Eerst overtuiging van zonde

Ds. A. Simons / 12 reacties

22-11-2010, 16:06

Vraag

Beste ds. Simons. Ik ben bezoeker van de jongerenavonden van JijDaar. Nu kwam ik vandaag op het forum van Jijdaar en daar stond onder meer de volgende opmerking van iemand: “Hoe kan iemand de Heere Jezus in jullie hart leggen? Deze uitspraak hoorde ik in een lezing.  Eerst moet de akker voorbereid moet worden, voordat het ‘goede’ zaad vrucht kan dragen? De Heilige Geest gebruikt eerst de ploegschaar van de wet, om de akker toe te bereiden voor het zaad van het evangelie. De overtuiging van zonde (Johannes 16:8) gaat daarom aan het geloof in Christus vooraf. Wie Christus deelachtig geworden is door het geloof, daar is de bediening van de wet aan vooraf gegaan. Want doden zullen horen de stem van de Zone Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Wie Christus deelachtig geworden is, die is gestorven en niet beschouwelijk, maar bevindelijk. Iemand kan Christus wel voorstellen als de Middelaar Gods en der mensen met de boodschap van geloof en bekering, maar daarmee kan ik het niet doen. Deze boodschap vraagt om een toepassing en die mis ik! Denk maar eens aan de gelijkenis van de schat in de akker. Die man was bezig en werkzaam op de akker. In al zijn ‘godsdienstige’ bezigheid vindt hij plotseling een schat van onschatbare waarde. Dit is het zien van Christus en Zijn grote waarde in het evangelie, waardoor een zondaar behouden kan worden van de toorn van God. Maar voordat hij aanspraak kon maken op de schat in de akker, moest hij eerst alles verkopen wat hij had (dit ziet op een bevindelijk sterven aan de wet), om diezelfde akker te kopen. Beste medereizigers, hebben jullie Christus nu in Zijn Schoonheid en Heerlijkheid mogen zien als de Schat in de akker? Dit zien alleen is niet genoeg, maar dit zien van Christus vraagt om de toepassing! Zijn we in dit zien verloren gegaan onder en met de wet en met alles wat geen God en Christus is en hebben we Christus toen alleen overgehouden? Daar alleen wordt God verheerlijkt, namelijk waar een zondaar verloren is gegaan en waar hij Christus alleen overgehouden heeft!” Hoe denkt u over bovenstaande opmerkingen?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagsteller, ik wil proberen antwoord te geven op je vragen. In de eerste plaats de vraag; hoe kan iemand de Heere Jezus in jullie hart leggen? Door deze uitspraak heb ik duidelijk willen maken dat verkondigen van het evangelie meer is dan alleen voorstellen. Het evangelie wordt niet alleen gelegd in de poort van ons oor, maar dieper: in de poort van ons hart. Er zijn heel wat plaatsen in de Heilige Schrift die deze woorden onderstrepen. Laat ik beginnen met de gelijkenis van het zaad, Matth. 13:19. "Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is.” In het evangelie brengt God de belofte van het Woord tot aan het hart, sterker nog; in het hart.

Een tweede plaats in de Heilige Schrift is Rom. 10:11: “Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.” Paulus laat ons zien dat de wet eist en het evangelie schenkt. Niet zomaar, maar door de verkondiging van het Woord brengt God het evangelie tot in het hart. Dichterbij kan niet. Trouwens als God het met eerbied gesproken niet in het hart had gebracht dan hadden wij nog een ‘stap’ moeten zetten om behouden te worden. Als het gaat om zalig worden dan worden we zalig omdat Hij het heeft gedaan. Wat heeft Hij gedaan? Niet alleen de prijs betaald, maar ook boodschappers uitgezonden in de wereld om dit evangelie te leggen in de schoot van een zondaar (2 Kor. 5:19). Alsof dit nog niet genoeg was, heeft Hij de opdracht gegeven aan Zijn dienaren om de zondaar te zeggen dat God bidt: laat u zaligen (2 Kor. 5:20).

Kort samengevat: B. Hij heeft gedachte van vrede gehad en niet van kwaad vanuit de eeuwigheid. B. Hij heeft in de tijd Het Liefste gezonden wat Hij had. C. Hij heeft daarna boodschappers uitgestoten in Zijn wijngaard (2 Kor. 5:18). D. Hij heeft ze geboden om te prediken dat Hij bidt/smeekt om hun behoud (2 Kor. 5:20).

De tweede vraag is kan dit zaad wel wortel schieten zonder dat de ploeg over het land is gegaan? Ik stem van harte in dat wet en evangelie verkondigd moet worden wil het zaad wortels kunnen schieten. Het derde wat ik zeggen wil is dat het in het bovenstaande niet gaat of een mens daardoor behouden is. Ik heb met het bovenstaande willen duidelijk maken vanuit de Schrift hoe dicht God de belofte van het evangelie nabij brengt. Een verloren, verdorven zondaar, onmachtig tot in het diepste van zijn bestaan, hoeft niet te wanhopen aan diepte van Gods genade. Je wordt zalig omdat God het in Christus nabij brengt. De keerzijde is: Een mens kan niet behouden zijn omdat hij onder het evangelie heeft geleefd. Sterker nog, hij zal met dubbele slagen geslagen worden indien hij deze boodschap verwerpt (Lukas 12:48) en onrein acht (Hebr. 10:29).

Natuurlijk vraagt deze boodschap om een toepassing, van harte mee eens. Lees Romeinen 10 na vers 8: "Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met  uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet  beschaamd worden”.

De aanbieding van het heil moet wel door een waar geloof omhelst worden. Gelukkig die vrouw of man die buigt voor deze boodschap. Welgelukzalig is de mens die dit geklank kent.

Van harte Gods zegen,
Ds. A.Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

12 reacties
1a2b3c
22-11-2010 / 16:31
Mooi antwoord!!
niekvanmilligen
23-11-2010 / 08:40
Er bestaat toch ook nog zoiets als een liefdevolle trekking? Persoonlijk heb ik namelijk nooit heel erg wakker gelegen (letterlijk en figuurlijk) van mijn zonden. Ik wist echter wel dat ik niet in Christus was! Ik zag bij anderen die dat wel waren zo'n mooi leven met God dat ik dat ook wilde! Dáárom ben ik Hem gaan zoeken, en niet omdat ik zo'n last had van mijn zonden. Ik geloof dat juist die jaloersheid ook een werk van God is en dat Hij op die manier in mij wilde werken en niet door de "donder van de wet" (wat overigens in het verleden genoeg reden tot twijfel gegeven heeft...)
1a2b3c
23-11-2010 / 09:02
Nou dat geloof ik ook hoor niekvanmillligen, staat ook in de Bijbel.
Rom.2: 4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?
adriano313
23-11-2010 / 10:03
Is deze beschreven weg (methode) er gekomen om bij God te komen?
of gebruikt God deze weg (methode) om er komen?

Vast staat dat Hij wil dat JIJ er komt
Hem aannemen als Heer die in jou leven regeert lijkt mij het belangrijkste
Dat Hij logisch uitlegt, verklaart en leidt is onderdeel van zijn Heerlijkheid

Het gaat hierbij niet zozeer om manieren of wijzen waarop Zaligheid wordt verkregen.
Maar wie Hem aanneemt als een dagelijkse God en Heer, die vergeving biedt voor jouw zonden is toch HET deel waardoor je Christen wordt.
Door de dood te overwinnen is satan's troon opgeblazen. Hierdoor kan JIJ gerechtvaardigd worden en met HEM mee strijden.

Strijd daarom de goede strijd, Want door HEM aan te nemen en jezelf open te stellen gaat het niet meer om jou zonden…
Maar om van ZIJN overwinning te getuigen (opb.12: 11)

Heb jij Jezus Christus al aangenomen?
Neem Hem anders toch vandaag nog aan…
- en al je zondespijt en ellendekennis….
vertel het Hem maar, wat jezelf allemaal weet en kan vertellen en vraag Hem of Hij jou hier verder in wilt leiden

Ik zal voor je bidden
gwen
23-11-2010 / 11:01
Ik geloof toch dat het niet zo simpel ligt adriano. Door een weg van overtuiging van zonde moeten we er achter komen dat het een onmogelijkheid wordt om tot Christus te gaan! Dan voelen we dat we onszelf buitengesloten hebben bij de val in het paradijs. en dat om eigen schuld! Ik denk dat de vraagsteller dit ook bedoeld. We hebben nog zoveel rechten om zalig te worden, maar als we werkelijk rechteloos in onszelf zijn dan voelen we dat het een groot wonder is als we zalig mogen worden! Naar Gods welbehagen!
1a2b3c
23-11-2010 / 11:43
Dat staat nergens in de Bijbel hoor gwen.
Dacht je nou echt dat God Zijn Zoon gegeven heeft om DE WEG voor ons te zijn tot Hem, dat Hij die weg vervolgens zou blokkeren zodat we niet bij Jezus kunnen komen?
O ja, er kunnen blokkades genoeg zijn maar die legt Hij niet op onze weg maar dat doen we zelf.
Hij zegt dat de toegang vrij is: wie tot Mij komt zal Ik geensinds uitwerpen.
En ook belooft Hij alles wat wij nodig hebben te zullen geven: Ps.81 Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen.
gwen
23-11-2010 / 12:21
DE blokkade is onze val in het paradijs! Wij kunnen niet meer zomaar Jezus aannemen! Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u, het is Gods gave. We liggen dood in onze zonden. Paulus zei: Wie zijt Gij, Heere? Hij kwam erachter niets te kunnen en Jezus was onbekend voo hem. Had hij Jezus dan niet aan kunnen nemen? Hij was onnbekeerd en daar moet het komen. dat mis ik hier zo vaak.
adriano313
23-11-2010 / 12:26
@gwen. Ik denk dat het ‘gelukkig’ wel zo eenvoudig ligt.
God heeft geen hindernisparcours uitgezet om zalig te worden. Veel theorieën en zienswijze zorgen ervoor dat vele “door de bomen Christus niet meer zien staan”.
Zo ook jou aanhaling over zonden. Het uitgangspunt hierin is de zondige staat. Het zegt helemaal niets over de oplossing, sterker de oplossing wordt zo ondergeschikt aan de zondige staat

Een mens is gewoon verloren door zijn zondige staat. Helder.
Dit komt helaas door de zondeval. Het eerste voorbeeld waarbij satan een actie pleegt om Gods plan onder uit te halen. Maar God is rechtvaardig (principes) Daarom komt er wel de dood, maar Hij doet gelijk een proclamatie van zegen en vloek.

Ik zet vijandschap tussen hem en deze vrouw, … en zijn kop zal vermorzeld worden (gen.3:15)

Daar wordt Christus al aangekondigd. Gelukkig bestaat er daarom verlossing en mag iedereen horen dat ze verlost kunnen worden.

Echter het is als mens onmogelijk, om zelf tot God te komen. Met of zonder besef.
Maar door Hem en door zijn Geest is dit WEL mogelijk. Deze Geest gaat over alle uithoeken der aarde, kent alle harten en creeert mogelijkheden om Zijn Heerlijkheid te vergroten.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad (Joh. 3:16) betekend dat Hij de HELE wereld lief heeft. Ook al ben je nog geen kind van God. Door de werking van de H.G. en Zijn Liefde ben je in staat om je zonden te belijden. Vanuit jezelf kan je dit n.l. niet . Het is allemaal vlees.
Ik geloof verder niet dat je rechteloos bent. God is een VerbondsGod. Een verbond geeft verbinding. Dit recht (verbining) mag je in Jezus naam gelukkig hebben. Als je Jezus niet als Heer aanneemt heb je dus niks en sta je met lege handen. Maar het recht heb je gelukkig wel.

Hiernaast is het is ook een wonder dat we zalig worden( traject of proces) maar het traject gaat gelukkig ook verder. Hoe je van baby Christen naar een volwassen Christen doorgroeit en beyond.

Volgens mij bedoelen we wel het zelfde maar is het essentieel dat er accenten worden aangebracht in de route die er voor iedereen is weggelegd. Hij heeft je bestemming als geformeerd (ps.139).
Hij is al voor je zonden gestorven. Christus heeft al overwonnen. We gaan dus op naar een periode van de eindtijd.

Rest dan nog maar 1 ding,
Overgave aan Hem als je nog geen kind van Hem bent
Open staan voor Hem als Heer i.p.v. de heer van de wereld (waar je aan vast zit door de zondeval)
Want Hij is gekomen, zodat wij leven hebben en overvloed (een leven met inhoud en doel)” (Joh. 10:10).
Geef jezelf over en laat Hem het werk dan doen!
Zoals je schrijft naar zijn welbehagen
1a2b3c
23-11-2010 / 13:07
gwen, je zegt: hij was onbekeerd en daar moet het komen. dat mis ik hier zo vaak.

Hoezo daar moet het komen??? Daar IS het al vanaf het begin van ons bestaan.
Je moet wel weten dat je in die staat nooit voor God kan bestaan maar dat weet je toch?
Iedereen die de Bijbel kent en gelooft dat Zijn Woord waar is weet dat.
Maar je moet wel heel Zijn Woord geloven en niet een paar teksten eruit halen.
En natuurlijk is de zaligheid uit genade want we verdienen niets.
Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u het is Gods gave.
De zaligheid is de gave van God die Hij geven wil uit genade en die we krijgen kunnen door het geloof.
Je kan het niet krijgen door zondebesef of berouw en ook niet door te bidden, alleen door het geloof.
Er staat: bidt en u zal gegeven worden, dat moet je geloven. Hij wil Zijn Heilige Geest geven die je tot Jezus trekt. Luc.11: 13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?
maria
23-11-2010 / 14:20
En dat alles onvoorwaardelijk. Alles van onszelf moet eraan, niets van mij.
"Moede kom ik arm en naakt, tot de God Die zalig maakt"
"Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, GIJ ALLEEN!"
adriano313
23-11-2010 / 14:39
@maria, Hallelujah
dijna61
23-11-2010 / 15:31
Precies Maria, het kan blijkbaar niet vaak genoeg gezegd worden.
Wanneer mensen niet tot die ontdekking komen dan zoeken ze nog steeds naar iets "goeds"in henzelf! En dat kan vanalles zijn: zondebesef, kerkgang, rechtzinnigheid, een bepaalde leerstelling noem maar op.

Terug in de tijd

Ds. Tuinier, dank u wel dat u mijn vraag heeft beantwoord. Ik ben het helemaal eens met uw uitleg van de tekst. Ik denk ...
geen reacties
22-11-2014
Ik heb een brandende vraag over het ferritinegehalte. Bij mij is dat al jaren 2 en het wordt altijd genegeerd. HB rond d...
1 reactie
22-11-2013
Ik zit al jaren met het probleem dat ik genderdysforie heb. Genoeg discussies, conflicten, confrontaties, opmerkingen en...
geen reacties
22-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering