Onreinheid van vrouw en man anno nu

Redactie Refoweb / 11 reacties

22-02-2024, 08:03

Vraag

In het Bijbelboek Leviticus staan verschillende regels/wetten. Ook voor onreinheid van vrouw en man. Moeten we deze regels ook nog volgen anno 2024, met name de vrouwen die ongesteld zijn? Of mogen we dit ook zien in het licht van Jezus die voor álle onreinheid/zonden is gestorven.


Antwoord

Dit artikel is beantwoord door

Redactie Refoweb

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
2352 artikelen
Redactie Refoweb

Bijzonderheden:

Mailadres: vragen@refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
11 reacties
Rembrand
22-02-2024 / 10:57
Anno nu weten we dat menstruatiebloed niet vervuild is met ziekmakende bacteriën of andere verontrustende zaken. Toen mijn moeder jong was, was dat nog anders. Ze mocht tijdens haar menstruatie geen gehaktballen maken. Het gehakt zou dan bederven.
Yada
22-02-2024 / 14:33
Onze Schepper weet natuurlijk wel hoe ons lichaam werkt en hoe niet. Die wetten ziijn niet door mensen gemaakt of gegeven...

Hij heeft Zijn volk Israël met zulke wetten onderwezen in wie wij zijn geworden en wat er moet gebeuren. De onreinheid van een vrouw tijdens de menstruatie is een beeld van de onvruchtbaarheid voor onze Schepper. We zijn gemaakt om voor Hem te leven om vruchten van leven voort te brengen. Want waneer je menstrueert betekent dat dat je niet zwanger bent en dat je geen goede vrucht voor Hem hebt voortgebracht maar alleen de dood. Alles wat met bloed te maken heeft is een beeld van leven/dood. Zo werden ze er steeds aan herinnert dat we ons in een geestelijke dood gestort hebben met de val in het paradijs.

Onrein zijn door melaatsheid is daar ook een beeld van. Daarom mochten de melaatsen en bloedvloeiende vrouwen ook niet in de buurt van andere mensen komen. Laat staan in de Tempel. Daar waar God woont moet alles zuiver en rein zijn. En wat denk je... als zulke onreine zondaren in contact komen met andere mensen? Dan kwets je hen en je maakt hen ook onrein. Behalve... als de melaatsheid compleet was. Van je hoofd tot je voetzool toe. Dan mocht je je aan de priester vertonen.

Met zulke beelden heeft de God van Israël Zijn volk opgevoed om hen voor te bereiden (door beelden en door hen het echt te laten voelen wat het is) op de komst van Zijn beloofde Lam. Die de onreinheid van Zijn kinderen op Zich neemt om hun Zijn reinheid te schenken.
Huisje_op_de_hei
22-02-2024 / 15:30
Leviticus vind ik een taai boek om door te lezen. Toen ik besloten had om voor mijzelf de Bijbel eens helemaal door te lezen 'bewust' was dat het boek wat mij de meeste frustratie gaf. Behalve totaal onbegrijpelijk vond ik het ook discriminerend. Neem bijv. Leviticus 21 vers 16-24. Over de man aan wie een gebrek is en daarom niet mag naderen tot 'heiligdommen' omdat hij die ontheiligen zal. Zelden heb ik een dominee horen preken uit Leviticus of het moet Leviticus 19 zijn. Toen ik eens hoorde uitleggen dat God die geboden ook heeft gegeven zodat het niet alleen geestelijk maar ook fysieke hen goed zou gaan besefte ik dat God vanuit goedheid die geboden gegeven heeft. In tijden van besmettelijke ziekten waren de Joden minder snel ziek. Juist vanwege die reinheidswetten. De ge- en verboden voor melaatsen en bloedvloeiende vrouwen etc. zijn niet (alleen) beeldend en geestelijk bedoeld.
drj
22-02-2024 / 19:45
We mogen niet vergeten, dat het in die tijd een stuk moeilijker was met de hygiene. De onreinheid is - naar mijn mening - in sommige gevallen ook een vorm van bescherming van vrouwen. Denk maar aan de onreinheid na de geboorte. Niet alleen hoefden vrouwen niet hun taken weer opnemen, nee, ze waren „onrein“, zodat ze meerdere weken met rust gelaten werden. Juist dit onrein zijn, heeft ook vrouwen beschermd, die anders door druk van buitenaf weer moesten werken. Mijn oma‘s moeder moest van haar onvriendelijke man de derde dag weer op het land werken. Dit is volgens mij een van de redenen, dat sommige van deze regels er zijn.
Woordendoenertoe
22-02-2024 / 22:12
Leestip: 'lessen uit Leviticus' van Andrew Bonar! Geeft hele mooie verwijzingen naar Christus. Korte, krachtige en begrijpelijke stukjes, vind ik!
Gepeizen
23-02-2024 / 16:04
Mooie antwoorden en reacties.

De zin in de reactie van Yada "Want waneer je menstrueert betekent dat dat je niet zwanger bent en dat je geen goede vrucht voor Hem hebt voortgebracht maar alleen de dood." lijkt me buitengewoon ongegrond, onjuist en kwetsend. Ik hoop dat deze zin niet wordt gelezen door vrouwen die lijden onder ongewenste kinderloosheid.
Yada
23-02-2024 / 18:34
Een beeld... Gepeinzen... Een beeld van...

Dan mogen ze/we met dat beeld terug naar hun Schepper Die de baarmoeder opent en sluit. Die in Zijn liefde beelden geeft. Want daarom geeft Hij beelden, gangen in je leven om je tot Christus te leiden. Door Zijn voorzienigheid te leren dat Hij Zelf heeft voorzien in een Lam, Zijn Zoon. Zodat je je zult vermaken in je God alleen.
Davinci83
23-02-2024 / 18:51
Sommige zien overal een 'beeld' in. Ik vind 'm wat vergezocht, maar wie weet wat er allemaal verborgen kan zitten in een bijbelgedeelte.
Jesaja40
25-02-2024 / 14:11
Leviticus saai?

Nee.

Het zijn de instructies aan de Levieten hoe zij onderwijs en geestelijke leiding moeten geven aan mijn volksgenoten en onze bijwoners.

Zeer veel zaken komen daar aan de orde die grotendeels voor de kinderen van Israël anno nu nog steeds rechtsgeldig zijn.

Onreinheid bij de vrouwen? Geen enkel probleem, de man dient zich te onthouden. Menige Joodse vrouw gaat het rituele mikwe in om haar reinheid te bevestigen.

Wie Leviticus zorgvuldig leest komt erachter dat er nog zeer veel zaken zijn die gebaseerd zijn op de rechtspraak en de hoogte vergoedingen die betaald moeten worden bij schade. Een specifieke taak voor de Leviet, die daarvoor door de Eeuwige apart is gezet.
Jesaja40
26-02-2024 / 18:00
@ Huisje_op_de_hei

Mag ik u erop wijzen dat ook in Leviticus de verminkte man voor 100% beschermd wordt. Het lijkt negatief, maar dat is het niet. Hier gaat het om de Leviet die geen priesterdienst mag doen vanwege zijn lichamelijke onvolkomenheid.

Hij komt niet in actieve dienst en deelt met alle rechten als een vervroegd emeritaat. Hij mag eten van wat de priester toekomt. Een ongekende bescherming geniet deze man. Ondanks zijn handicap is en blijft hij een gezegende man en dient de samenleving hem te onderhouden volgens voorschrift.

Met hem zou ik zeggen: wat hij niet kan hoeft hij ook niet te doen. Dat is een bevrijding en alle priesterlijke verplichtingen vallen voor hem weg.

Deze uiterst beschermende regels zijn al duizenden jaren oud. De Eeuwige had de gehandicapte op het oog en stelde daarvoor regels vast. Wat een genadegave is dat.

Leviticus is nog niet zo negatief of moeilijk te begrijpen.
Huisje_op_de_hei
27-02-2024 / 11:28
@ Jesaja40
Bedankt voor de uitleg over de verminkte man.
Toen ik dit gedeelte voor het eerst las (leviticus 21 vers 16-24) vond ik dit echt discriminerend. Ik heb me meerdere malen geërgerd bij het lezen van heel Leviticus.
Maar nu ik er iets meer van begrijp (een beetje want ik snap lang niet alles) leer ik juist over de goedheid van God. Inderdaad beschermende regels... zoals u zegt.

Terug in de tijd

Aan een PKN-predikant. Ik kwam deze preek tegen van Thomas Guthrie tegen. Ik werd er erg bemoedigd door. Ik had nog nooit van deze predikant gehoord en er is weinig van hem te vinden in het Nederlands...
Geen reacties
21-02-2020
Wij, een alleenstaande moeder en een gescheiden man, hebben enige tijd een relatie en willen graag trouwen. Nu is onze vraag: kan dit? We horen namelijk verschillende visies op hertrouwen na scheiden....
3 reacties
21-02-2011
Ik ben een meisje van 18 dat opgegroeid is in een kleine gemeente van de Ger. Gem. in Ned. Op mijn vijftiende hebben mijn ouders besloten om over te gaan naar de Christelijk Gereformeerde Kerk. Wij gi...
Geen reacties
21-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering