God nog ernstiger zoeken

Redactie Refoweb / geen reacties

23-11-2022, 08:05

Vraag

Ik bid al ongeveer een jaar of God heel krachtig met Zijn Heilige Geest in mijn hart wil gaan werken. Maar er verandert niets. Ik ben koud voor dingen van God. Ik lees de Bijbel, maar dit doet me ook niets. Daarom verlies ik de moed en ga ik minder lezen. In het verleden heb ik God ook al eens heel erg gezocht. Maar toen heb ik Hem ook niet gevonden. Ik heb misschien drie luttele ogenblikken in mijn leven iets van God gemerkt.

Ik weet dat ik Hem ernstiger moet gaan zoeken. Maar dat lukt me gewoon niet. Ik heb dit al verscheidene malen geprobeerd maar het lukt niet. Ik houd het bij drie keer per dag vragen om de krachtige werking van Gods Geest. Preken luisteren en af en toe de Bijbel lezen. Ik weet dat ik meer moet doen. Maar het lukt me echt niet. Ik heb er absoluut geen motivatie voor. Vooral ook omdat ik in het verleden God wel ernstig gezocht heb maar Hem ook niet echt heb gevonden.

Nou zult u wel zeggen: je moet Hem gewoon ernstiger zoeken. Maar het lukt me ECHT NIET. Ik weet het niet meer. Ik verlies de moed. Met dit lauwe zoeken vind ik Hem zeker niet?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Inderdaad, zo kom je niet tot geloof en bekering. Je kunt bidden tot je een ons weegt, maar het gaat je niet lukken. Je zoekt namelijk verkeerd. Het gaat niet om jouw zoeken naar Hem, maar om het zoeken van God naar jou en je door Hem laten vinden. Meer nog, Hij is in Christus al naar jou toegekomen. Komt tot Mij, bedelt Hij. Maar je wilt graag van alles doen. Er voor werken, net als Luther voordat die ontdekte dat geloof niets anders is dan je laten zalig maken. De goddeloze wordt door het geloof gerechtvaardigd. “Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet,” zegt Romeinen 3:28.

En wat is geloven? Vertrouwen dat de beloften in Gods Woord ook voor jou zijn. Welke beloften? Deze bijvoorbeeld uit Jesaja 45:22: “Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.” Of deze uit Mattheüs 11:28: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Het vermoeid en belast zijn is geen voorwaarde, maar dat is onze natuurlijke staat. Of deze uit Johannes 1:12: “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven.” En zo staat de Bijbel vol met beloften. Werp jezelf aan de voeten van Jezus en leg Hem deze beloften maar voor. Ja meer nog: eis van Hem vrijmoedig dat Hij ze ook aan jou vervult. En God doet wat Hij in Zijn Woord belooft. De erfenis van het eeuwige leven, de gerechtigheid van Christus en de vergeving van zonden ligt voor je klaar. Maar je moet die wel toeëigenen.

Jezus vraagt niet om jouw bidden, maar om jouw hart. Hij vraagt jouw leven. Hij vraag jou om Hem te volgen. Hij vraagt om jezelf aan Zijn voeten te leggen, met al jouw schuld, zonden en tekorten. De enige weg naar God is via deze Zaligmaker. Daar moet je dus zijn. En pas dan kun je oprecht bidden; alleen in het volgen en kennen van Christus. De Bijbel noemt dit een sterven aan jezelf (ja, het kost je je leven) en het opstaan met Christus. Zalig worden is niet moeilijk. Zalig leven is een strijd. Daarom: welkom in de strijd... En nee, dat hoef en kun je niet alleen. Dat alles werkt de Heilige Geest.

Lees ook de artikelen:

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben nu alweer een jaar getrouwd. Als ik om me heen kijk naar de stellen die ook in die periode getrouwd zijn, heeft b...
13 reacties
22-11-2012
Geachte ds. Harinck. Ik las in uw verklaring van zondag 7 het verschil tussen wedergeboorte en de daad van het geloven. ...
geen reacties
22-11-2018
Wij hebben zelf twee kleine kinderen en hebben het op ons hart om een kind te adopteren die zelf geen kans heeft op deze...
4 reacties
22-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering