Gelijkenis van wijze en dwaze meisjes

Ds. W. Harinck / geen reacties

16-02-2006, 00:00

Vraag

Wilt u mij uitleggen wat de dwaze meisjes uit de gelijkenis misten en de wijze meisjes wel hadden? Geestelijk gezien? Hoe kun je zover komen en je toch bedriegen?

Antwoord

We vinden deze gelijkenis in Matth 25:1t/m13. De dwaze maagden/meisjes namen geen olie met zich (vers 3). Dat is het grote verschil! Deze dwaze maagden vertonen het beeld van de schijngelovige en de naamchristen. In de dag van Christus wederkomst worden dit soort mensen onherroepelijk ontmaskerd.

Vers 13 is de toepassing van de gelijkenis: Waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure in dewelke de Zoon des mensen komen zal. Achteraf zie je pas het verschil tussen de 5 wijzen en de 5 dwazen. De laatste waren ook genodigd, maar staan uiteindelijk toch voorgoed buiten. Ze misten de olie. Ze waren niet voorbereid op de komst van de bruidegom = Christus wederkomst.

Een meisje van negen jaar zei eens: het gaat er om dat je met je hart meteen klaar bent als de Heere Jezus komt. Dat is het! Het komt op de olie aan. Daarin mag je het beeld van de Heilige Geest zien. Paulus zegt: zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods (Rom. 8:14). Op het werk van de Geest in het hart komt het aan. Dat we overtuigd van zonde en schuld tot Christus onze toevlucht hebben leren nemen. Aangrijpende gedachte dat een mens zich bedriegen kan, zover komen kan als de dwaze maagden. Zo blind en dwaas zijn wij nu van nature. Tevreden met wat uitwendige godsdienst. Schrik van het gevaar van oppervlakkigheid. Daarom is er de noodzaak van het gebed: Zend Heer' Uw licht en waarheid neder en breng mij, door die glans geleid...

Rust daarom niet totdat je in Christus geborgen bent en je het zelf uit Zijn mond hebt gehoord: “Ik ben uw heil alleen”.
 
Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gelijkenis
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn een aantal maanden getrouwd en sinds een paar weken ben ik zwanger. We genieten van het vrijen, alle...
3 reacties
16-02-2010
Sinds onze kinderen wat ouder worden, lijkt het wel of mijn man alleen nog maar negatief kan zijn. Alles wat de kinderen...
19 reacties
16-02-2012
Waarom verwijzen dominees altijd naar de belijdenisgeschriften of boeken van mensen. Waarom niet gelijk naar het Woord? ...
geen reacties
19-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering