Hertrouwen na scheiden

Ds. H. Paul / 3 reacties

21-02-2011, 12:14

Vraag

Wij, een alleenstaande moeder en een gescheiden man, hebben enige tijd een relatie en willen graag trouwen. Nu is onze vraag: kan dit? We horen namelijk verschillende visies op hertrouwen na scheiden. De scheiding is veroorzaakt door grote meningsverschillen over het geloof. Mijn ex-vrouw heb ik leren kennen in een tijd dat ik niet meer kerkelijk was. Zij is dan ook ongelovig. Na verloop van jaren wilde ik terug naar de kerk en de God van mijn jeugd. Zij kon hier niet mee akoord gaan. Na vele lange discussies is mij de vraag gesteld te kiezen tussen het geloof of haar (de relatie). Een onmogelijke keuze die zij uiteindelijk zelf maakte door de scheiding aan te vragen. Na verloop van tijd kwam ik mijn huidige vriendin tegen, een alleenstaande moeder uit de Gereformeerde Gemeente, waar ik zelf tegenwoordig ook kerk. We willen graag trouwen. Tegen mijn vriendin is gezegd dat trouwen voor haar niet meer is weggelegd vanwege haar zoon. De biologische vader van haar zoon is tijdens de zwangerschap een relatie aangegaan met een ander en is kort erna met deze vrouw getrouwd. Over mijn scheiding wordt gezegd dat er een weg terug is en dat hertrouwen dus overspel betekent. Onze vraag daarom: wat zegt de Bijbel over hertrouwen in deze situatie? De meningen hierover lijken sterk verdeeld.

Antwoord

Beste vraagstellers,
 
Hoewel ik geen kerkrechtdeskundige ben, wil ik wel mijn zienswijze weergeven in deze wat ingewikkelde zaak.
 
Allereerst de ongehuwde moeder. Deze kan een huwelijk aangaan, ondanks haar verleden. Ik neem aan dat zij schuldbelijdenis voor de kerkenraad heeft afgelegd. Dan is er geen belemmering voor het aangaan van een christelijk huwelijk. Zij is vrij van haar eerste "vriend", omdat hij getrouwd is.

Anders ligt het na de scheiding van een echtgenote, die terwille van de godsdienst, scheidde. Daar geeft 1 Kor. 7 licht over. U hebt bewilligd in de scheiding en dat is toegestaan. Maar vs 11 zegt ons wel: dat zij ongetrouwd blijve. Anders wordt het indien uw ex- vrouw hertrouwd is of samenwoont. Dan heeft zij daarmee voor u de weg geopend te hertrouwen. Zo niet, dan moet de weg openblijven voor hereniging. U schrijft er niet over hoe het met haar is. Dat is wel beslissend.
 
Kort geleden is er een boekje verschenen van de Commissie Kerkrecht, dat hier uitvoerig over handelt. Uw predikant/ consulent zal daar wel weet. van hebben.
 
Met hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

hertrouwen
3 reacties
zandkasteel
21-02-2011 / 12:52
uit onze omgeving ken ik een man die om soort gelijke redenen gescheiden is en later is hertrouwd. Hij had ook al een kind uit de 1e relatie. Toch is hij dominee geworden in de HHK, het kan dus wel.
43843
21-02-2011 / 17:14
Terecht wijst ds Paul denk ik op het recent verschenen boekje wat alle eerdere besluiten van de Generale Synode vervangt. Als vraagsteller in de Ger. Gem. wenst te trouwen doet hij er goed aan dit boekje te lezen, titel: De Heilige Huwelijke staat. Wat er verder volgens ons wel of niet toe doet, daar heeft vraagsteller niet zoveel aan. Kerkenraden dienen overeenkomstig bovenstaande besluiten te handelen binnen dat kerkverband. Verder is het denk ik goed te lezen en onderzoeken wat Jezus over de 'scheidbrief van Mozes' zei; 'Alzo is het van de beginne niet geweest.' Wij mogen / kunnen niet onze mening laten prevaleren boven de Bijbel.
dkw
19-10-2011 / 13:15
Als iemand oprecht schuldbelijdenis doet tegen het 7e gebod, zowel de vrouw als de man in dit geval, dan lijkt mij de weg open om te trouwen?

Terug in de tijd

Hoe denken creationisten en evolutionisten over het water van de zondvloed? Waar het water vandaan kwam en waar het nu g...
geen reacties
22-02-2018
Ik maak mijn eindwerkstuk over Alzheimer. Is er in de Bijbel ook een gedeelte wat ik daarbij kan gebruiken?
geen reacties
21-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering