Kerkelijke weg bij ambtsdragerverkiezing

Ds. C.J. Droger / geen reacties

19-10-2022, 10:31

Vraag

Geachte ds. Droger. Dank voor uw beantwoording van de vraag “Blanco stemmen bij ambtsdragerverkiezing”. Ook de vraag “De ware kerk en Avondmaalsmijding” raakt aan dit onderwerp. Hoewel niet één van de vraagstellers, ben ik wel een CGK-lid dat wat verrast was door uw overigens zeer verhelderende antwoord. Wel roept het wat vervolgvragen bij me op:

1. Er zijn meerdere manieren van het stellen van kandidaten (enkelvoudig, dubbeltallen waarbij je uit ieder dubbeltal één keuze moet maken en dubbeltallen waarbij je vrije keuze hebt tussen de kandidaten). Bij enkelvoudige kandidaatsteling is het mogelijk bezwaren tegen een kandidaatstelling te uiten door een tegenstem. Is het dan niet merkwaardig dat de constructie met meervoudige kandidaatstelling deze ruimte niet biedt?

2. Hoe wordt een stem beschouwd waarbij je vrije keuze hebt uit vier kandidaten om twee vacatures te vervullen, maar je maakt slechts één keuze? Begrijp ik het goed dat de keuze voor die ene kandidaat gewoon meegeteld moet worden en dat dit geen invloed op de kiesdeler heeft, terwijl je in ieder geval voor een deel blanco hebt gestemd?

3. U beschrijft in uw antwoord de te voeren kerkelijke weg, maar uw antwoord suggereert dat de vraagsteller zich erbij moet neerleggen als de kerkenraad niet in zijn argumentatie meegaat. Echter, er is toch ook de ruimte om een beroep te doen op meerdere vergaderingen? Sterker nog, is dat niet juist dé aangewezen weg als ook hier het gezag van de Schrift in het geding is? Immers, als er door kerken (en wellicht ook de gemeente van de eerdere vraagsteller) een beroep wordt gedaan op 1 Tim. 2 om vrouw in ambt resoluut af te wijzen, dan zullen we toch ook niet zomaar over de vereisten in 1 Tim. 3 heen mogen stappen en ons neer mogen leggen bij het besluit van een kerkenraad die tegen de Schrift in handelt?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor de vervolgvragen die je stelt naar aanleiding van mijn beantwoording van de vraag over blanco stemmen bij een ambtsdragerverkiezing. Ik zal proberen even helder op jouw vragen in te gaan.

1. Het klopt dat je bij een enkelvoudige kandidaatsteling je bezwaren tegen die kandidaatstelling kunt aangeven door tegen deze kandidaatstelling te stemmen. Bij een tweetal is dat niet mogelijk. Je kunt blanco stemmen, maar dan wordt je stem ongeldig verklaard en niet meegeteld bij het tellen van de stemmen. Je geeft zo wel een signaal af, maar hebt verder geen invloed op de stemming. Persoonlijk denk ik dat we het in de kerken zó niet moeten doen. Zijn er bezwaren tegen een kandidaatstelling, dan staat de weg naar de kerkenraad open om daar met de broeders over te spreken. Bijvoorbeeld als er broeders gekandideerd worden die (nog) geen avondmaal vieren. Ik vind dat je dan geen kerkenraadslid kunt zijn, maar zou dat dan niet door een blanco stem willen uiten. Een gesprek met de kerkenraad is dan m.i. beter. Mocht je echt onoverkomelijke bezwaren tegen een kandidaatstelling hebben, ga dan niet stemmen, maar laat dat dan niet merken door een blanco stem. Strijd met open vizier en niet anoniem!

2. Als je uit vier kandidaten twee broeders moet stemmen, heeft één uitgebrachte stem zeker invloed op de kiesdeler. Een van de twee stemmen is immers blanco en wordt niet meegeteld. De kiesdeler verandert daardoor.

3. In 1 Timotheüs 3 staan inderdaad de vereisten voor ambtsdragers. Daar staat echter niet dat een ambtsdrager een avondmaalganger moet zijn. Volgens mij behoort hij dat zeker te zijn, maar uit dat hoofdstuk is dat niet af te leiden. Uit het geheel van de Schrift is er wel veel voor te zeggen. Hoe kun je op een geestelijke wijze de kudde van de Heere leiden en weiden, als je Zijn nodiging tot het avondmaal niet opvolgt? En hoe kun je geestelijk leiding geven aan gemeenteleden die avondmaal vieren, als je dat zelf niet doet? Ik weet niet of in dit verband het gezag van de Schrift in het geding is. Daarom pleit ik voor gesprek met de kerkenraad om in die weg zover proberen te komen dat de kerkenraad ervan overtuigd raakt dat van een ambtsdrager gevraagd mag worden dat hij regelmatig deelneemt aan de viering van het heilig avondmaal. Een beroep op een meerdere vergadering is alleen mogelijk als een kerkenraad een besluit neemt dat tegen de Schrift, de belijdenis of de kerkorde ingaat. Ik weet niet of dat in het onderhavige geval aan de orde is. Je zult dat dan moeten aantonen en als de kerkenraad dat niet overneemt, kun je je pas op de meerdere vergaderingen beroepen. Ik zou het zover niet laten komen. Een rustig gesprek met de broeders kerkenraad en wellicht met de dominee of de consulent lijkt me vruchtbaarder. Er is al genoeg gestreden om het avondmaal in de kerkgeschiedenis. Laten we daar maar geen schepje bovenop doen!

Ik hoop dat ik je vragen op een goede manier beantwoord heb.

Met een hartelijke groet!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

ambtsdragerouderling
geen reacties

Terug in de tijd

Ik had vorig jaar een relatie van een half jaar en toen dat onverwachts uitging ging ik stuk, maar ik wist en voelde dat...
geen reacties
19-10-2006
Een vraag over 1 Korinthe 11:15, niet zo zeer over de hoofdbedekking maar over de vertaling door de HSV. Er staat: “Maar...
geen reacties
20-10-2016
Ik vind een slavenarmband erg mooi, maar kun je die als christen wel dragen. Ik weet ook niet waarom de armband zo heet ...
geen reacties
20-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering