de hoop?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Een en ander dat je in je vraag aan de orde stelt sluit elkaar niet uit. In de prediking gaat het om het Woord en de beloften die zich op het Woord richten. Hierbij spreken we van de beloften van het evangelie en het aanbod van genade. Over dat laatste is al heel wat discussie geweest. De dingen die je noemt buiten de beloften en het aanbod zijn hiervan afgeleid. Er zijn namelijk kenmerken waaraan het leven voor het aangezicht van God te toetsen is. Dat laatste is juist pastoraal met het oog op de zogenaamde wezenskernmerken van het geloof. Het geloof is daarmee niet gegrond op dat wat een mens aan kenmerken met zich meedraagt, maar het is vrucht van Gods genadige belofte waarvan ik de zekerheid ontvang en bij mezelf in zekere mate herken. In onze gereformeerde belijdenissen vinden we deze zaken -gegrond op het Woord van God- kernachtig terug.

De Dordtse Leerregels zijn daarvan een uitmuntend voorbeeld. Onderzoek is daarom niet verkeerd. Het Avondmaalsformulier spreekt daar bijvoorbeeld ook van. We dienen ons steeds te onderzoeken. En de apostelen roepen daartoe steeds op. Beproeft uzelf of ge in het geloof zijt! Maar als ik die zekerheid mis? Dan mag ik terugvallen op de God van het Woord en de God van Zijn genadige beloften in Christus Jezus, Die geen van Zijn woorden ter aarde laat vallen. Hij is de getrouwe, ondanks onze ontrouw, twijfel en zonden. Zijn trouw schittert in Christus Jezus en daarom kunnen we niet buiten de prediking van zonde en genade waarin jij en ik de weg ter zaligheid gewezen krijgen. Wat is God goed, dat hij HIj van dit middel en door middel van “mannetjes uit het stof” gebruik maakt om deze boodschap te verkondigen. Hij geve ons erin te delen.
 
Ds. E. Gouda, Oude Pekela

Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

 • Geboortedatum:
  25-12-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 17 jaar. Volgend jaar gaat de donorregistratie veranderen. Je bent automatisch donor tenzij je and...
1 reactie
16-07-2019
Waarschijnlijk is bewust de mogelijkheid tot reageren geblokkeerd bij de vraag of iemand met een homoseksuele geaardheid...
geen reacties
17-07-2015
Ik ben een jonge vrouw, begin twintig. Ik heb het volgende lastige probleem. Als ik ongesteld ben, ben ik dat negen van ...
2 reacties
16-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering