Overstappen naar de RK-kerk

Ds. H. Peet / 2 reacties

16-02-2015, 15:11

Vraag

Na lang aandringen bij mijn ouders ga ik nu sinds een jaar iedere zaterdag naar de eucharistie. Mijn vader vindt dat maar niks, mijn moeder is milder in haar oordeel. Ze gaat ook wel eens met mij mee. Ze maakt zich er niet zo druk om. Wel moet ik van haar (nog) steeds mee naar de PKN-gemeente op zondag waar ik gedoopt ben. En dat levert veel conflicten op. Ik vind het maar een saai gedoe in de PKN-kerk. Ik zit daar alleen mijn tijd maar uit. De preek duurt twee maal zolang als de homilie van de pastoor en het is ook nog eens in drie stukken: zonde, genade en dankbaarheid. De pastoor is veel moderner in zijn opvattingen dan de dominee en ik wil dan ook overstappen naar de RK-kerk. Je kunt al vanaf je twaalfde het Vormsel krijgen van de bisschop en dat zou ik ook graag willen. Het enige wat nog ontbreekt is de toestemming van mijn ouders. Ik mag van hen niet helemaal meedoen met de eucharistie. Volgens mijn ouders ben je katholiek zodra je de hosti ontvangen hebt. De pastoor respecteert hun opvatting en ik krijg van hem alleen een zegen. Hij maakt dan een kruis en zegt: “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Ik vind het in de katholieke kerk ook een stuk eerbiediger. Je knielt op de bank en je staat op bij de Evangelielezing. Dat mis ik echt in de PKN-kerk. Mijn vader vindt dat argument grote onzin en zegt dat ik eerst maar eens moet uitzoeken waarom we protestant zijn geworden. Mijn vraag is dan ook, hoe leg ik mijn vader uit dat ik katholiek wil worden zonder dat hij steeds maar weer met dezelfde argumenten aankomt zoals je mag alleen van kerk wisselen als er niet bijbels gepreekt wordt? O, ja ik ben veertien, bijna vijftien.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Ik kan er best enig begrip voor opbrengen dat de wijze waarop de diensten in de RK-kerk worden ingevuld je aanspreken. De stijl en eerbied spreken je aan en het steekt allemaal nogal af bij de sobere diensten zoals je die in de PKN-gemeente waarvan je lid bent meemaakt. Toch kan ik onmogelijk meegaan in je verlangen je aan te sluiten bij de RK-kerk. Hoe je het ook wendt of keert: in de RK-kerk is veel dat de toets van de Bijbel echt niet kan doorstaan. Zonder het allemaal uit te werken, noem ik enkele dingen die in het oog lopen: de plek die de goede werken innemen, de heiligenverering, de transsubstantiatieleer (brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus), de mis die afbreuk doet aan het unieke en genoegzame van het werk van de Heere Jezus Christus, de plaats van de paus, de roomse hiërarchie, de visie op de mens , de plaats van de traditie en zo zou ik nog wel een poosje door kunnen gaan.

Zeker is er de laatste jaren een beweging in de RK-kerk zichtbaar waarbij men zich meer op de Bijbel gaat oriënteren. De boeken over de Heere Jezus van de vorige paus bevatten veel goeds en ook over de huidige paus zijn goede dingen te zeggen. Daar wil ik zeker niet blind voor zijn. Toch is en blijft er veel waar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Ik zou je willen aanraden je eens te verdiepen in de rijkdom van de gereformeerde traditie. Wellicht zou het goed zijn om eens kennis te nemen van boeken van ds. Hegger die in het verleden van priester predikant werd en juist de omgekeerde beweging maakte als jij nu maken wilt. J. van der Graaf schreef recent nog een boekje in de artios-reeks over de kwestie Rome Reformatie: Rome omsloten door de traditie. Ook de stichting “In de Rechte Straat” zou je behulpzaam kunnen zijn om je te verdiepen in de verschillen tussen Rome en Reformatie. Misschien ga je dan toch ook meer begrip krijgen voor het standpunt van je ouders.

Ik zou een dringend appèl op je willen doen de rijkdom die we in de reformatie hebben ontvangen niet prijs te geven. Zij hebben beloofd toen je gedoopt werd om je op te voeden bij de bijbelse boodschap en kunnen dan ook niet anders dan grote moeite hebben met een dergelijke overstap. Ook zou ik je aanraden eens met iemand anders te gaan praten uit je gemeente waarmee je goed contact hebt. Wellicht is er een jeugdouderling met wie je in een gesprek over deze materie wel verder kunt komen.

Als je volwassen nog steeds denkt zoals nu zal er een moment komen dat je ouders je keus zullen moeten respecteren. Gezien je leeftijd lijkt het me billijk dat ze zich er nu niet bij neer kunnen leggen. Het feit dat ook de pastoor waar je contact mee hebt, de wens van je ouders respecteert mag je in dit verband ook wel iets te zeggen hebben. Dat lijkt me een verstandige man.

Je hebt uit bovenstaande wel begrepen dat ook ik hoop dat je de rijkdom leert zien van de traditie waarin je staat. Daarin ligt een rijkdom die het verdient ook door jou bewaard te worden. Voor nu geldt vooral: bezint eer ge begint en dat zou ik doen door je eens grondig te verdiepen in de kwestie Rome-Reformatie en eens het gesprek te zoeken met mensen die je kunnen invoeren in de rijkdom van de bijbelse boodschap zoals de reformatie die heeft vertolkt. Onder de preekstoel is echt veel meer te ontvangen dan bij het altaar. Juist aan die boodschap mag je jezelf zalig luisteren. Van harte Gods leiding toegewenst!
 
Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief
2 reacties
ger345
17-02-2015 / 14:34
Persoonlijk vraag ik me af waarom je zo graag over wilt stappen naar de RK. Het schijnt dat je het vooral mooi vindt om naar al die uiterlijke dingen te kijken, in plaats van te kijken naar wat de Bijbel zegt over al de dingen die de RK leert. Mijn advies is dan ook om alles te toetsen aan Gods Woord. Ik hoop ook dat je Christus mag leren kennen door het Woord, want dan verbleken al die aardse rituelen als je ze ziet in het licht van de eeuwigheid.

We hoeven niet naar een paus te gaan om Gods wil te weten, we hebben Maria niet nodig om tot God te mogen komen. We mogen tot de Heere Jezus gaan zoals we zijn, arm, onrein, nietig en zondig. Het is zelfs een grove belediging voor Hem als je niet regelrecht tot Hem durft te gaan. (Wat zou jij doen als je kinderen later als ze iets willen vragen eerst naar de buurvrouw gaan om het te vragen en dan zeggen dat de buurvrouw het door moet geven aan jou? Is dat geen belediging?)

Aan de hand van de Bijbel kunnen we onder leiding van de Heilige Geest precies weten hoe we hebben te leven en wat we moeten geloven, daar hebben we geen organisatie voor nodig die alles 'uit moet leggen'.

Het belangrijkste in een kerk is niet of jij je daar thuis voelt, maar of er de naar de wil van God gepreekt wordt.

PS: Als je Engels kunt zou ik ten zeerste adviseren om eens naar James White te luisteren, hij heeft ook verschillende debatten gedaan met Rooms-Katholieken.
Optimatus
21-02-2015 / 20:44
* reactie verwijderd door Refoweb *

Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.

Terug in de tijd

Ik ben nu viertien jaar en heb sinds mijn twaalfde al gevoelens voor een jeugdleider bij ons op de jeugd/catechisatie. T...
1 reactie
18-02-2019
Binnen de EO is er nogal wat commotie ontstaan rond het scheppingsverhaal. Er is daar deze week een uitzending over uitg...
geen reacties
16-02-2009
Ik heb sinds een maand verkering met een jongen die geadopteerd is. Hij heeft voor mij al heel wat meisjes gehad en hij ...
geen reacties
16-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering